Výjezdy 2015

11. 1. 2015

13. prosince 2015 14:07 – POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – STRAŠICE

Jednotka byla povolána na požár nízké budovy ve Strašicích. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum a vyčkala na příjezd jednotky HZS Rokycany, které objekt prohlédla termokamerou. Zásahu se také zúčastnila jednotka z Dobříva.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia A31 DA-12

….

2. prosince 2015 16:26 – ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z UZAVŘENÝCH PROSTOR – STRAŠICE

Jednotka provedla na žádost KOPIS PLK výjezd na otevření bytu pro ZZS.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

28. září 2015 17:42 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – VOJENSKÝ VÝCVIKOVÝ PROSTOR BRDY

Jednotka byla povolána krajským operačním střediskem na požár ve VVP Brdy na vrchu Kamenná. Jednotka dorazila k vodárně ve Strašicích, kde čekala na Jednotku HZS Rokycany s lesním speciálem Unimog, protože naše technika by se na místo zásahu nedostala. Na křižovatce u vodárny byla ponechána spojka pro navedení Jednotky HZS Hořovice. Jednotka JSDH Strašice prováděla pomoc při odstraňování stromů, kamenů, větví z cesty - značná vzdálenost od sjízdné komunikace- dojezd až na vrchol Kamenná, kde se nacházelo ohnisko požáru a také hasební práce společně s HZS Rokycany. Jednotka HZS Hořovice ponechána u stanoviště JSDH Strašice jako zásoba vody. Na místo byla dále povolána Vojenská hasičská jednotka Jince.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia A31 DA-12

….

20. září 2015 08:11 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – VOJENSKÝ VÝCVIKOVÝ PROSTROR BRDY

 Jednotka SDH Strašice a HZS Rokycany vyjela na neuhašené ohniště ve VVP Brdy v budoucím katastru obce Strašice v lokalitě bývalého spodního muničního skladu Strašice.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia A31 DA-12

….

3. září 2015 08:13 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – STRAŠICE

V katastru obce Strašice hasiči z PS Rokycany, z Dobříva a Strašic zlikvidovali požár hrabanky na ploše cca 6x6 metrů. Ke škodě nedošlo. Ohnisko požáru se nacházelo cca 300 metrů od zpevněné cesty těžkým terénem.

Technika naší jednotky:  Avia  A31 DA-12 ( CAS 15 Renault Midlum 4x4 – servis )

….

15. srpna 2015 02:09 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ  – STRAŠICE

Jednotka byla operačním střediskem povolána na tekoucí bojler. Po příjezdu na místo zásahu Jednotka zjistila, že majitelce vodu zastavil soused, takže naše pomoc už nebyla potřebná a Jednotka se vrátila na základnu. 

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

14. srpna 2015 21:10 – POŽÁR – STRAŠICE

Jednotka byla povolána na požár v obci Strašice. Požár nebyl však nalezen. Jednotka SDH Strašice společně s Jednotkou HZS Rokycany a SDH Dobřív projela obec a poté se vrátila na základnu.

Technika naší jednotky: CAS 20 Renault Midlum 4x4 a Avia A31 DA-12

….

8. srpna 2015  07:02 –  POŽÁR LESNÍHO POROSTU  –  DOBŘÍV

Naše Jednotka byla povolána zpět na místo požáru mezi Dobřívem a Pavlovskem. Probíhá dohašovaní ohnisek, která bude trvat minimálně do zítřejšího večera. Požár vypukl dokonce dnes  i o 2km dále od původního požářiště, opět ve strmém kopci. Požářiště bylo proléváno celou noc i celou sobotu. Na místě bylo v sobotu dopoledne ještě zhruba 50 hasičů.

Technika naší jednotky: Renault Midlum CAS 15 4x4 a VEA Škoda Felicia

….

7. srpna 2015 12:31 – POŽÁR LESNÍHO A POLNÍHO POROSTU - DOBŘÍV

Jednotka vyjela v počtu 1+5 a 1 člen se na místo dostavil vlastním vozem. Při příjezdu na místo zásahu byla jednotka nasazena na zřízení úseku č.1. Rozvinutí B hadic, vložení rozdělovače, nasazení vysokotlakého proudu na ochranu vedení a vozidla a nasazení C proudu. Dále bylo prováděno prodlužování B vedení i z ostatních vozidel, které se dostavily na místo události. Po vyprázdnění vozidla jsme jeli na čerpací stanoviště, kde jsme byli doplněni a po návratu byla CAS používána jako čerpadlo dodávající vodu do dopravního vedení B. Pro značné převýšení bylo čerpadlo dlouhodobě zatíženo nad normu(100-110 m.v.sl.).Překročení normových parametrů čerpadla bylo nutné pro zajištění dodávky vody na požářiště , hrozilo další šíření požáru a převýšení bylo 70m. Z tohoto důvodu byly poškozeny i hadice použité pro dopravní vedení. Po dobu cca. 2 hodin byla CAS doplňována kyvadlově ostanímy CAS, po té došlo k výpadku čerpadla s označením chyby na přístrojovém panelu vozidla, spojené se zvýšením hlučnosti čerpadla. Poté byla CAS odpojena a prováděla pouze dopravu vody kyvadlově. Jednotka se řídila pokyny VZ a střídala se na proudech. Během zásahu poskytnuto jídlo, ochranné nápoje a PHM do CAS.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

Informace od HZS Plzeňského kraje:

V pátek 7. srpna 2015 necelou půlhodinu po poledni začalo u Pavlovska na Rokycansku hořet od kombajnu pole. Požár se rychle šířil neposečeným obilím a během několika málo minut se dostal i do přilehlého lesa. V na prach vyprahlé přírodě dostal oheň novou sílu a přes větve se dostal až do korun. Plameny šlehaly vysoko nad špičky stromů a byly vidět už z dálnice u Plzně a tmavý kouř ještě z mnohem větší dálky.  Operační středisko na místo povolalo v tento den postupně 17 jednotek s 22 cisternami, velkokapacitní čerpadlo Somati a požádalo o pomoc Armádu ČR a PČR o dva vrtulníky s bambivakem. Hasičům se podařilo poměrně rychle srazit plamenné hoření v korunách stromů. Požár se ale dál šířil nekontrolovaně po zemi a kořeny stromů a dostal se až za horizont Kouklovy hory ve směru na Hůrky. Z dvou chatiček u Pavlovska, které těsně sousedily s lesem, byly evakuovány čtyři osoby. Hasiči bojovaly s požárem z obou stran u vrcholu hory a poté ze strany od Pavlovska. Policie ČR pomohla hasičům při koordinaci dopravy vody na místo události z čerpacích stanovišť, které hasiči zřídili v Pavlovsku a Dobřívě. A dále několik policistů zůstalo na místě a pomocí ženijního náčiní pomáhalo hasičům likvidovat jednotlivá ohniska. Kolem sedmé hodiny večer se podařilo zastavit požár po stranách požářiště, ale ve směru na Hůrky se šířil dál. Intenzita hoření se však již podařila snížit. V tuto chvíli byly odvolány již oba vrtulníky. Krátce po třiadvacáté hodině některé jednotky odjely na odpočinek na své základny. Na místě se zredukoval počet zasahujících ze zhruba sta hasičů na čtyřicet. Po celou noc se asi čtyřicetičlenné skupiny hasičů na místě střídaly a prolévaly vodou celou plochu požářiště. Ze strany od Pavlovska se místy objevovaly ještě i plameny. Největší strach hasiči měli, že si oheň najde cestu kořeny stromů a překvapí je někde, kde by ho nečekali. V sobotu 8. srpna 2015 v půl třetí odpoledne se několik jednotek muselo přesunout blíž k obci Hůrky na nové požářiště lesa. Zatím to vypadá, že není přímá souvislost mezi oběma událostmi. Po celý víkend se na místě vystřídaly další posily z okolí. Celkem u požáru zasahovalo 30 jednotek s bezmála 50 cisternami. Ještě v noci ze soboty na neděli hasiči s termokamerou procházeli požářiště a prolévali menší ohniska. V pondělí v dopoledních hodinách si místo požáru převzali zástupci lesa a ti budou na les dále dohlížet. Škody, které požár způsobil, jsou obrovské. Půjdou do několika milionů.

….

16. července 2015 10:39:09 -TECHNICKÁ POMOC-MONITORING  ( seník ) – STRAŠICE

Jednotka vyjela v počtu 1+4 na stále hořící stoh v objektu bývalého JZD ve Strašicích.  Byl kontaktován starosta a s místostarostkou bylo na místě jednáno – obyvatelé si stěžují na kouř. Řešení s majitelem nenalezeno. Zásah jednotka neprováděla z důvodu, že si majitel hromadu doutnajícího sena nepřeje rozhrnout.  Rozhrnutím hromady sena a následném hašení by se požár definitivně uhasil a požářiště by nekouřilo. Na místo zásahu se dostavili ještě další dva členové JSDHO. Po rozhodnutí ředitele územního odboru Rokycany se jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě zásahu JSDH Strašice a HZS Rokycany a PČR.

Technika: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

6. července 2015 21:22:25 – TECHNICKÁ POMOC, DOUTNÁNÍ SENÍKU PO POŽÁRU – STRAŠICE

Jednotka byla povolána zpět na místo požářiště z důvodu doutnání sena. Požářiště bylo prozkoumáno a doutnající místa se prolila vodou. Na místě byla i profesionální jednotka ze Stanice Rokycany.

Technika naší jednotky:  CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia A31 DA-12

….

6. července 2015 02:48:54 –  POŽÁR, VELKOKAPACITNÍHO SENÍKU – STRAŠICE

 V pondělí krátce před třetí hodinou ranní byla operačním střediskem povolána naše jednotka k požáru velkokapacitního seníku, kde navíc byla zaparkována i zemědělská technika. Po příjezdu na místo zásahu byl objekt již celý v plamenech. Hasiči začali ochlazovat střechu přilehlé budovy, aby se požár nerozšířil i na ni. Zasahující hasiči objekt prolévali vodou, v nedalekém rybníku bylo zřízeno čerpací stanoviště. Hasiči museli využívat i dýchací techniku. Likvidace požáru byla vzhledem k množství uskladněného materiálu zdlouhavá. Příčina požáru a škoda jím způsobená je v současné době v šetření vyšetřovatele požárů HZS a PČR. Na tento zásah byli povoláni dobrovolní hasiči z Dobříva, Cheznovic, Mirošova, Mýta, Holoubkova  a HZS Rokycany. Zásah trval až do odpoledních hodin.

Výjezd na požár objektu v areálu bývalého JZD proveden CAS Renault a následně i DA Avia. Na místě zjištěn požár objektu s uskladněným senem a zemědělskými stroji v plném rozsahu a prohořelou střechou. Nasazen rozdělovač+ 2x C pro ochranu okolí- požární obrana dalších dvou objektů s ustájeným skotem. Příjezd HZS RO a SDH Cheznovice. Zásah pro velké zakouření v DT 4x Dräger, celková spotřeba 12 lahví (6x Rokycany). Vítr+ (průvan) směrem od obytné budovy na louku směr Tisák. DA Avia vytvoření čerpacího stanoviště na rybníku Dvorský- Pramac. Při častečném ranním střídání domluveny posily a dovoz PHM- DA Avia NM+ BA. Pokračovali jsme v prolévání sena a trámů, z našeho vozidla dodávána voda na západní stranu(úsek č.1). Doplňována voda z ostatních CAS kyvadlově. Dále pomoc pro vyšetřovatele a dohašování ohnisek i s pomocí AZ 30.

Technika naší jednotky:  CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia A31 DA-12

 ….

4. července 2015  01:28 – POŽÁR, RECYKLAČNÍ LINKY – STRAŠICE

Jednotka vyjela S CAS 20 Renault Midlum 4x4 a následně poté DA Avia. Odstranění zámku na vratech- příjezd zároveň. Zjištěn požár plastového materiálu v bagu před jižními vraty a zároveň i v objektu(za vraty). Před vrata nasazen vysokotlaký proud s 2x DP a do vnitřní části objektu rozdělovač + 1x C +2 x DP Dräger. Avie ponechána pro případ čerpacího stanoviště a doplnění Renaulta zasahujícími. Příjezd HZS RO + SDH Dobřív. Nasvětlení místa elektrocentrálou se stožárem. Pomoc při přípravě možného nasazení ventilátoru. Po uhašení ohnisek (společně s HZS) průzkum a kontrola okolí. Odjezd DA na základnu, Renault až po ohledání místa vyšetřovatelem.

Technika naší jednotky:  CAS 15 Renault Midlum 4x4 a Avia A31 DA-12

….

18. června 2015 01:26:02 – POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY  - TĚNĚ

Naše jednotka byla dne 18. června 2015 v 01:26:02 hod povolána krajským operačním střediskem na požár pergoly u rodinného domu v obci Těně.  Při příjezdu na místo zásahu zde byla již Jednotka SDH Cheznovice. Naše jednotka provedla průzkum v dýchací technice půdy rodinného domu a zajistila osvětlení místa zásahu. Na místě byla jednotka z Cheznovic a HZS Rokycany.

Nad objektem ohořely dráty elektrického vedení, následkem toho vypadl proud v celé obci. Požár napáchal škody předběžně za 50 tisíc korun. Pravděpodobně požár vznikl v důsledku technické závady na motorce.

Technika naší jednotky:  Renault Midlum CAS 15 4x4

….

18. dubna 2015 22:53  - POŽÁR – KOMPOSTU TĚNĚ – SMOLÁRNA

Dne 18. dubna 2015 byl v 22:53 hod vyhlášen krajským operačním střediskem vyhlášen poplach pro Jednotku. Jednalo se o požár kompostu. Na likvidaci požáru byl použit vysokotlaký proud z CAS 15 Renault Midlum 4x4. Kompost byl postupně rozebrán a uhašen. Dále byla na místě zásahu jednotka HZS Rokycany a PČR.

Technika naší jednotky:  Renault Midlum CAS 15 4x4

....

12. února 2015 – ZÁCHRANA OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU – STRAŠICE

Jednotka byla ve večerních hodinách povolána k úniku CO z karmy v koupelně rodinného domu. Na místě se nacházela jedna osoba, která se nadýchala škodlivých zplodin, do péče si ji převzala ZZS Rokycany. Dále byla na místě jednotka HZS Rokycany a PČR. Hasiči aisitovali při ošetření pacienta a odvětrávali dům. Zasahovat se muselo v dýchací technice. Dům byl zkontrolován detekčním přístrojem.

Technika naší jednotky:  Renault Midlum CAS 15 4x4 a Avia A31 DA-12

....

10. ledna 2015 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů silnice č.117 v Zabitých směr Olešná

Naše jednotka byla vyslána na odstranění padlého stromu přes komunikaci č.177 (Příbramka) směrem na Olešnou. Jednotka po příjezdu na místo zásahu padlý strom odstranila pomocí motorové řetězové pily a odklidila popadané větve z vozovky. Poté se vrátila zpět na základnu.

Technika naší jednotky:  CAS 15 Renault Midlum 4x4, Avia A31 DA-12 a Avia A30 NA

Rubrika: Zásahy | Autor: sdhstrasice
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: