Výjezdy 2013

25. 3. 2014

3. listopadu 2013 - TECHNICKÁ POMOC - STRAŠICE

Naše jednotka vyjela k případu přetopení ústředního topení, vzniklého vlivem nedostatku vody v systému.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia DA-12 A31

….

3. září 2013  - POŽÁR - STRAŠICE

Naše jednotka řešila požár osobního automobilu ve Strašicích v části Dvůr. Protože při našem příjezdu šlehaly plameny z odstaveného vozu až na střechu přilehlého domu, bylo naším včasným zásahem zabráněno přenesení požáru na tento dům. Smutné je, že tento požár byl založen úmyslně a ohrozil i v domu spící obyvatele.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia DA-12 A31

….

4. srpna 2013 - TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÍCH STAVŮ – STRAŠICE

Naše jednotka byla povolána na odstranění následků způsobených větrnou smrští.

Odstraňovali jsme spadlý strom na dům a komunikaci na Huťi, padlý strom na osobní automobily na parkovišti v sídlišti na Huťi. Nakonec jsme byli povoláni ještě k několika popadaným stromům.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4, Avia DA-12 A31 a Avia NA A30

….

 4. srpna 2013 - POŽÁR, VÝŠKOVÉ BUDOVY - STRAŠICE

Naše jednotka vyjela na požár bytového domu ve Strašicích. Přesto, že jednotka byla na místě rychle, byl již oheň obětavými nájemníky nalezen a hašen domovním hydrantem. Naši hasiči vyvedli majitelku z bytu, poskytli jí první pomoc, vynesli ven propanbutanovou bombu, začali s jejím chlazením a bez následných škod požár zlikvidovali.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia DA-12 A31

….

4. srpna 2013 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – DOBŘÍV

Naše jednotka vyjela k lesnímu požáru do obce Dobřív. Cestou na místo zásahu nám bylo sděleno od operačního velitelství, že se jedná o odpařování lesa po dešti. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia DA-12 A31

….

6. srpna - TECHNICKÁ POMOC - STRAŠICE

Jednotka byla povolána na odstranění stromu v drátech vysokého napětí.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

6. června 2013 - TECHNICKÁ POMOC - STRAŠICE

Naše jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PLK na odčerpání vody následkem povodně.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a DA-12 Avia A31

....

5. června 2013 - TECHNICKÁ POMOC - STRAŠICE

Jednotka vyjela na očerpání vody po povodni.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a DA-12 Avia A31

....

4. června 2013 - TECHNICKÁ POMOC - STRAŠICE 

Jednotka byla povolána na vyčištění studny, která byla kontaminována vlivem povodně. Jednalo se o zdroj pitné vody.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

....

1. června 2013 – TECHNICKÁ POMOC – ROKYCANY

V nočních hodinách naši jednotku povolalo krajské operační středisko na technickou pomoc do města Rokycany, konkrétně na pytlování ochranných hrází.

Technika naší jednotky: Avia DA-12  A31 a Avia NA A30

….

1. až 3. června 2013 – POVODNĚ 2013 – STRAŠICE

Naše jednotka prováděla monitoring povodňové situace v obci Strašice a VVP Brdy, stavění ochranných hrází v obci Strašice, čištění ucpaných koryt vodních toků v obci i mimo ni, čerpání zaplavených sklepů. Dále jsme vyjížděli k čištění studní. Celkem naše jednotka v rámci povodní 2013 byla povolána na 16 zásahů.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4, Avia DA-12 A31 a Avia NA A30

Rubrika: Zásahy | Autor: sdhstrasice
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: