VVH SDH Březiny

27. 10. 2014

VVH SDH Březiny
 

Výbor SDH Březiny srdečně zve všechny členy a přátele sboru na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

která se uskuteční

v sobotu 22.11.2014
v budově bývalé školy na Březinách

začátek v 19:00hod.


NA VVH PROBĚHNE VOLBA VÝBORU SDH

pro další pětileté období


Účast všech členů je tedy ve

VVH SDH Březiny

09. 12. 2013

Výroční valná hromada SDH Březiny
se uskuteční v sobotu 4.1.2014 od 19:00hod. v budově bývalé školy na Březinách
Srdečně zveme všechny naše členy a přátele SDH.
Výbor SDH

Zápis v VVH SDH

17. 1. 2013

Zápis z VVH SDH Březiny konané dne 7.12.2012

Přítomno 25 členů a 5 hostů

Schůzi zahájil přivítáním náměstek starosty SDH Pavel Říha a seznámil přítomné s programem schůze.

Volba komisí.

Zprávu o činnosti sboru za rok 2012 přednesla jednatelka sboru Jana Schreiberová.

Poté pozdravil přítomné del

Zpráva o činnosti sboru v roce 2012

17. 1. 2013

 Zpráva o činnosti sboru v roce 2012

 

Činnost sboru odstartovala v lednu mimořádná valná hromada, která se konala v Pusté Rybné. Na ní byl zvolen novým starostou SDH Jiří Schreiber a do funkce velitele sboru byl zvolen Tomáš Musílek. Po mateřské dovolené začala znovu vykonávat funkci jednatelky J

VVH SDH Březiny

05. 11. 2012

Výroční valná hromada SDH Březiny se uskuteční v pátek 7.12.2012 od 18 hodin v budově bývalé školy na Březinách.
Srdečně zveme všechny naše členy a přátele SDH.
Prosíme členy, kteří mají stejnokroj, aby přišli v něm.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH

18. 12. 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH BŘEZINY ZA ROK 2011

Činnost sboru odstartovala v lednu VVH na které byl zhodnocen předcházející rok a kde jsme si určili i činnost pro rok letošní. Jak už to bývá, některé úkoly se splnit podařilo, jiné nikoliv.
V únoru se naši zástupci zúčastnili VVH okrsku Borová a v tomto měsí

ZPRÁVA O ČINNOST ZA ROK 2010

03. 3. 2011

Zpráva o činnosti hasičského sboru Březiny za rok 2010.

   Vážení sestry a bratři, vážení hosté,
v minulém roce se naše snažení zaměřilo na oslavy výročí založení sboru. K tomu navíc bylo  nutné obstarat a vysvětit sborový prapor, abychom se mohli stát plnohodnotnou součástí dobrovolného hasičského hn

VVH SDH Březiny

03. 3. 2011

Zápis z VVH  SDH Březiny konané 21. 1 2011.

Přítomno 27 členů, 2 omluveni  a  14 hostů.

Po přivítání všech přítomných následovalo seznámení s programem schůze.
Následně volba návrhové komise: Balabán, Fajmon ml., Musílek T.
Mandátová komise: Pešek.st., Pokorný, Luňáček Michal.
Následovala zpráva starosty

Termín výroční členské schůze

17. 11. 2010

Na schůzi výboru SDH konané dne 12.11.2010 byl stanoven termín výroční členské schůze SDH Březiny.

Datum konání výroční členské schůze SDH Březiny - pátek 21. ledna 2011

Výroční schůze 2010

13. 1. 2010

Zápis z výroční členské schůze SDH Březiny, konané ze dne 9.1.2010.

Výroční členské schůze se zúčastnila necelá polovina členů SDH. Velký vliv na to mělo hlavně počasí, které bylo opravdu velice špatné a tak nedorazil ani zástupce okrsku.  

Starosta sboru p. Lunáček zahájil schůzi a přivítal všec

|< < 1, 2 > >|