Hasičské desatero

17. 2. 2009

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském  zisku, ani slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré v