Tísňová volání v České republice

26. 2. 2009

112 Mezinárodní tísňová linka
Telefonní centrum tísňového volání
150 Hasičský záchranný sbor
Při předávání zprávy uveďte: Co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
Po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zpr