SDH Čučice

 

 

Náš sbor byl založen v roce 1937. V letošním roce 2017 jsme oslavili v sobotu 17.6. 80.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čučice.

Máme 33 členů v širokém věkovém spektru 5-86 let. Někteří naši členové jsou v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.

Dbáme na požární prevenci, ale i na dodržování kulturních tradic v obci pořádáním např. "Ostatků".

V oblasti požárního sportu pořádáme každoročně v září noční soutěž "O putovní pohár sponzorů." Děkujeme našim sponzorům, jejich dary používáme k odměně soutěžících.

Pracujeme s dětmi, které jsou také členy SDH Čučice. Účastníme se hasičských soutěží dle našich možností. Máme zájem o nové děti, abychom mohli vytvořit věkově vyrovnané družstvo MH.