Nový web SDH Býšovec

26. 3. 2021

Nové webové stránky SDH Býšovec jsou na adrese

sdh.bysovec.cz

Nouzový stav

17. 3. 2020

Nabídka osobní pomoci seniorům a dalším obyvatelům obce

Jedná se zejména o poskytnutí osobní pomoci našich dobrovolných hasičů seniorům a dalším obyvatelům obce při zajištění nákupů, vyzvednutí léků a obdobných základních věcí.

Kontakt -603349977 starosta SDH Býšovec Petr Pecina

Nouzový stav v ČR

16. 3. 2020

Nouzový stav v ČR

Žádost starosty OSH      

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila vláda pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 NOUZOVÝ STAV od 14.00 hodin dne 12. března

Prohlášení SH ČMS - zrušení akcí

13. 3. 2020

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Starosta SH ČMS Římská 45, 121 07 Praha 2

 

 

V Praze dne 10. 3. 2020

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne tj. 1

Kontrola technického stavu

31. 1. 2017

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje

 

 

 

 

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vlo

EET

31. 1. 2017

Informace k zavedení Elektronické evidence tržeb 

Dne 31.8.2016 vydalo Generální finanční ředitelství Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb ( dále „ZoET„). V tomto metodického pokynu je upřesněna povinnost elektronické evidence tržeb. (celé znění lze stáhnout na této adrese: http://ww

Tombola

31. 1. 2017

 

Tombola bez povolení

Pořadatelům plesů či jiných společenských akcí s tombolou ubyla povinnost získat předem povolení k pořádání tomboly a ještě z ní odevzdávat daně. Tuto zásadní změnu, která nejenže sníží administrativu, ale některým sborům ušetří i tisíce korun, přinesl nový zákon o haz

Revizní technici komínů

18. 1. 2012

Čištění komínů má novou právní úpravu Dnem 1. ledna vstoupil v platnost nový zákon o HZS ČR č. 320/2015 Sb. a následně 29. ledna nabyla účinnost nová vyhláška č. 34/2016 Sb. Oba právní dokumenty upravily činnosti v souvislosti s čištěním, kontrolou a revizi komínů, respektive spalinových cest. Ve