Hasičská pouť Křtiny

05. 5. 2018

Krajská hasičská pouť ve Křtinách

Tradiční 17. hasičská pouť v poutním místě Křtiny se uskutečnila v neděli 29. 4. 2017. Letošní pouť měla statut krajské pouti a konala se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. K registraci se dostavili zástupci více jak 40-ti hasičských s

PF 2018

25. 12. 2017

PF 2018

Příjemné prožití svátků vánočních,

hodně štěstí, zdraví, spokojenosti,

osobních a pracovních úspěchů

v novém roce Vám přeje

SDH Velká Bíteš

 

Požáry.cz

Výbor SDH Velká Bíteš děkuje


všem svým členům za vykonanou práci, sponzorům za pomoc při činnosti SDH,
zastupitelstvu obce za fi

Poděkování SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

20. 12. 2017

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK

Tentokrát bychom chtěly hned na úvod poděkovat hlavně vám, kteří jste na už tradiční akci Mateřského centra Bítešáček a Kolpingovy rodiny přišli. Letos si s námi počasí opravdu pohrálo. Po slunném dopoledni následoval odpolední déšť, sníh (u toho jsme byly docela nadš

Setkání zasloužilých hasičů

18. 10. 2017

Setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů okrsku Velká Bíteš

V sobotu 14. 10. 2017 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš v rámci oslav 145. výročí svého založení, setkání nositelů titulu Zasloužilý hasič, Řádu sv. Floriána, zasloužilých funkcionářů a hasičů nad 60 let okrsku Velká Bíteš. S

135 let v Dolních Loučkách

21. 7. 2017

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Loučkách oslavoval výročí svého založení, a to již 135.

V sobotu 15. 7. 2017 proběhla slavnostní valná hromada sboru ve vyzdobené Sokolovně. Po státní hymně náměstek starosty SDH Josef Kloboučník přivítal hosty z řad hasičů i veřejnosti. Po minutě ticha za zemř

120 let SDH Přibyslavice

21. 7. 2017

120 let SDH Přibyslavice

 

Před 120 lety byl založen po vzoru okolních obcí i hasičský sbor v Přibyslavicích (okr. Brno-venkov). Kulaté výročí si následovníci připomněli v pátek 30. 6. 2017 v sále hasičské zbrojnice slavnostní členskou schůzí spojenou s předáním medailí a čestných uznání zaslo

PF 2017

20. 12. 2016

PF 2017

Příjemné prožití svátků vánočních,

hodně štěstí, zdraví, spokojenosti,

osobních a pracovních úspěchů

v novém roce Vám přeje

SDH Velká Bíteš

 

 

Výbor SDH Velká Bíteš děkuje


všem svým členům za vykonanou práci, sponzorům za pomoc při činnosti SDH,
zastupitelstvu obce za finanční p

VVH Níhov

04. 12. 2016

V Níhově hodnotili hasiči uplynulý rok

V sobotu 3. 12. 2016 se odehrávala za účasti 36 členů výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v obci Níhov (okr. Brno-venkov). Schůzi zahájil starosta sboru ing. Josef Hrbek, který přivítal hosty a starostu obce Josefa Klímu. Po minutě ticha za zemřelé

Oslava 70 let Jana Klímy

04. 12. 2016

Oslava 70 let Jana Klímy

V sobotu 3. 12. 2016 oslavil s přáteli na obecním úřadě v Nových Sadech své kulaté životní jubileum Jan Klíma. Jmenovaný se narodil ve čtvrtek 28. 11. 1946. Po odtržení obce od Velké Bíteše zastával v letech 1992 - 2006 funkci prvního starosty znovu samostatné obce. K dobro

ZASLOUŽILÍ FUNKCIONÁŘI

02. 11. 2016

ZASLOUŽILÍ FUNKCIONÁŘI

SH ČMS okrskový výbor Velká Bíteš každoročně pořádá setkání zasloužilých hasičů a dlouholetých funkcionářů, kteří celý svůj život zasvětili dobrovolné požární ochraně a ochraně majetku bližních. To letošní proběhlo v sobotu 29. 10. 2016 v obci Košíkov. Ráno se účastníci setká

|< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 > >|