Oslava svátku sv. Floriána

29. 4. 2013

OSLAVA SVÁTKU sv. FLORIÁNA

Hasičská mše v Křižanově

V neděli 28. 4. 2013 okrsek Křižanov uspořádal mši svatou ke cti svatého Floriána, patrona hasičů, kterou cerebroval otec Mgr. Tomáš Holcner mj. hasič-strojník SDH Křižanov. Mše začala srazem u hasičské zbrojnice a průvodem do kostela sv. Václava

Členská schůze

29. 4. 2013

ČLENSKÁ SCHŮZE

V pondělí 22. dubna 2013 proběhla členská schůze SDH Velká Bíteš v zasedací místnosti požární stanice. Na programu bylo zhodnocení činnosti za první čtvrtletí, příprava „pálení čarodějnic“, účast na hasičských slavnostech v Litoměřicích a účast na oslavách výročí založení hasičských

Výroční členská schůze MS ČČK Velké Meziříčí

25. 4. 2013

Výroční členská schůze MS ČČK Velké Meziříčí

Činnost Místní skupiny Českého červeného kříže Velké Meziříčí za uplynulý rok hodnotili členové tohoto spolku na výroční členské schůzi 23. dubna 2013, tradičně na Gymnáziu. Předsedkyně Ludmila Kováčová v samém začátku přivítala pozvané

První pomoc pro hasiče

22. 4. 2013

 

První pomoc pro hasiče

V neděli 21. 4. 2013 absolvoval SDH Radostín nad Oslavou na požární stanici ve Velké Bíteši kurz „Základní norma zdravotnických znalostí“. Kurz první pomoci pro dobrovolné hasiče byl zaměřen především na situace, se kterými se mohou setkat při výkonu své činnosti. Poskytn

ŽELEZNÁ SOBOTA 13.04. 2013

14. 4. 2013

 

ŽELEZNÁ SOBOTA

V sobotu 13. 4. 2013 provedli členové SDH Velká Bíteš sběr starého železa po městě. Občané byli inzeráty a plakáty požádání, aby nachystali nepotřebné železo před své domy, nebo aby se nahlásili na telefonní číslo. Největší obava panovala z počasí, protože před

XVIII. reprezentační ples SH ČMS

10. 4. 2013


XVIII. reprezentační ples SH ČMS 2. 3. 2013 Plzeň


Delegace vedení okrsku na Reprezentačním plesu SH ČMS v Plzni - starosta okrsku Ludvík Zavřel,

První březnový sobotní večer patřil v plzeňské Měšťanské besedě hostům XVIII. plesu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Mezi nimi byl starosta SH Č

Koordinační schůzka na MěÚ Velká Bíteš

08. 4. 2013

Koordinační schůzka na MěÚ Velká Bíteš

 

Ve středu 27. března 2013 na MěÚ Velká Bíteš proběhlo jednání s panem starostou ing. Milanem Vlčkem a ředitelem IC a KK Velká Bíteš Tomášem Jelínkem ohledně spolkového života ve Velké Bíteši. Bylo nastíněno další směřování činnosti spolků a spolupodílení s

Nový rozhodčí pro požární sport

24. 3. 2013

Nový rozhodčí pro požární sport

V sobotu 23. března 2013 se na Centrální požární stanici ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo odborné proškolení rozhodčích pro soutěže v požárním sportu. Školení proběhlo dle aktuálních pravidel požárního sportu včetně dodatků vydaných GŘ HZS ČR. Zkoušky se závěrečným t

První pomoc pro seniory

21. 3. 2013

První pomoc pro seniory

 

Ve středu 20. března 2013 v kulturním domě ve Velké Bíteši proběhla pro Seniorklub přednáška o první pomoci, při které provázel zdravotnický záchranář Bc. David Dvořáček, DiS., který podrobným výkladem a praktickými ukázkami seznámila přítomné s výbavou a technikou, která

Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasič

19. 3. 2013

Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů a starostů okrsků SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou

V neděli 17. března 2013 odjela delegace našeho sboru na Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů a starostů okrsků SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve složení: br. Ludvík Zavřel – starosta

|< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 > >|