Vítejte na stránkách SDH Strašice

 SDH Strašice působí v obci Strašice, která se nachází na západě Čech v Plzeňském kraji v okrese Rokycany.  Naše jednotka je v kategorii JPO III a má 23 členů v zásahové jednotce, kteří svojí činnost vykonávají dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. Vyjíždíme do 10 minut od vyhlášení poplachu naší jednotce. Naše výjezdová jednotka se podílí na výjezdové činnosti hasičů nejen v naší obci, ale i mimo ní v rámci poplachových plánů okresu. Zasahujeme i na území CHKO Brdy.

 

   

 

Mezi hlavní úkoly JSDH Strašice patří pomoc občanům, ochrana osob, zvířat a majetku při mimořádných událostech a živelných pohromách. Jednotka disponuje technikou a vybavením, se kterou pravidelně cvičí a zasahuje.

 

     

 

Pomáháme při mimořádných událostech, jako jsou požáry, neodkladná první pomoc, větrné smrště, povodně, odstranění padlých stromů, odčerpávání zatopených prostor a u dalších událostí, které ohrožují bezpečnost obyvatel Strašic a přilehlého okolí. Podílíme se účastí i organizací na různých cvičení, hasičských soutěží a technické pomoci pro naši obec. Ve volném čase se členové jednotky věnují nejen odborné přípravě, ale i opravám a údržbě svěřené techniky.

 

  

 

Náš sbor se podílí na kulturním životě v obci, preventivní činnosti na úrovni PO, výchově mladých hasičů a přípravě členů jednotky pro plnění úkolů v jednotce. Každoročně pořádáme zpravidla v únoru v kulturním domě ve Strašicích hasičskou zábavu dále Dětský den nebo pálení čarodějnic. Také se účastníme sportovních soutěží jak výjezdové jednotky, tak nejmenších hasičů.

 

    

 

Jsme tu pro Vás 24 hodin denně , 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

 

Facebook HASIČI STRAŠICE      Obec STRAŠICE      HZS Plzeňského kraje