Čištění, kontroly a revize komínů

16. 2. 2016

Čištění, kontroly a revize spalinových cest mají nový právní rámec

Od 1. 1. 2016 vstoupil v platnost nový zákon o Hasičském záchranném sboru a 29. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/ 2016 Sb. Tyto dva předpisy zcela nahrazují Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při p

Interaktivní formulář pro nahlášení pálení klestu

04. 3. 2012

Interaktivní formulář pro nahlašování pálení klestu na HZS JM

 

http://www.firebrno.cz/paleni-klesti

Po kliknutí na tento odkaz budete přesměrováni na stránky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, kde máte možnost vyplnit interaktivní formulář a získat některé důležité informace k za

Pozor na adventní věnce

02. 12. 2013

I v čase vánočním bychom neměli zapomínat na zásady bezpečnosti, abychom si svátky klidu a míru užili ve zdraví a pohodě.

Video z odkazu ukazuje, jak nám takový hezký adventní věnec může zcela změnit vánoční atmosféru v děsivý zážitek: http://youtu.be/vUNDSUAksYs