Vozový park JSDH Strašice

03. 1. 2014

Technika JSDH Strašice se skládá z výjezdových vozidel a technických prostředků. S touto technikou strašičtí členové zásahové jednotky pravidelně cvičí a používají ji u různých zásahů. Všestrannost vybavení jednotky je důležitá při poskytování technické pomoci občanům, ochraně osob, zvířat a majetku