Slavnostní předání AED

25. 2. 2019

Slavnostní předání AED ve Velké Bíteši


V pátek 22. 2. 2019 na hasičské stanici ve Velké Bíteši předal starosta Města Velká Bíteš ing. Milan Vlček jednotce SDH Velká Bíteš do užívání automatický externí defibrilátor LIFEPAK 1000. Personální managerka Markéta Macháčková předala sponzorský dar firmy ITW PRONOVIA s.r.o., resuscitační figurínu. Přístroj bude sloužit v rámci zajištění zdravotnických asistencí jednotnou SDH při kulturních a sportovních akcí města. Resuscitační figurína bude používána k odborné přípravě jednotky SDH Velká Bíteš a k edukací kolektivu mladých hasičů. 

 

Automatický externí defibrilátor je přístroj určený k laické kardiopulmonální resuscitaci, schopný  obnovit správnou činnost srdce. Přibližně 40 % všech srdečních zástav je způsobeno zhoubnou srdeční arytmii (fibrilace/míhání komor, flutter komor a hemodynamicky významná komorová tachykardie s bezvědomím), kdy se srdeční sval začne nekoordinovaně stahovat, čímž přestane fungovat jako pumpa, stav vede k úplné srdeční zástavě a bez neodkladného zásahu nevyhnutelně vede ke smrti. Princip defibrilace spočívá v průchodu elektrického výboje pacientovým srdcem, který způsobí depolarizaci všech jeho vláken a srdeční činnost se pak může plně obnovit. Defibrilace je velmi limitována časem a i při kvalitní KPR velmi rychle klesá šance na úspěšnou defibrilaci. Po 10 minutách od počátku zástavy oběhu je šance na úspěšnou defibrilaci kolem 5 %. Naopak pokud postižený dostane výboj cca do 3-5 minut od vzniku komorové fibrilace, šance na úspěšné obnovení srdeční činnosti může být až okolo 50 až 75 %, v závislosti na příčině zástavy oběhu. Asi z 80 % je příčinou ischemická choroba srdeční, nejčastěji akutní infarkt myokardu. Každou minutu od vzniku zástavy oběhu se snižuje šance na přežití o 10-15 %. Přístroj je určen pro zaškolené laiky, kteří prošli základním výcvikem v provádění KPR s AED. Zachránce přístroj otevře a ten ho instrukcemi na displeji či hlasovými pokyny provází celou akcí. Má naprogramovaný algoritmus, podle kterého zachránci radí, co má dělat. Zachránce nalepí na pacientův hrudník elektrody, přístroj zanalyzuje jeho rytmus a doporučí, popřípadě nedoporučí podání výboje. AED je schopno rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Tam, kde je k dispozici AED výrazně roste šance na úspěch první pomoci. Naopak, bez defibrilace šance na úspěšnou resuscitaci velmi rychle klesá. Pro včasnou defibrilaci před příjezdem ZZS lze využít veřejně dostupný AED, nebo AED vyslaný na místo.

Mgr. David Dvořáček

 

 

 

Rubrika: Zasahová činnost | Autor: Martin79
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: