Tísňová volání v České republice

26. 2. 2009

112 Mezinárodní tísňová linka
Telefonní centrum tísňového volání
150 Hasičský záchranný sbor
Při předávání zprávy uveďte: Co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
Po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o mimořádné události.
155 Zdravotnická záchranná služba
Pomoc se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život
158 Policie ČR
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu
156

Městská policie
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu

 

Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: