Výjezdy 2018

01. 1. 2018

26. prosince 2018 09:23 – POŽÁR ODPAD, KONTEJNER – STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla vyslána na požár odpadu v plechovém kontejneru u Společenského domu v obci Strašice. Hasiči provedli likvidaci požáru za pomoci vysokotlakého vodního proudu.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

01. prosince 2018 12:31 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – MÝTO

Jednotka SDH Strašice byla povolána s lesním speciálem CAS 8 Praga V3S LS na likvidaci požáru v těžce přístupném terénu na Ostrém vrchu u obce Strašice. Jednalo se požár hrabanky a kořenového systému v kamenném moři o rozloze 20m2.

Technika naší jednotky: CAS 8 Praga V3S (lesní speciál) a DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter

….

17. listopadu 2018 15:48 – POŽÁR ODPAD, KONTEJNER – STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla vyslána na požár odpadu v plechovém kontejneru u Společenského domu v obci Strašice. Hasiči provedli likvidaci požáru za pomoci vysokotlakého vodního proudu.

 Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

25. října 2018 12:47 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – CHKO BRDY

Jednotka SDH Strašice byla povolána na požár lesního porostu nedaleko loveckého zámečku u Strašic v oblasti CHKO Brdy. Jednalo se o požár lesního porostu o rozloze 10x15 m v těžce přístupném terénu. Hasiči museli natáhnout 160 m hadic v těžkém terénu a dopravovat vodu na požářiště lesním speciálem JSDHo Strašice a druhým lesním speciálem HZS Rokycany. Dopravu vody na přečerpávací místo pro lesní speciály zajištovala CAS JSDHo Strašice a CAS JSDHo Dobřív.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4, CAS 8 Praga V3S (lesní speciál)

….

15. října 2018 08:16 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – TĚNĚ

Jednotka SDH Strašice byla povolána na požár hrabanky u obce Těně v oblasti CHKO BRDY. Požár byl způsoben nedohašeným ohništěm.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4, CAS 8 Praga V3S (lesní speciál)

….

30. září 2018 05:48 – TECHNICKÁ POMOC, SPOLUPRÁCE S IZS – STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla na žádost ZZS PLK vyslána na pomoc s transportem pacienta do sanitního vozu.

Technika naší jednotky: DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter

….

24. září 2018 13:16 – TECHNICKÁ POMOC – STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla povolána na odstranění stromu, který bránil průjezdu vozidel na komunikaci mezi Strašicemi a Holoubkovem.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

06. srpna 2018 12:31 – POŽÁR POLNÍHO POROSTU – TĚNĚ

Jednotka SDH Strašice byla povolána na požár posekaného strniště s balíky slámy na ploše 200x200 metrů u obce Těně. Naše jednotka prováděla hasební práce, kyvadlovou dopravu vody a také zřízení čerpacího stanoviště na požární nádrži v obci Těně.  Jednotka vyjela na místo zásahu s veškerou výjezdovou technikou, kterou disponujeme.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4, CAS 8 Praga V3S (lesní speciál)
                                            DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter + požární přívěs

….

11. července 2018 13:39 – POŽÁR VÝŠKOVÉ BUDOVY – STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla povolána na požár domova důchodců v obci Strašice. Jednalo se o planý poplach způsobený sepnutím EPS čidla.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

08. července 2018 19:45 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla povolána na požár lesního porostu v katastru obce Strašice v polesí Trhoň.
Jednalo se o nedohašené ohniště. Hasiči ohniště prolili vodou a zabránili dalšímu šíření požáru.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter

….

04. července 2018 10:12 – POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla povolána na požár rodinného domu v obci Strašice

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter

….

21. června 2018 20:46 – TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ  –  STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla povolána na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů do obce Strašice. V jednom bytě v bytovém domě ve Strašicích došlo k sesunutí a uvolnění stropní izolace.
Hasiči provedli provizorní opravu.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter

….

31. května 2018 10:13 – POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – DOBŘÍV

Jednotka SDH Strašice byla povolána na požár v restauraci Hamrovka v obci Dobřív.
jednalo se o prověřovací cvičení jednotek požární ochrany.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

26. května 2018 10:09 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – CHKO BRDY

Jednotka SDH Strašice byla povolána na požár lesního porostu v CHKO Brdy v lokalitě Zadní Bahna. Jednalo se o taktické cvičení s reálným vyhlášením poplachu. Do cvičení bylo zapojeno přes 200 hasičů a velké množství techniky. Nacvičovalo se i letecké hašení a do cvičení se také zapojili hasiči z Německa. Naše jednotka měla za úkol dodávat vodu na cvičné požářiště.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

24. května 2018 23:30 – TECHNICKÁ POMOC – STRAŠICE

Hasiči vyjeli k zatopenému sklepu vlivem přívalového deště. Hasiči sklep vyčerpali za pomoci kalového čerpadla a poté se vrátili zpět na základnu.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4

….

24. května 2018 21:51 – TECHNICKÁ POMOC – STRAŠICE

Hasiči z výjezdové jednotky SDH Strašice byli povoláni k technické pomoci ve Strašicích. Oznamovatel nahlásil na operační velitelství, že mu přitéká k rodinnému domu voda. Hasiči na místě zásahu zjistili, že to není akutní a voda zatím neohrožuje dům ani žádný majetek a proto nebylo potřeba žádného zásahu na místě a jednotka se mohla vrátit zpět na základnu. Cestou zpět hasiči ještě preventivně zkontrolovali vodní toky v okolí Strašic, jestli nehrozí nějaké nebezpečí vlivem rozvodněné říčky Klabavy.

 Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter

….

24. května 2018 17:17 – TECHNICKÁ POMOC – STRAŠICE

Výjezdová jednotka SDH Strašice byla povolána k technické pomoci do obce Strašice a to konkrétně k odčerpání sklepu u rodinného domu, který byl zaplaven vlivem přívalových dešťů. Hasiči odčerpali zaplavený sklep za pomoci přenosného kalového čerpadla.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter

….

24. května 2018 15:35 – TECHNICKÁ POMOC – STRAŠICE

Výjezdová jednotka SDH Strašice byla povolána k uvolnění ucpané kanalizace, která se ucpala vlivem přívalových dešťů. Kvůli ucpané kanalizaci voda vytýkala na komunikaci a do dvora přilehlého domu. Hasiči pročistili zanešené potrubí kanalizace a odstranili nánosy nečistot z příkopů, které zapříčinily ucpání odtokové roury.  Dále hasiči odstranili z komunikace nánosy bahna a trávy, které byli vyplaveny na komunikaci.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter

….

06. května 2018 15:02 – POŽÁR LESNÍHO POROSTU – STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla povolána krajským operačním střediskem na požár lesního porostu u obce Strašice na vrcholu Bílá skála v polesí Trhoň. Na místě zásahu bylo zjištěno, že se jedná o nedohašené ohniště. Hasiči ohniště prolili vodou a zabránili větších škodám, kdyby došlo k rozhoření požáru.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a CAS 8 Praga V3S, VEA Škoda Felicia
….

02. února 2018 14:00 – POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – STRAŠICE

Jednotka SDH Strašice byla povolána na požár nízké budovy v obci Strašice. Jednalo se o zahoření sazí v komíně rodinného domu.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a CAS 8 Praga V3S

….

03. ledna 2018 18:47 – POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY  –  ZAJEČOV

Jednotka SDH Strašice byla povolána do obce Zaječov na Berounsku na požár rodinného domu.

Požár rodinný dům pohltil v plném rozsahu. Naše jednotka se podílela na hasebních pracích uvnitř domu a také na rozebírání střešní konstrukce proti dalšímu šíření požárů. Nadále byla naše jednotka nasazena na dálkovou dopravu vody na místo požáru. Na místě zasahovalo celkem 8 hasičských jednotek.

Technika naší jednotky: CAS 15 Renault Midlum 4x4 a CAS 8 Praga V3S

Rubrika: Zásahy | Autor: sdhstrasice
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: