Od roku 1787 - 2010

11. 12. 2010

DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

 

Požár – požární zásah na každé nežádoucí a nekontrolované hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Dopravní nehoda – zásah jednotky PO u mimořádné události v dopravě – kolize dopravních prostředků, která vyžaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo likvidací následků dopravní nehody.

Živelná pohroma – zásah jednotky PO z důvodu mimořádné události následkem škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí - záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvy půdy, zemětřesení apod.

Technický zásah – činnost jednotky, mající charakter záchranných prací při ohrožení života, zdraví osob, zvířat nebo ohrožení majetku či životního prostředí nemající charakter požáru.

Planý poplach – zásah jednotky PO vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události jednotce PO, která se nepotvrdila.

Čerpání vody – technický zásah, kdy se provádí odstranění nežádoucí vody z venkovních i vnitřních prostorů.

Technologická pomoc – technický zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu.

 

Do této doby, za 140 let se Sbor doloženě zúčastnil likvidace 217 požárů, živelných pohrom, technických zásahů a dopravních nehod ve městě Velká Bíteš a 687 požárů, živelných pohrom a technických zásahů v okolí. Je na škodu věci, že přesná evidence není vedena. Výčet zásahů není kompletní, ne vždy se výjezdy řádně evidovaly, část jich zanikla v prachu dějin.

Počet zásahů jednotky SDH podle typu události

 

Rok

Požáry

Dopravní nehody

Plané poplachy

Ostatní zásahy

Zásahy celkem

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9

6

11

21

6

5

6

5

11

11

0

0

0

0

1

0

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0

1

1

3

2

1

1

4

0

0

1

2

1

4

21

10

7

15

21

7

6

9

7

19

41

 

Doba, kdy hlavním a někdy téměř jediným úkolem dobrovolných hasičů bylo hašení požárů, je dávnou minulostí. Dnes se podílejí na celé řadě nejrůznějších zásahů a činností, které vyžadují vysokou odbornost.

 

 

11.12.2010 - Dopravní nehoda - Osová Bítyška ( směr Velká Bíteš )

29.11.2010 - Dopravní nehoda - Košíkov (směr Ludvikov )

 16.10.2010 - Požár nízké budovy - Jestrabi,15 (požár střechy u rekreačního domu)

04.-5.08.2010 – Technická pomoc Jinošov

 

18.08.2010 – Požár skládky STS Velká Bíteš, Jihlavská

 

 

13.08.2010 – Požár, Březí – planý poplach

11.08.2010 – Požár, Osová – planý poplach

13.07.2010 – Požár, Masarykovo náměstí 3, Velká Bíteš – planý poplach

14.06.2010 – Technická pomoc - čerpání vody chata č. 50 Skřinářov

14.06.2010 – Technická pomoc - čerpání vody v kulturním domě Heřmanovská Nová Ves

14.06.2010 – Technická pomoc - čerpání vody Vidonín 16, půl metra vody a ucpaná kanalizace, ohrožení 2 rodinných domů

12.06.2010 – Technická pomoc – odstranění překážek Ludvíkov, strom přes půl silnice

28.04.2010 – Požár trávy Křoví čp. 50, 30x30 metrů

19.02.2010 – Dopravní nehoda, vyproštění osob, 2 osobní automobilů Křoví

02.02.2010 – Požár plechového kontejneru, Lánice 209, Velká Bíteš

27.01.2010 – Požár střechy rodinného domu na ulici Pod Spravedlností 204, v k.ú. města Velká Bíteš. Při průzkumu místa události bylo zjištěno, že zde došlo k požáru střešní krytiny vedle komínového tělesa. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden vodní proud. Hasičům se velmi rychle podařilo dostat plameny pod kontrolu. Dále bylo provedeno rozebrání střešní konstrukce. Při požáru ani samotném zásahu nebyl nikdo zraněn. Plameny napáchaly škodu v předběžné výši 100 000,- Kč. Hasiči svým zásahem uchránili hodnoty ve výši 2 000 000,- Kč. Příčinou požáru bylo vznícení dřevěné konstrukce příčky od topidla na tuhá paliva (závada na komínovém tělese).

 

 Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu událostí v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009:

11 požáry s účastí jednotky PO,

 6 dopravní nehoda silniční,

 1 únik ropných produktů,

 17 technická havárie,

 4 technologická pomoc,

 2 planý poplach,

 celkem 41 zásahů.

 

………………………………………………………………………………………………………………………

09.12.2009 – Dopravní nehoda s následným požárem osobní automobil s nákladním, Velká Bíteš-průmyslová zóna odbočka na Košíkov

04.11.2009 – Požár dodávky Křoví

03.11.2009 – Dopravní nehoda-vyproštění zaklíněných a zraněných osob s únikem nebezpečných látek na pozemní komunikaci, auto na střeše, Jinošov

08.10.2009 – Požár okrasné dřeviny u rodinného domu v k.ú Velká Bíteš, Lánice 44. Majiteli vznikla předběžná škoda požárem ve výši cca 20 000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 20 000 Kč. Příčinou vzniku požáru byl úlet jiskry z ohniště.

05.10.2009 – Dopravní nehoda mezi obcí Ruda a velkobítešskou místní částí Bezděkov, křeptovský dvůr, 2 lehce zraněné osoby. Osmnáctiletý šofér automobilu značky Ford Fiesta jel po silnici směrem od Rudy k Bezděkovu. Po projetí pravotočivé zatáčky však mladý řidič dostal smyk a následně se dostal do protisměru. Tam přední částí svého vozidla narazil do levé zadní části vozidla Peugot 405, které jelo v opačném směru jízdy. Obě auta skončila po střetu mimo silnici. Jejich řidiči utrpěli lehká zranění. Celková škoda 52 tisíc korun.

02.10.2009 – Dopravní nehoda, vyproštění osob, silnice Velká Bíteš-Jinošov, jedna zraněná osoba

03.08.2009 – Dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu se zraněním, Osová Bitýška u nádraží 

23.07.2009 – Technická pomoc, čerpání vody, ITW Pronovia, Vlkovská 595, zatopené rampy, 50 cm vody na délce asi 70 metrů

22.07.2009 – Technická pomoc, Zmola 104, úklid bahna

22.07.2009 – Technická pomoc, Za loukama 182, čerpání vody z hospodářských budov

22.07.2009 – Technická pomoc, křižovatka ulice kpt. Jaroše, 30 cm vody x 10 metrů, čištění kanálů

22.07.2009 – Technická pomoc, kpt. Jaroše 255, úklid bahna, čerpání vody ze stodoly a ze sklepa

22.07.2009 – Technická pomoc, z polí čerpání vody 1 metr v domě, Nová čtvrť 334,

16.07.2009 – Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, ulice Za zmolou a kpt. Jaroše 255, úklid bahna

Průtrž mračen, která se v pozdně odpoledních hodinách prohnala Velkou Bíteši ničila co mohla. Nejnebezpečnější byly kroupy. Bouřka, která trvala asi dvacet minut, zničila, co jí přišlo do cesty. Na silnicích bylo asi patnáct centimetrů krup. Kromě silného větru totiž padaly kroupy o velikosti pětikoruny, které poškodily několika dalším občanům jejich automobily, střešní krytiny a okna. Silné krupobití doprovázel ještě intenzivní déšť, který vyplavil několik sklepů a přízemních domů. Na pomoc dorazili hasiči přímo z Velké Bíteše, kteří se snažili vodu z budov dostat co nejdřív ven. Bouřka přidělala mnoho starostí i zemědělcům, kteří přišli o část úrody.

15.07.2009 – Technická pomoc, vyproštění traktoru z rybníka, Nová Ves

15.07.2009 – Technická pomoc, kontrola hráze rybníka, Dolní Libochová

15.07.2009 – Technická pomoc, stavění hráze z pytlů s pískem, Horní Libochová

15.07.2009 – Technická pomoc, čištění přepadu na hrázi rybníka Podhradský od balíků, Křižanov. Nakonec musela být povolána těžká technika.

15.07.2009 – Technická pomoc, čerpání vody ze zatopeného rodinného domu, Heřmanov

15.07.2009 – Technická pomoc, čerpání vody, kpt. Jaroše 157, Velká Bíteš, 1 metr vody na dvoře, zatopena kotelna, garáž rodinného domku, čištění kanálů, 3 metrové laguny

01.07.2009 – Technická pomoc, spolupráce ze složkami IZS, hledání pohřešované osoby v lese Velká Bíteš-Divišovka

Po několika přívalových deštích a bouřkách, které v takové intenzitě nepamatuje nikdo ze starousedlíků ve Velké Bíteši za celou historii, zasahovali hasiči při 13 událostech v souvislosti s vodou. Především se jednalo o čerpání vody ze sklepů, hospodářských stavení, odklízení nánosů bahna, očištění komunikací, proplachování kanalizace. Ve spolupráci se starosty obcí hasiči monitorovali stav rybníků a toků (stavy vodních toků a rybníků jsme museli hlásit na KOPIS Jihlava)

25.06.2009 – Technická pomoc, čerpání vody, zatopená kotelna, zahrada přívalovým deštěm a bahnem, Kpt. Jaroše 271, Velká Bíteš

25. června 2009 – Technická pomoc, čerpání vody po přívalových deštích, Košíkov 13. Přírodní živly si vybraly svou daň v Košíkově – dva domy byly zaplaveny ve spodní části obce.

21.06.2009 – Dopravní nehoda, uvolněni komunikace, odtažení vozidla, Velká Bíteš, křižovatka u náměstí. O pouťové neděli došlo k těžké dopravní havárii na křižovatce ulic Na Valech a Růžová. Při srážce jedno vozidlo vlétlo na chodník a jen velkou náhodou nezranilo někoho z mnoha chodů, kteří se zde v rámci poutě pohybovali.

15.06.2009 – Požár Tři dvory

15.06.2009 – Požár trávy mezi kolejemi, Vlkov

07.06.2009 – Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů, ucpaná kanalizace po bouřce před firmou Boretex, Jihlavská ulice

7. června 2009 – Technická pomoc – sesutí štěrkopísku na silnici křižovatka Tyršovy ulice v délce 10 metrů a výšce 30 cm

09.05.2009 – Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, auto na boku a únik PHM, Masarykovo náměstí Velká Bíteš

03.05.2009 – Dopravní nehoda se zraněním, vyproštění osob, Za loukama 183, Velká Bíteš

19.04.2009 – Požár trávy u lesa – chatová oblast Heřmanov

03.04.2009 – Technická pomoc – čištění odpadní jímky Motorest Devět křížů směr Praha

29.03.2009 – Požár sazí v komíně, Za loukama, Velká Bíteš 

06.03.2009 – Požár oleje v kuchyni, v bytovém době v k.ú. města Velká Bíteš, U stadionu 379. Majiteli bytu vznikla předběžná škoda požárem ve výši cca 5 000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou cca 1 000 000 Kč. Při požáru byla jedna civilní osoba zraněna. Příčinou vzniku požáru bylo vznícení potravin při vaření.

24. března 2009 – Technická pomoc – odstranění následků dopravní nehody silnice Velká Bíteš-Osová Bitýška. Řidič osobního automobilu Fiat Punto nezvládl levotočivou zatáčku a na vrstvě čerstvě napadeného sněhu dostal smyk. Následně přejel do protisměru, kde zachytil o předek projíždějící Škody Octavie. Silnice byla v místě nehody průjezdná jen jedním pruhem. Omezení v dopravě tak bylo naštěstí pouze minimální. Při havárii nebyl nikdo zraněn. Celková škoda na obou vozech je však předběžně odhadnuta na sto dvacet tisíc korun.

24.02.2009 – Požár lesa Velká Bíteš-SSHR Divišovka – Planý poplach

20.02.2009 – Technická pomoc – odstranění nebezpečných rampouchů na střeše Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš

10.-11.02.2009 – Technická pomoc – vyproštění uvízlého dodávkového automobilu Velká Bíteš-Ludvíkov

03.02.2009 – Technická pomoc – vyproštění dvou uvízlých kamiónů na silnici Velká Bíteš-Jinošov

02.02.2009 – Technická pomoc – vyproštění uvízlého kamiónu a posypového vozu přes silnici Velká Bíteš-Jinošov

03.01.2009 – Požár střechy rodinného domu v k.ú. obce Osová Bitýška 88. Při příjezdu hasičů na místo události byla střecha rodinného domu zachvácena plameny. Majitelka domu stihla opustit dům ještě před příjezdem hasičů. Hasiči na likvidaci požáru nasadili tři vodní proudy a střešní konstrukci začali postupně rozebírat. Vlivem nízkých teplot probíhal celý zásah pro hasiče ve ztížených podmínkách. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn. Plameny napáchaly škodu ve výši 500 000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou cca 2.000.000 Kč. Příčinou vzniku požáru byl zazděný trám v komínovém tělese. Při požáru nedošlo ke zranění osob.

 

Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu událostí v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008:

11 požáry s účastí jednotky PO,

 1 dopravní nehoda silniční, 1 technická havárie,

 1 technologická pomoc,

 2 únik látek,

 3 planý poplach,

 celkem 19 zásahů.

……………………………………………………………………………………………………………………….

30.12.2008 – Požár dvou dodávkových aut, na odstavné ploše firmy Vlkovská 334, v k.ú. města Velká Bíteš. Průzkumem místa události bylo zjištěno, že v areálu Bítešské dopravní společnosti hoří dvě dodávková vozidla. V jednom z vozidel byly v době požáru dvě tlakové láhve. Hasiči provedli vynesení láhví a jejich následné ochlazení. Na uhašení požáru automobilů bylo použito několik vodních proudů. Proveden byl i průzkum všech okolních objektů, aby došlo k vyloučení dalších možných ohnisek požáru. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Příčina – úmyslné zapálení. Plameny napáchaly škodu větší než 4 438 000 korun, uchráněné hodnoty byly vyčísleny rovněž částkou cca 4.000.000 Kč.

09.12.2008 – Požár palet Křoví

04.11.2008 – Požár hrabanky, Velká Bíteš-Pánov

9. listopadu 2008 – Technická pomoc, spolupráce ze složkami IZS, pohřešování osoby v lese Osová Bitýška

12.09.2008 – Požár staré udírny, zbytků dřeva na topení a trávy v okolí udírny. Majitel Půža Alois, Tišnovská 335.

12.09.2008 – Požár lesa k.ú. Níhov 43,5 drážní km

06.09.2008 – Požár porostu v okolí železniční trati, obec Řikonín, okr. Brno-venkov

03.09.2008 – Rozsáhlý požár trávy a lesa na Tišnovsku v blízkosti trati Brno – Žďár nad Sázavou, obec Řikonín, okres Brno-venkov. Vzhledem k rozsahu události na ploše přibližně 5 ha, byl vyhlášen třetí, nejvyšší stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo 17 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů z Jihomoravského kraje i z Kraje Vysočina. V horkém a větrném počasí se požár v okolí železniční trati rychle šířil. Hasiči zaznamenali šest větších ohnisek hoření na 13kilometrovém úseku vlakové trati mezi Níhovem a Předklášteřím u Tišnova. Celková plocha požáru dosáhla čtyř hektarů. Kromě travního porostu a balíků slámy se oheň rozšířil také na dva hektary smíšeného lesa. Při příjezdu hasičů hořely celé kmeny včetně korun stromů, zásahem se podařilo požár omezit na lesní hrabanku a podrost stromů. Zásah komplikoval hustý kouř, nutnost dopravy vody na řadu požářišť na obou stranách 13kilometrového úseku železniční trati. K likvidaci požáru bylo nasazeno 23 zásahových vozidel. K prolévání žhnoucích části požářiště měli hasiči nasazeno devět vodních proudů. Příčina vzniku požáru dle zjištěných poznatků, bylo, že oheň mohl vypuknout od žhavých okují odlétajících z brzd projíždějícího vlaku. Na travním porostu škoda nebyla vyčíslena, ve smíšeném lese ve stáři zhruba 25 let oheň zasáhl náletové dřeviny a lesní hrabanku, podrost a část kmenů stromů. Oheň zničil také část vysazeného mladého lesního porostu. Celkovou škodu vyšetřovatel odhadl na 100 tisíc korun.

01.09.2008 – Požár lesa 10 x 15 metrů v k.ú. obce Vlkov, směr Tišnov. Majiteli vznikla předběžná škoda požárem ve výši cca 15.000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou cca 1.900.000 Kč. Při požáru nedošlo ke zranění osob. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost neznámé osoby, nejpravděpodobněji kouření.

16.08.2008 – Dopravní nehoda D1 164 km, zraněný motocyklista

12.08.2008 – Dopravní nehoda s únikem nebezpečných látek (provozních kapalin) na pozemní komunikaci křižovatky ulic Za loukama a Kapitána Jaroše Velká Bíteš

12.08.2008 – Požár lesa u obce Březka

10.08.2008 – Požár železničního náspu Kutiny – Lubné

10.08.2008 – Požár u železniční zastávky Níhov

10.082008 – Požár železničního náspu k.ú. Křižínkov 44,7 - 40,8 drážní km

07.08.2008 – Rozsáhlý požár obilí na poli a kombajnu u Velké Bíteše směrem na Křoví vedle Bikosu. Škoda na obilí, slámě a kombajnu byla vyčíslena na 50 700 Kč. Hasiči uchránili hodnoty ve výši 1 331 820 Kč.

07.082008 – Požár pole Březské – planý poplach

18.-19.07.2008 – Technická pomoc při odstraňování následků dopravní nehody kamiónu ve Vlkově.

06.06.2008 – Požár kamiónu na dálnici D1. Požár na 169 kilometru dálnice ve směru na Brno. Řidič tahače DAR s návěsem za jízdy zpozoroval, že mu hoří pneumatika zadní nápravy. Se soupravou zajel ke krajnici a za pomoci řidiče maďarského kamionu a dalších motoristů oheň hasil dvěma ručními hasicími přístroji. Přes poměrně rychlé uhašení hořící pneumatiky se žár rozšířil i na návěs s nákladem plastů  výrobě prádelních šňůr. Řidiči se podařilo návěs odpojit. V době příjezdu prvních požárních jednotek již téměř celý hořel. Hasiči proti plamenům nasadili tři vodní proudy s hasicí pěnou. Protože od hořícího návěsu se vzňala i tráva a stromky mladého lesa u dálnice, hasiči současně hasili i požár porostu na ploše zhruba 200 m2. Protože z hořícího návěsu odlétávaly kusy vybuchujících pneumatik i do protisměru, bylo nutné na necelých 15 minut uzavřít dálnici i ve směru na Prahu. Při požáru nebyl nikdo zraněn, návěs oheň zcela zničil. Příčinou vzniku požáru byla zřejmě vadná pneumatika, která za jízdy praskla a při tření o konstrukci návěsu začala hořet. Škodu způsobenou požárem vyšetřovatel předběžně odhadl na 1,5 mil. korun, z toho milion na zničeném nákladu a na 0,5 mil. na návěsu.

05.05.2008 – Požár garáže na ulici K Mlýnům (u drůbežárny) Velká Bíteš. Při příjezdu na místo byl v garáži kromě motocyklu i osobní automobil. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 80 000 Kč. Příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci.

19. května 2008 – Požár kamiónu MAN 164 km dálnice D1, okr. Brno-venkov. Příčina – technická závada. Škoda 4 200 000 Kč.

30.04.2008 – Požár stohu nebo domku Holubí Zhoř – planý poplach

29.04.2008 – Požár železničního náspu trati k.ú. Křižínkov 44,4-44,5 drážního kilometru u obce Níhov okr. Brno venkov, mezikrajská výpomoc

28.04.2008 – Požár mladého lesa nedaleko Jasenice a Jindřichova (Jestřebí u Velké Bíteše). Na místě hořely mladé stromy na ploše cca 1100 m2. Hasičům komplikoval zásah silný vítr. Na místě byla zřízena kyvadlová doprava vody z hydrantové sítě v Jasenici a pro hašení nasazeno několik vodních proudů. Z letiště Jihlava-Henčov vzlétlo letadlo Hasičské letecké služby – Z-37T „Turbo Čmelák“ pojmenovaný Florián. V časovém intervalu několika minut bylo provedeno pět shozů vody. Voda do letadla se doplňovala na letišti v Nových Sadech.

09.02.2008 – Požár lesa Heřmanov chatová oblast u lomu – planý poplach, jednalo se o nenahlášené pálení klestí na okraji lesa

 

Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu událostí v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007:

 5 požáry s účastí jednotky PO,

 1 technickou pomoc,

 1 planý poplach, celkem

 7 zásahů.

………………………………………………………………………………………………

31.12.2007 – Požár trafostanice, rozvodny na sloupu vysokého napětí, u silnice Velká Bíteš na Jindřichov

05.11.2007 – Výbuch propan-butanové lahve od topidla Jindřichov-myslivecká chata. V obci Jindřichov přišlo místní myslivecké sdružení o „střechu nad hlavou“. Při uvádění v činnost plynového topného zařízení, instalovaného v upravené stavební buňce se sedlovou střechou, došlo k „vytočení“ ventilu 10 kg propanbutanové lahve a následnému úniku plynu. Přítomné osoby z buňky utekly, ale ve chvíli, kdy se chtěly vrátit, došlo k výbuchu a následnému požáru. Zraněn nebyl nikdo, škoda na zařízení byla předběžně stanovena na 70.000 Kč.

30.08.2007 – Výbuch filtračního odvětrání s následným požárem v soukromé firmě Cardany s.r.o. v obci Velká Bíteš. Na ulici U Stadionu došlo k požáru filtru ve vzduchotechnice. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 400.000 Kč. Uchráněny byly hodnoty ve výši 9.000.000 Kč.

19.08.2007 – Požár suché trávy u trafostanice Velká Bíteš u drůbežárny

07.08.2007 – Požár trávy na náspu k.ú. Křižínkov 45,6-45,7 km;

21.07.2007 – Požár stodoly Holubí Zhoř 21 od blesku

21.06.2007 – Požár kolničky v k.ú. obce Březka 17. Majiteli vznikla předběžná škoda požárem ve výši cca 5.000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou min. 100.000 Kč. Příčinou vzniku požáru byl úder blesku při bouřkové činnosti.

28.04.2007 – Požár, lesní porost – Lubeňský tunel

25.04.2007 – Požár, lesní a polní porost u trati k.ú. Křižínkov 44,5 – 42,5 km

25.04.2007 – Požár, lesní a polní porost – keře u trati k.ú. Březské směr Vlkov 46, 3 km

23.04.2007 – Požár porostu v okolí železniční trati, obec Řikonín, okr. Brno-venkov, Kutiny – Lubeňský tunel 44,2 – 41,5 km. Zasahovalo 9 JPO. 

21.04.2007 – Požár lesní porost – hrabanky 15 x 15 m, k.ú. Milešín-Za horou

 

Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu událostí v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006:

 4 požáry s účastí jednotky PO,

 1 technickou pomoc,

 1 planý poplach,

 celkem 8 zásahů.

……………………………………………………………………………………………………………………….

25.11.2006 – Požár lampy a části střechy benzínové pumpy motorest U devíti křížů na dálnice 165 km. Oheň se podařilo spěšně zlikvidovat. Nedošlo k žádnému ohrožení.

30.07.2006 – Požár pole obilí a slámy mezi Novými Sady a Jestřabím. Požár vznikl od kombajnu.

13.07.2006 – Požár v soukromém lese u obce Březka, na místě zvaném „Sekera“. Oheň, který vznikl zřejmě od odhozeného nedopalku, zlikvidoval cca 300 m2 smrkového lesa.

18.06.2006 – Technická pomoc – odstraněn nebezpečného stavu – vyčerpání znečištěné studny s pitnou vodou – dětský tábor.

17.05.2006 – Požár vzduchotechniky v lakovně ve firmě Bulding Plastics ČR s. r. o., Košíkov 76.

07.05.2006 – Požár suché trávy na trati u Řikonína 40,5 km.

28.04.2006 – Požár stodoly 10 x 20 metrů u rodinného domku v Nových Sadech čp. 33 Škoda byla vyčíslena na čtvrt milionu korun, při požáru utrpěla zranění majitelka objektu.

31.03.2006 – Čerpáni vody ze sklepa ve Velké Bíteši ulice Vlkovská.

01.01.2006 – Požár rodinného domku - budovy a střechy v Jáchymově - planý poplach.

 

Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu událostí v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005:

 4 požárů s účastí jednotky PO,

 1 technická pomoc,

 celkem 5 událostí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

24.07.2005 – Požár lesa ve Skřinářově u Boučků.

18.06.2005 – Požár stohu slámy u Křeptovského dvora.

28.05.2005 – Požár kravína v k.ú. obce Vidonín. Majiteli vznikla požárem škoda ve výši cca 772 000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou cca 2 910 000 Kč. Při požáru nedošlo k úmrtí osob, byli zraněni tři členové zasahujících jednotek PO.

21.05.2005 – Požár suché trávy na trati u Řikonína 42,3-42,5 km.

04.05.2005 – Požár lesa u gigantu v Záblatí.

18.-19.03.2005 – Čerpání vody a monitoring při jarní povodni ve Křoví u lomu.

 

Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu událostí v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004:

 5 požárů s účastí jednotky PO,

 celkem 5 událostí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

10.09.2004 – Požár strniště a slámy Domášov.

11.08.2004 – Požár slámy a neposečeného obilí v k.ú. Křoví Nad horou. Majitelům vznikla předběžná škoda požárem ve výši 29 400 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 300 000 Kč. Příčinou vzniku požáru bylo rozdělávání ohně v přírodním prostředí a to konkrétně pálení slámy.

04.05.2004 – Požár lesa u obce Vlkov pod vysokým napětím 150 x 50 m.

30.04.2004 – Požár 1,8 hektaru lesního porostu v k.ú. Jindřichova. Majiteli lesního pozemku – Lesy ČR Náměšť nad Oslavou vznikla předběžná škoda požárem ve výši 376 860 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 1 000 000 Kč.

15.04.2004 – Požár lesa v Ruda-Lhotka. Plocha asi 1 ha.

07.04.2004 – Požár trávy u trati u Řikonína 46,9 km směr Žďár nad Sázavou.

09.01.2004 - Technická pomoc – vyproštění vozidla Škoda Favorit značky ZRD 25 41 ze svahu na silnici mezi Velkou Bíteší a Křovím. 

 

 

V roce 2003 měla SDH Velká Bíteš 21 zásahů. Byli jsme druhé nejvytíženější SDH v okrese Žďár nad Sázavou.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

12.10.2003 - Požár lesa v k.ú. Březské „v Borovinách“. Plocha požáru 20 x 5 metrů.

28.09.2003 – Kontrola požářiště po požáru lesa a prolití doutnajícího pařezu u silnice Velká Bíteš- Borovina.

28.09.2003 - Požár lesa Loučky Velká Bíteš – pod vysokým napětím. Plocha 250 x 50 m.

26.09.2003 - Požár lesního porostu u silnice v k.ú. obce Jindřichov. Porost 172 A2 směr Pucov. Požár se šířil do trávnatého pásu pod vysokým napětím za nímž byl další lesní porost. Plocha 1,2 ha. Majiteli porostu Lesy České republiky s.p. Hradec Králové vznikla předběžná škoda požárem ve výši cca 216 800 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 300 000 Kč.

(Ve dnech 19. a 21.09.2003 došlo celkem ke třem požárům lesního porostu ve stejné lokalitě v k.ú. obce Vlkov. Celková předběžná škoda na lesních porostech byla vyčíslena částkou 533 550 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 2 250 000 Kč).

23.09.2003 – Technologická pomoc – dohašování ohnisek po požáru. Důvod velké sucho a vítr - hrozilo rozšíření. Celkově bylo dodáno 28 400 l vody na místě. Silnice Velká Bíteš-Borovina.

21.09.2003 – Požár lesa v k.ú. Březské o ploše asi 2,5 ha

21.09.2003 - Požár lesa v Borovinách o ploše asi 0,8 ha.

19.09.2003 - Požár lesa v Borovinách, napravo silnice V.Bíteš-Osová Bitýška. Porost lesa stáří 15 let na ploše 100 x 75 m. Celkem bylo na požářiště dopraveno 119 000 l vody.

07.09.2003 – Požár lesa Níhov u tratě 43,5 km, směr Brno. Plocha 100 x 50 m2. Při příjezdu na místo hořel les, bříza, borovice a trávy kolem trati.

29.08.2003 - Požár stodoly a trávy u Středního Hlouškova mlýna ve Velké Bíteši.

12.08.2003 - Požár rodinného domu Níhov 16. Majitel Klíma Aleš. Požár v půdní vestavbě (dětský pokoj).

11.08.2003 - Požár lesa, polní porost a trávy k.ú. Milešín-Křib. Jednalo se o plochu 70 x 50 m. Celkem bylo na požářiště dáno 77 000 litrů vody.

09.08.2003 - Požár lesa pod vysokým napětím na Královkách u Vlkova. Plocha požáru 40 x 20 m. Majitel: Lesní družstvo svazu obcí s.r.o. Masarykovo nám.

08.08.2003 - Požár lesa k.ú. Velká Bíteš-Jindřichov. Pokračování v dohašení.

07. - 08.08. 2003 - Požár lesa v k.ú. Jindřichov. Plocha požáru 0,5 ha 12-15ti letých smrků.

04.08.2003 - Požár slámy a obilí v k.ú. Jindřichov. Plocha požáru 100 x 50 m.

03.08.2003 - Požár lesa v Borovinách vpravo od silnice Velká Bíteš – Žďár nad Sázavou. Majitel: Lesní družstvo svazu obcí s.r.o. Velká Bíteš, Masarykovo nám. Požár o rozloze 1 ha trávy a porostu 12 letých smrků.

27.07.2003 - Požár lesa Osová Bitýška – LES 155 B-1 k.ú. Březské. Jednalo se o plochu 400 m2.

17.06.2003 - Požár stodoly Velká Bíteš, Nová čtvrť 340, majitel Urbáková Marie. Jednotka provedla lokalizaci 2 C proudy a po příjezdu dalších jednotek bylo hořící seno vyskladněno z půdy a dohašeno na volném prostranství.

09.05.2003 - Požár stohu slámy o objemu asi 3000 m2 mezi V. Bíteší a Košíkovem.

23.04.2003 – Požár trávy u železniční trati km 41,7 – 41,3 u obce Lubné. Plocha požáru 400 x 30 m.

23.04.2003 - Požár trávy u železniční trati km 37,3 – 37,9 u obce Řikonín. Plocha požáru 600 x 40 m.

23.04.2003 - Požár trávy a lesa u trati – železniční zastávka Níhov 43,8 – 43,9. Plocha požáru 100 x 5 m.

14.04.2003 - Požár lesa v k.ú. Bezděkov. Majitel: Lesní družstvo svazu obcí s.r.o. Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš. Plocha požáru 1 ha 6-7 letého porostu stromů dubu a smrku.

12.04.2003 - Požár trávy  u tratě 43 km u Kutin.

01.04.2003 – Požár trávy a klestí v lese o rozloze 100 x 50 m. Majitel lesa Jasenice okr. Třebíč.

 

Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu událostí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002:

 11 požárů s účastí jednotky PO,

 1 zásah u větrné smršti,

 3 technické pomoci,

 celkem 15 výjezdů.

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

21.12.2002 - Požár slámy v přístřešku u bramborárny zemědělského družstva Niva a.s. Vlkov 121. Jednalo se o hoření slámy na celé ploše 20 x 10 m.

28.10.2002 - Nové Sady silnice spadlý strom.

28.10.2002 - Technický zásah - větrná smršť – utržení střechy na budově Plynové kotelny U stadionu V. Bíteš. Majitel Městský úřad Velká Bíteš. Jednotka provedla zajištění střechy proti dalšímu odtrhávání zatížením střechy betonovým panelem po dohodě s majitelem.

28.10.2002 – Technická pomoc – spadený strom na vozovku ulice Jihlavská u STS. Jednotka odtáhla strom z vozovky.

28.10.2002 – Technický zásah – rodinný domek pana Jízdného na ulici Sadová č. 514. Došlo k odtržení plechu na rovné střeše. Bylo provedeno vrácení plechu na místo střechy a zakotvení za pomoci desek, dráty, hřebíky.

24.09.2002 - Požár Unimobuňky v Autobazaru na bývalém středisku JZD v Osové Bitýšce. Majitel Žák Martin, Osová Bitýška 209.

16.08.2002 - Povodně Praha.

17.07.2002 - Požár trávy u trati u Křižínkova 46,2 km.

05.07.2002 - Požár lesního porostu. Katastr 1000 m od Jindřichova směr Jinošov. Plocha požáru 1200 m2. Majitel Lesy ČR, lesní správa Náměšť nad Oslavou.

11.05.2002 - Požár střechy na ploše 5 x 3 m Jeřábkovy pekárny, Růžová ulice

06.05.2002 - Požár kolny v Rudě-Křeptovském dvoře (hospodářský objekt).

03.05.2002 - Požár hrabanky ve svahu lesa Dolní Loučky asi 30 x 10 m.

30.04.2002 - Požár srubu (lesní bunkr), který se nacházel u trati, k.ú. Křižínkov.

29.04.2002 - Požár lesa Kaly.

03.04.2002 - Požár trávy u trati Dolní Loučky-nádraží 136 km. Při příjezdu na místo požár byl na obou stranách. Hořel násev – tráva u tratě v délce 150 – 200 m.

30.03.2002 - Požár lesa Dolní Loučky.

 

Počet výjezdů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu události v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001:

 6 požárů s účastí PO,

 1 technologickou pomoc.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

08.12.2001 - Požár paliva v uhelně (ve sklepě) v rodinného domku v Košíkově č. 69 u pana Zdenka Uherky.

30.08.2001 - Požár rodinného domku, stodoly a hospodářského stavení-stáje u Josefa Práška a stáje souseda pana Havláta v obci Ořechově. Majitel Josef Prášek byl popálen na 70% a byl letecky transportován na popáleninovou jednotku v Brně-Bohunicích, kde druhého dne v důsledku rozsáhlých popálenin zemřel.

28.06.2001 - Požár lesa „U spadeného letadla“ katastr Košíkov. Plocha 70 x 30 m.

14.05.2001 – Požár stohu pšeničné slámy asi 1000 q 6 x 5 Velká Bíteš (U kamenného kříže) Krevlice-část Březka.

25.04.2001 - Požár suché trávy a hrabanky u železniční tratě 43 km u obce Lubné.

13.04.2001 - Požár rodinného domku – půda + celý prostor v Níhově.

03.04.2001 – Technologická pomoc při ohlášeném pálení klestu panem Horníčkem Jaroslavem, pálení bylo v lese u Krokočína. Jednotka provedla 1 C proudem oblití požářiště.

14.02.2001 - Požár v lakovně v První Brněnské strojírně a.s. Velká Bíteš.

 

Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu události v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000:

 9 požárů s účastí jednotky PO,

 1 technologickou pomoc.

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

15.10.2000 - Požár rodinného domu Nové Sady č. 20. Majitel Norel Richard, bydliště Brno-Houbalova č. 7. Požár zasáhl půdní prostory 2/3 domu a po prohoření stropů i část obytné části. Z domu při zásahu byly vyneseny 2x 10 kg a 1x 2 kg propanbutanové lahve, 3x 10 kg lahve CO2 a souprava na sváření acetylén kyslík a dále 2 zčásti naplněné kanystry benzínu. Plocha požáru cca 350 m2, při zásahu došlo ke zranění jednoho hasiče.

04.07.2000 - Požár trávy u tratě u obce Újed u Dolních Louček.

13.06.2000 – Požár lesa u obce Jinošov o rozloze 300 m2. Majitel Lesy ČR správa Náměšť nad Oslavou. Jednotka nezasahovala – záloha na stanici.

28.05.2000 - Požár domu-hájenky Přibyslavice č. 28. Majitel: Pozemkový úřad Brno-venkov. Uživatelka: Pelikánová Emilie.

17.05.2000 – Jednalo se o dohašení ohniska 10 m2 po požáru ze 16. 5. u Bezděkova a znovu prolití požářiště.

16.05.2000 - Požár lesa Bezděkov. Majitel Lesní družstvo Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č. 82. Plocha požáru 50 x 30. Stáří lesa 120 let.

11.05.2000 - Technický zásah Nové Sady.

07.05.2000 - Požár lesa Korbel-Březka.

04.05.2000 - Požár 4 ha lesa ve stáří 10 – 20 let Heřmanov-Svatá hora. V době příjezdu byla fronta požáru cca 700 m, byl vyhlášen III stupeň poplachu, vytvořen bojový úsek 1,2 a 3. Cisteren N týlu. Kyvadlová doprava vody byla prováděna na vzdálenost 1 km, postupně se otočilo 37 cisteren, nasazeno bylo 8 jednotek PO se 7 CAS, 66 hasičů, 3 PPS-12, 3 A-32 DA. Došlo k zadření čerpadla na CAS-32 T-148 ZRA 07-82.  

23.04.2000 - Požár lesa u obce Březí, rozloha 4 ary.

21.04.2000 - Požár lesa a suché trávy u skládky v Osové Bitýšce. Plocha 3500 m2.

15.04.2000 - Požár trávy u tratě 42,5 km Lubné směr Brno. Plocha požáru 300 x 25 m.

09.04.2000 - Požár mladého lesa v k.ú. Jasenice. Plocha požáru asi 0,5 hektaru.

 

Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš dle události v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 1999:

  l požár s účastí jednotky PO,

 1 technická pomoc.

…………………………………………………………………………………………………..

 

19.05.l999 - Požár lesa u Vlkova.

18.02.1999 - Velká Bíteš – technický zásah, odstranění překážek z komunikace. Jednalo se o vyproštění kamionu s návěsem KMA-01-75.

 

Počet zásahů jednotky SDH Velká Bíteš podle typu události období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 1998:

  5 požárů s účastí jednotky PO,

 1 dopravní nehoda.

………………………………………………………………………………………………………………………

 

22.12.1998 - Požár rodinného domku Přibyslavice 121.

02.06.1998 - Požár trávy u trati Lubné 41,2-41, 8 km směr Žďár. Plocha požáru 30 000 m2

14.05.1998 - Požár lesa u obce Katov. Plocha požáru 50 x 20 m.

23.02.1998 - Dopravní nehoda 2 kamiónů Liaz BSB-74-89 Královopolská a Liaz-CPVA-03-20. Z nádrží unikla nafta – dálnice D1 166 km směr Praha.

 

V roce 1997 se SDH Velká Bíteš účastnila likvidace 4 požárů a 5 technických pomocí.

………………………………………………………………………………………………

 

30.11.1997 - Požár rodinného domku v Nových Sadech. Zraněna 1 osoba. Z kroniky obce Nové Sady: V neděli odpoledne 30. listopadu 1997 vypukl požár v době č. 53 Tomáše Fouska. Požár vznikl od zapomenuté cigarety v obýváku. Vyhořela jedna místnost úplně a téměř celý dům ohořel. Lidé z celé vesnice, hlavně ti mladí, chodili pomáhat při obnově domku, takže do čtrnácti dnů byl zase v pořádku.

27.08.1997 – Planý poplach, neohlášené pálení slámy u Níhova. Jednotka provedla průzkum a nezasahovala.

30.07.1997 - Požár strniště v Lubné.

30.01.1997 - Požár rodinného domku Okál Milešín č. 46, majitel Sysel Zdeněk.

 

Od založení sboru do roku 1996 likvidoval Sbor v obci nejméně 73 požárů. Kromě toho se Sbor zúčastnil dalších nejméně 70 požárů v okolních obcích.

………………………………………………………………………………………………………………………

 

22.07.1996 - Požár trávy u vrat stodoly Nové sady č. 4. Majitel pan Joch Josef.

21.07.1996 - Dopravní nehoda.

08.06.1996 - Požár trávy u silničského rybníka.

19.04.1996 - Požár suché trávy a lesa kolem tratě Vlkov-Níhov-Lubné.

17.04.1996 - Požár lesa u Zálesné Zhoře na Bítešských pasekách. Jednalo se o hoření 1 ha trávy na pasece.

01.03.1996 - Ekologická havárie na silnici směrem Náměšť nad Oslavou 200 m nad hájovnou. Únik nafty z cisterny ČEPRO a.s. Střelice na vozovku.

………………………………………………………………………………………………….

 

16.09.1995 - Požár stodoly Březka č. 8 (sýpky), majitel Bureš Ladislav.

11.08.1995 - Požár lesa Níhov u tunelu.

21.04.1995 - Požár lesa u Spáleného mlýna.

………………………………………………………………………………………………….

 

07.08.1994 - Požár na 36 km železnice. Jednalo se o rozhoření požáru z předchozího

01.08.1994 - Požár lesa Březí u kóty 458, plocha 0,45 ha.

01.08.1994 - Plnění cisterny na letadle.

01.08.1994 - Požár lesa Bezděkov. Požár vznikl od kombajnu od kterého vylétly jiskry a vzňalo se strniště a silný vítr oheň rychle rozšířil po poli, od kterého se vzňal i les.

01.08.1994 Požár lesa na 169 km dálnice u obce Lesní Hluboké.

01.08.1994 – Požár – rozhoření požáru ze dne 30. července 1994.

31.07.1994 - Požár lesa o rozloze 2,5 ha Řikonín, bylo povoláno letadlo.

31.07.1994 - Požár obilí.

31.07.1994 - Planý poplach.

30.07.1994 - Požár 9 ha obilí a 0,62 ha lesa katastr Bezděkov. Majitel ZD Osová Bitýška.

29.07.1994 - Požár lesa u Řikonína. Jednalo se o opětovné rozhoření požáru předcházejícího.

28.07.1994 - Požár lesa u Řikonína 5 ha, povolána 2 letadla.

23.07.1994 - Tankování 2 letadel na letišti Březí při požáru lesa u Lomničky.

03.07.1994 - Požár lesa Kutiny okolo železniční trati km 41,4-41,6. Požár byl likvidován za pomocí letadla.

03.07.1994 - Požár lesa Níhov kolem železniční trati km 43,1-43,3.

02.07.1994 - Požár lesa u obce Lubné na 42,1 km železnice mezi tunely o rozloze asi 1500 m2.

02.07.1994 - Požár suché trávy u obce Březské.

30.06.1994 - Požár lesa Řikonín km 39,6-7, lokalizace na 100 m2 plochy hrabanky.

28.06.1994 - Požár rodinného domku Radoškov č. 5, majitel pan Oplatek z Bíteše.

27.06.1994 - Požár lesa u železniční trati 33,2 km – Řikonín, Dolní Loučky.

25.06.1994 - Požár lesa u Níhovského tunelu na 42,2 km.

25.06.1994 - Požár lesa u Bílého Potoka o rozloze 2 ha Březské.

21.06.1994 - Požár lesa Níhov (u tunelu 43,2 km).

19.06.1994 - Požár lesa u tratě Vlkov-Křižínkov-Kutiny.

01.06.1994 - Požár trávy u železniční trati 43,6-7 Níhov-Březské nádraží u tunelu 20 m2.

…………………………………………………………………………………………………..

 

23.09.1993 - Požár lesa Níhov. Jednalo se o hoření suché trávy na železničním náspu o ploše asi 110 m2.

07.09.1993 - Požár lesa Záblatí.

22.08.1993 - Požár lesa Křižínkov.

16.08.1993 - Požár lesa Řikonín-Lubné km 41,1 – 41,7.

10.07.1993 - Požár lesa u Motelu Devět křížů. Hořela hrabanka od ohniště o rozměru 75 m2.

10.07.1993 - Požár Braníškov okr. Brno-venkov. Hořel les o větší rozloze asi 2 hektary.

21.05.1993 - Požár lesa Záblatí – gigant. Majitel: obecní úřad Záblatí. Požár hrabanky v nedostupném terénu.

18.05.1993 - Požár lesa u tratě Řikonín-Lubné 41,2 km. Hořela hrabanka, suchá tráva kolem tratě.

08.05.1993 - Požár na železniční trati 47,0 – 47,5 km u obce Březské. Hořela suchá tráva kolem tratě.

19.04.1993 - Požár stodoly Níhov čp.56, majitel Matoušek František. Hasiči evakuovali dobytek ze stáje a vytáhli shořelý traktor ze stodoly. Při lokalizaci požáru bylo zjištěno, že došlo k popálení majitelky paní Marie Matouškové na předloktí pravé ruky.

18.04.1993 - Požár lesa v Osové Bitýšce.

02.04.1993 - Požár trávy kolem železniční tratě na 44,0 – 45,8 km nad Níhovem, shořelo 1800 m2 trávy.

25.03.1993 - Požár drážního tělesa.

25.03.1993 - Požár lesa v Heřmanově-Svatá hora, zraněna Jiřina Hermanová z Heřmanova 64.

…………………………………………………………………………………………………..

 

28.09.1992 - Požár v Heřmanově.

28.09.1992 - Požár suché trávy u železniční tratě v Níhově v úseku 44,9-46,0 km.

27.09.1992 - Požár lesa u obce Střemchoví (Dolní Loučky) při železniční trati.

26.09.1992 - Požár RD Níhov. Planý poplach.

24.09.1992 - Technický zásah.

16.09.1992 - Požár lesa Křižanov-Kadolec.

31.08.1992 - Požár lesa (mez u dráhy) u Osové Bitýšky. Jednalo se o rozhoření ohniska z požáru ze 30. 8. 1992 cca 30 m2.

27.08.1992 - Požár lesa u Křoví.

22.08.1992 - Požár Křoví.

21.08.1992 - Požár lesa Dolní Loučky, km 33,2 – 33,4.

18.08.1992 - Požár lesa Račinec u obce Níhov.

12.08.1992 - Požár lesa u obce Níhov. Zapálily mladé dívky.

09.08.1992 - Požár Březské. Požár kombajnu, následný požár pole a lesa. Nasazeno množství sil a prostředků. Ustaven štáb zdolávání požáru. Nasazeno letadlo.

07.08.1992 - Požár kravína v Radňovsi. Jednotka provedla průzkum požářiště. Požárem byla zasažena část střechy nad kravínem a přilehlý přístřešek se slámou.

06.08.1992 - Požár pole-slámy a lesa u Řikonína. Velká škoda. Názor na příčinu – úmyslné zapálení.

04.08.1992 - Služba na zbrojnici.

03. - 04.08.1992 – Požár lesa u Dolních Louček (střechový). Ráno 4. 8. V 7,00 provedeno střídání směn.

01.08.1992 – Požár pole u Křižínkova, pálení hrachoviny. Majitel Bouček Ladislav, Křižínkov č. 7.

31.07.1992 - Požár lesního porostu u dálnice na 165 km – směr Brno u Devíti křížů. Rozloha 4 m2.

29.07.1992 - Požár trati-Křižínkov, požár lesa-Řikonín a Kutiny. Vyhlášen II stupeň. 

29.07.1992 - Požár lesa v Řikoníně.

28.07.1992 - Požár v Řikonině.

27.07.1992 - Požár lesního porostu u obce Jasenice o rozloze asi 1 ha.

25.07.1992 - Požár v Řikoníně.

09.07.1992 - Požár lesa u Velkého Meziříčí.

-//-07.1992 - Výjezd placených (požárníků z povolání) – služba u vysílačky.

-//-07.1992 - Požár u Heřmanic.

23.06.1992 - Planý poplach.

02.06.1992 - Požár lesní hrabanky a suchých větví u obce Lubné při železničním tunelu, trať km 41,9. Plocha 200 m2.

30.05.1992 - Požár v Níhově.

28.05.1992 - Požár Níhov-Kutiny. Jednalo se o rozšíření požáru z předešlého požáru u Níhova železniční tratě 43 km.

25.05.1992 - Požár v Níhově. Jednalo se o prolití hrabanky a zeminy z předešlého požáru u Níhovského nádraží na 43,5 km.

25.05.1992 - Požár v Níhově.

25.05.1992 – Požár lesa, hrabanky a suché trávy u obce Lubné nad železniční tratí na 42 km.

24.05.1992 – Požár lesa a suché trávy u železniční trati km 43,4 – 43,3 – Níhov-Lubné, plocha 100 x 15 metrů.

17.05.1992 - Požár trávy Níhov nad tunelem.

16.05.1992 - Požár trávy u trati Níhov nad tunelem - Lubné nad železniční tratí 42 km. Rozloha 3000 m2.

15.05.1992 - Požár lesa + suché trávy u železniční tratě km 43 – 43,4 stanice Vlkov.

14.05.1992 – Hlášen požár železničního náspu km 40,5 u Řikonína.

13.05.1992 – Hlášen požár autobusu na 156 km dálnice. Jednalo se o planý poplach.

06.05.1992 - Požár trávy u obce Vlkov na náspu železniční tratě km 50. Rozloha 500 m2.

22.04.1992 - Požár železniční trati a náspu na 44 km Křižinkov. Hoření trávy. Při požáru byl zraněn Antonín Knoflíček a Růžena Knoflíčková z Křižínkova 26.

22.04.1992 - Požár trávy u tratě Březské – Níhov.

19.04.1992 - Požár rodinného domku v Osové čp. 12. Byl zasažen půdní prostor. Ohrožení trámků a stropu.

18.04.1992 - Požár trávy a lesa u Řikonína. Došlo ke shoření lesního porostu 2-3 roky. Rozměry 100 x 100 m2.

15.03.1992 - Autohavárie u Devíti křížů – dálnice 168 km na Prahu. Havarovaný Mercedes Francouzské SPZ 36 38 TH 51 se střetl bočně s Liazem Ruské SPZ 68-87 BEK.

18.01.1992 – Požár uhlí ve Velké Bíteši na náměstí u Jelínků.

………………………………………………………………………………………………

 

08.10.1991 - Požár skládky u Státní traktorové stanice ve Velké Bíteši.

27.09.1991 - Požár osobního auta Š-105 L na dálnici. SPZ BOC-93-53.

24.07.1991 – Hoření trávy v lese, Vlkov Nádražní les č. 139. Plocha 100 m2. Majitel státní lesy Náměšť, polesí Křoví.

24.07.1991 - Požár trávy na náspu železniční tratě na 41 a 47 km za Vlkovem. Plocha požáru 17 m2 a 250 m2.

24.07.1991 - Požár za Lubným.

06.07.1991 - Požár osobního auta mezi Jáchymovem a Záblatím. Hoření osobního auta Š-120 BMR-48-91.

22.04.1991 - Požár železničního náspu na 47 km Březské (hoření suché trávy).

22.04.1991 - Požár na železniční trati u Níhova. Hoření trávy na 43,6 km.

14.04.1991 - Požár lesa u obce Katov, plocha cca 70 m2. Škoda ohořelé stromky.

12.04.1991 - Požár uhlí (briket) u Milana Veleby, Karlov 97 ve Velké Bíteši.

01.04.1991 - Požár trávy na železničním náspu u Níhovského nádražní na 44,5 km. Plocha požáru asi 500 m2.

16.03.1991 - Požár trávy na drážním tělese k.ú Březské km 47. Plocha požáru cca 300 m2.

………………………………………………………………………………………………..

 

10.11.1990 – Požár stodoly Státního statku Křižanov, farma Milešín.

14.08.1990 – Hoření lesa u obce Řikonín. Majitel JZD Vidonín.

13.08.1990 – Požár lesa za Deblínem, okr. Brno-venkov.

09.08.1990 – Požár cca 100 m2 trávy na železničním svršku u km 45,7 k.ú. Březské.

05.08.1990 – Požár lesa u železniční trati k.ú. Rousměrov. Plocha požáru cca 500 m2, drobný porost a stromky.

03.08.1990 – Požár vepřína na Statku Křeptov – statek v době požáru nepoužíván. Požárem zachvácena vstupní část krovu nad vchodem.

30.07.1990 – Požár lesa u Níhova mezi tunely. Nebylo zasahováno – nešlo přijet s požární technikou. Zasahováno lopatami.

30.07.1990 – Požár lesa Rohy u Skřinářova.

28.07.1990 – Požár lesa k.ú. Javůrek okr. Brno-venkov.

19.07.1990 – Požár lesa cca 150 m2 k.ú. Kadolec.

21.05.1990 – Hoření trávy u železniční trati u Řikonína na 42,2 km. Rozloha 380 m2.

06.05.1990 – Hoření trávy u železniční tratě na 44,5 až 45 km u Níhova. Plocha 250 m2.

02.04.1990 – Požár lesa u Rojetína.

27.03.1990 – Požár lesa k.ú. Osová Bitýška v Borovinách. Plocha požáru cca 200 m2.

27.03.1990 – Požár trávy v železniční stanici Níhov km 44. Plocha požáru 250 m2.

24.03.1990 – Požár 2 ha lesa k.ú. Níhov u Níhovského rybníka.

14.03.1990 – Požár lesa u železniční zastávky Níhov na 43,8 km. Plocha 150 x 20 m.

26.02.1990 – Požár lesního porostu v lesním úseku Hluboké mezi obcemi Košíkov a Ludvíkov.

10.02.1990 – Hoření trávy a drobného porostu u dálnice u km 159 u obce Holubí Zhoř. Plocha požáru 200 m2.

…………………………………………………………………………………………………..

 

24.09.1989 – Požár železničního náspu u křižovatky Vlkov – Osová km 51,1. Hořelo cca 100 m2.

19.09.1989 – Požár lesa u železniční trati – suchá tráva Brno – H. Brod u nádraží Níhov u km 43,8. Plocha požáru cca 150 m2.

25.05.1989 – Požár trávy u železniční stanice Vlkov u km 47,5 cca 50 m2.

…………………………………………………………………………………………………

 

1988 – Naši příslušníci DVPS vyjížděli celkem k 34 případům požárů a 2 technickým výjezdům. Zásahu se zúčastnilo celkem 215 příslušníků DVPS.

 

25.08.1988 – Požár sloupu elektrického vedení v Jindřichově u kravína.

09.08.1988 – Zálesná Zhoř, hoření slámy na poli od spadlého drátu elektrického napětí, hořelo 100 m2.

05.08.1988 – Požár uhlí na Státním statku Velká Bíteš. Zásah proveden v dýchací technice za 1 hodinu.

01.08.1988 – Požár suché trávy u železniční tratě v blízkosti stanice Vlkov.

01.08.1988 – Hoření suché trávy kolem železniční tratě mezi stanicemi Vlkov-Níhov na 45-46 km.

16.05.1988 – Hoření lesa u Kutin podle železniční tratě na 41 km. Hořelo lupení, tráva, haluze o rozloze asi 900 m2.

15.05.1988 – Požár lesa u obce Níhov u železniční trati na 43 km. Jednalo se o hoření asi o průměru 100 m2 suché trávy a jehličí v lese.

10.05.1988 – Hoření v lese za Skřinářovem les holínka, jednalo se o hoření odpadu po kácení o rozloze asi 150 m2.

02.05.1988 – Hoření lesa – Lubné nad tunelem 1000 m2. Hoření trávy a jehličí 42,2 km.

01.05.1988 – Hoření lesa u Níhova nad tunelem 600 m2. Hoření trávy a jehličí 43,9 km.

30.04.1988 – Požár lesa Níhov u železniční trati na 43,9 km o ploše 400 m2.

30.04.1988 – Požár lesa Lubné u železniční tratě na 42,1 km plocha cca 300 m2.

30.04.1988 - Samovznícení briket ve sklepním prostoru rodinného domku, majitel pan Hudeček, Velká Bíteš, ulice Hrnčířská 119.

27.04.1988 – Požár lesa k.ú. Níhov u železniční trati u km 43 až 43,5. Hořelo cca 4 ha tříletého lesa.

25.04.1988 – Hoření trávy kolem železniční tratě na 45,2 km pod Křižínkovem.

23.04.1988 – Požár lesa u železniční trati u km 43,2 u obce Níhov.

20.04.1988 – Požár lesa u železniční trati v k.ú. Lubné u km 42,8. Hořelo 1200 m2.

19.04.1988 – Požár lesa u železniční trati u km 43,2 k.ú. obce Níhov. Plocha požářiště 4000 m2.

18.04.1988 – Požár u železniční trati v k.ú. Lubné u km 42,2  - 42,6. Plocha požáru 1500 m2.

16.04.1988 – Les za Košíkovem. Při příjezdu na místo hořela velká plocha porostu asi 100 x 100 m2.

14.04.1988 – Požár stodoly o rozměrech 12,8 x 26,5 Heřmanovská Nová Ves. Majitel pan zeman. Při příjezdu na místo požáru celá stodola hořela.

07.04.1988 – Požár lesa u železniční tratě u km 43 až 42,5 – 1,5 ha lesa. Katastr JZD Horka.

06.04.1988 – Požár lesa u železniční trati u km 46. Hořelo cca 2 ha lesa v k.ú. obce Březské.

06.04.1988 – Hlášen požár lesa Nové Sady-Bezděkov, požářiště nenalezeno. Planý poplach.

…………………………………………………………………………………………………

 

18.08.1987 – Požár briket 80 q. ve sklepě rodinného domku, Jihlavská ulice č. 319, rodinný domek č. 319, majitelka paní Kovářová.

14. září 1987 – Požár drůbežárny Státního statku Velké Meziříčí, Hospodářství Velká Bíteš na farmě Krevlice.

17.06.1987 – Čerpání vody v Jihomoravských pekárnách ve Velké Bíteši. Zatopené sklepy.

25.03.1987 – Zatopení sklepů Autoservis OPP Velká Bíteš.

30. dubna 1987 – Požár lesa a suché trávy u lesa o rozloze asi 3000 m2 mezi obcí Osová a Ondrušky. Majitel lesní závod Náměšť nad Oslavou – polesí Křoví.

5. května 1987 – Požár rodinného domku č. 13 Jindřichov. Majitel: Chytka Vladimír. Jednalo se o požár v půdním prostoru – sedlářská dílna 5 x 4 metru.

…………………………………………………………………………………………………..

 

27.10.1986 – Požár lesa (hoření trávy) o rozměrech 40 m2 u Níhova – nad tunelem. Hoření vzniklo od špatně uhašeného ohniště. Majitel Polesí Křoví.

14.10.1986 – Požár lesa o rozměrech 600 m2 u benzinových čerpadel Devět křížů směr na Prahu.

13.10.1986 – Požár lesa Níhov-polesí. Majitel lesa: Polesí Křoví.

08.09.1986 – Požár trávy o rozměru 20 x 20 metrů v k.u. Křižinkov m.č. Pánov.

17.08.1986 – Požár slámy u teletníku JZD Rozboj Osová Bitýška farma Záblatí. Jednalo se o starou slámu na stlaní.

14.08.1986 – Požár osobního automobilu u Košíkova.

12.08.1986 – Požár osobního automobilu u Krokočína.

24.07.1986 – Požár trávy u tratě.

24.07.1986 – Požár Vlkov nádraží.

21.07.1986 – Požár trávy u dálnice.

06.07.1986 – Požár osobního automobilu v Záblatí.

25.06.1986 - Požár domu č. 2 v Katově.

29.05.1986 – Havárie vojenského automobilu T 815.

26.04.1986 – Požár lesa u obce Přibyslavice. Majitel lesa Lesní závod Náměšť nad Oslavou, polesí – lesní Hluboké. Plocha požáru asi 800 m2.

23.04.1986 – Požár lesa u obce Jáchymov. Majitel lesa Lesní závod Náměšť nad Oslavou, polesí Křoví. Plocha požáru asi 500 m2.

07.04.1986 – Požár lesa – Chytalky. Majitel JZD Dolní Loučky, plocha asi 1500 m2.

07.04.1986 – Požár lesa Velká Bíteš-skříňka, směrem na Vlkov u silnice. Majitel polesí Křoví. Plocha asi 2000 m2.

…………………………………………………………………………………………………..

 

29.07.1985 - Požár kolny, majitel Žák Stanislav, Stanoviště 98.

04.07.1985 - Vznícení briket ve sklepě. Majitel Hejtmánek Antonín, Velká Bíteš č. 130.

21.05.1985 - Povodeň ve Velkém Meziříčí. Po noční bouřce se nad Měřínem protrhla hráz jednoho rybníka. Voda brala s sebou vše, co jí stálo v cestě. Nakonec to nevydržely hráze i jiných rybníků a velké koryto vody se valilo na Velké Meziříčí. Celé velkomeziříčské náměstí bylo pod vodou asi jeden metr. U kostela a u brány byly hladina vody ještě vyšší. I na této záchranné akci se podíleli členové našeho požárního sboru. Pomáhali přivážek lidi a pracovali všude tam, kde bylo zapotřebí. Této záplavě se nevyhnula ani Náměšť nad Oslavou. Nejhůře na tom byl národní podnik Bytex, kde byly zničeny skoro všechny plyšové koberce. Zaměstnanci stihli naložit pouze jedno nákladní auto s vlekem. VPÚ a VPS Velká Bíteš prováděly záchranu osob z prostoru Náměstí a čerpání vody.

29.04.1985 - Požár stohu slámy JZD Vlkov, rozměry 50 x 4 – výška 4 m.

28.04.1985 - Samovznícení sazí v komíně ve Velké Bíteši u. I. máje č. 384 bytovka státní lesy Náměšť.

18.04.1985 - Požár lesa v Drahoníně.

11.04.1985 - Požár trávy za ČSAD ve Velké Bíteši. Rozloha požářiště při příjezdu 20 m2.

03.031985 - Planý poplach na kravín Košíkov.

27.02.1985 - Požár drtin v domácí dílničce: Veselý Ludvík, Hybešova 120, Velká Bíteš

…………………………………………………………………………………………….

 

11.11.1984 – Požár kolny ve Vidoníně čp. 2, majitel paní Musilová Marie, plocha požářiště 150 m2 15 x 10 m.

31.08.1984 - Požár sběracího vozu Horal a slámy v k.ú Přibyslavice, majitel JZD Deblín okr. Brno-venkov.

22.08.1984 - Požár sušky obilí ELGÉP-COLMAN Sz-11 v JZD Horka Křoví.

21.08.1984 - Požár bytu v prvním poschodí „Hotelu Družba“, Velká Bíteš na náměstí čp. 83 – v podnájmu paní Jelínková M.

18.08.1984 - Požár nákladního auta IFA ZR-41-99. Majitel JZD Osová Bitýška.

05.08.1984 - Požár trávy u STS Státní traktorové stanice Velká Bíteš. Jednalo se o planý poplach.

26.07.1984 - Požár trávy u lesa a obilí ječmene, katastr na dráze u Níhova. Majitel pozemku JZD Vlkov. 150 m2.

12.07.1984 - Požár bytu pana Batelky st., ulice U stadionu 475, Velká Bíteš.

04.05.1984 - Požár náspu drážního tělesa a přilehlého lesa u Kutin 42,1 km.

04.05.1984 - Požár trávy kolem tratě na 44,5 km u Níhova, rozloha 1,2 ha.

19.04.1984 - Požár lesa u trati u km 43,4-43,6 v k.ú. obce Níhov, majitel JZD Horka Křoví, hořel 1 ha, škoda na ploše 0,3 ha.

14.04.1984 – Požár trávy v lese v Polesí Skřinářov – Rohy.

29.03.1984 - Požár trávy v blízkosti lesa u rybníka „Hadr“ Velká Bíteš.

29.03.1984 - Požár drážního tělesa a přilehlého lesa u trati u km 46,4 – 46,7 Březské.

25.03.1984 - Požár lesa u Blahoňova, rozloha požáru 5 ha, majitel lesa JZD Horka sídlo Křoví.

17.03.1984 - Samovznícení briket ve sklepě státní bytovky U stadionu 278, Velká Bíteš.

25.02.1984 - Vznícení sazí v komíně – lesácká bytovka v ulici U stadionu 384.

…………………………………………………………………………………………………

 

08.11.1983 - Požár lesa (suché trávy a jehličího o rozměru 60 m2) Ořechov.

01.11.1983 - Požár lesa u Pánova.

27.09.1983 - Požár lesa mezi obcemi Kadolec-Heřmanov s názvem Svatá hora.

24.09.1983 - Požár trávy o rozloze asi 20 x 20 m2 u dálnice v blízkosti Jáchymova na 155 km.

03.09.1983 - Požár trávy a lesa u obce Újezd na 37,6 km. Rozloha požáru 30 x 30 m2.

02.09.1983 - Požár trávy v lese u obce Kutiny.

31.08.1983 - Požár trávy v lese na 41,5 km u obce Kutiny. Plocha asi 300 m2.

28.08.1983 - Požár trávy na drážním tělese u obce Kutiny na 41,5 km. Plocha asi 4000 m2.

28.08.1983 - Požár trávy na drážním tělese na 41,5 km u obce Kutiny.

26.08.1983 - Požár lesa Devět křížů o rozloze 10 x 10 m.

26.08.1983 - Požár trávy v lese u trati km 43,4 v úseku u železniční stanice Níhov. Hořelo cca 100 m2 trávy v lesním porostu.

22.08.1983 - Požár suché trávy v silničním příkopu v k.ú. Bezděkov cca 200 m2.

22.08.1983 - Požár trávy kolem trati Březské na 45 km cca 1000 m2.

22.08.1983 - Požár strniště v obci Vidonín cca 3000 m2.

21.08.1983 - Požár v lese kolem dráhy u tunelu pod Níhovem na 43 km.

20.08.1983 - Požár trávy a okraj lesa u trati Březské na 35 km.

20.08.1983 - Požár trávy u tratě za Níhovským nádraží na 43 km.

20.08.1983 - Požár suché trávy u silnice mezi Osovou Bitýškou a Ořechovem.

19.08.1983 - Požár trávy kolem drážního tělesa v prostoru obce Březské na 45 km.

19.08.1983 - Požár strniště a slámy na poli, majetek velkovýkrmen Krevlice směrem k Osové Bitýšce.

15.08.1983 - Požár strniště a balíků slámy na poli JZD Osová Bitýška.

01.08.1983 - Požár trávy kolem trati u Kutin.

31.07.1983 - Požár lesa v chatové oblasti Skřinářov Rohy.

29.07.1983 – Požár slámy na poli JZD Vidonín.

28.07.1983 - Požár trávy v lesním porostu Devět křížů.

27.07.1983 - Požár suché trávy z obou stran dálnice – Devět křížů na 167 km. Od upadeného náhonu se vznítila tráva na kraji lesa o rozloze 70 x 50 m.

17.07.1983 - Požár kolem trati u železniční zastávky Řikonín na 38,5 km.

09.06.1983 - Požár trávy a drobného porostu železniční trati Níhov-Řikonín u km 42.

09.06.1983 - Požár lesa u trati na 44,0 km mezi stanicemi Níhov a Řikonín.

09.06.1983 - Požár trávy a drobného porostu u železniční trati Vlkov-Níhov (Březské) v km 47.

08.06.1983 - Požár lesa u trati 43,5 km mezi železniční stanicí Níhov a Řikonín.

06.06.1983 - Požár lesa za hájenkou Rohy, polesí Křoví – lesní závod Náměšť nad Oslavou.

31.05.1983 - Požár trávy na železničním tělese u kolem trati Vlkov-Níhov 49,3 km.

27.05.1983 - Samovznícení briket ve sklepě, bytovka JZD Horka Křoví, majitel briket Trojan František.

17.03.1983 - Neohlášené pálení klestí v lese mezi Chobůtkami a Novými Sady.

20.01.1983 - Zatopené sklepy v mateřské školce Přibyslavice.

………………………………………………………………………………………………….

 

16.09.1982 - Požár stohu slámy v JZD Čikov okr. Třebíč.

22.08.1982 - Požár oleje z transformátoru na nádraží ve Vlkově.

21.07.1982 - Požár lesa Stanoviště okr. Brno-venkov.

13.07.1982 - Požár osobního vozu směr Osová Bitýška.

16.06.1982 - Požár potravinových kartonů v prodejně potravin (v prostoru skladu) Velká Bíteš nám. R.A 8. Jednalo se o požár starého papíru do sběru.

06.06.1982 - Požár trávy kolem trati mezi stanicí Vlkov-Níhov asi 500 m od železniční zastávky Níhov. Jednalo se o mlhu – planý výjezd.

05.06.1982 - Požár lesa Blahoňov, polesí Deblín.

04.06.1982 - Požár trávy kolem tratě na náspu směr Níhov-Řikonín.

01.06.1982 - Požár lesa směr Osová Bitýška, jednalo se o pálení klestí.

01.06.1982 - Požár elektrické lokomotivy (v prostoru strojovny uniká dým) v Březské. Lokomotiva byla na 46,6 km směr od Níhova do Vlkova.

15.05.1982 - Požár stohu slámy u ČSAD Velká Bíteš. Majitel státní statky Velká Bíteš.

12.05.1982 - Požár kabeláže k trakčnímu motoru elektrické lokomotivy ES 4990011 na nádraží ve Vlkově. Majitel Lokomotivní depo Bratislava hlavní nádraží.

04.05.1982 - Požár stodoly Lubné. Majitel Fiala Jiří.

13.04.1982 - Požár lesa v chatové oblasti v k.ú. Přibyslavice okr. Brno-venkov. Požárem shořelo dřevěné WC a ráz dřeva a cca 2000 m2 trávy a lesního porostu.

28.03.1982 - Požár u trati Březské. Patřičná příčina od vlaku.

31.01.1982 - Čerpání vody z pekárny Velká Bíteš.

24.01.1982 - Požár stropních trámů kolem komínu v cihelně Velká Bíteš.

21.01.1982 - Požár komína v domě OPBH Lánice 209 Velká Bíteš, hoření trámů okolo komína mezi byt pana Pavla Dalibora a paní Večeřové.

06.01.1982 – Čerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domku pana Třeštíka, Lánice 26, prasklé vodovodní potrubí.

………………………………………………………………………………………………….

 

23.11.1981 – Požár nákladního automobilu s přívěsem.

12.11.1981 - Požár autobusu ZR-49-13 na ČSAD Velká Bíteš.

19.11.1981 - Požár stodoly JZD Osová Bitýška s 1800 q slámy.

1981 - Za měsíc červenec a srpen 1981 bylo 7 požárů o účasti 62 dobrovolných požárníků.

31.08.1981 - Požár stodoly (kolny-sklad sena) v JZD Holubí Zhoř s 545 q slámy.

30.08.1981 – Požár nákladního přívěsu TIR DDR na dálnici u Javůrku 176 km.

21.08.1981 - Požár rodinného domku Rudolfa Rybníčka v Jáchymově č 11. Požár vznikl v topidle na vaření brambor.

13.08.1981 – Požár vypalované slámy na soukromém pozemku pana Nečase Josefa. Požár hlášen v katastru Svatoslav-Spálený mlýn.

09.08.1981 - Požár stohu slámy 1800 q v Tišnovské Nové Vsi farma JZD Vidonín. Požár vznikl od blesku.

02.07.1981 – Požár lesního porostu u rybníka „Skříňka“.

03.06.1981 – Požár u železniční tratě u prvního tunelu od Kutin (ze stanice Vlkov). Jednalo se o hoření suché trávy kolem tratě cca 10 x 10 m. Byla provedena úplná likvidace.

11.05.1981 Požár lesa u motorestu Devět křížů v k.ú. Zálesná Zhoř v okrese Brno – venkov. Tento požár patřil mezi největší v okolí. Padlo mu za oběť přes padesát hektarů lesa. Zásahu se zúčastnilo 33 jednotek PO. Příslušníci Požární stanice Velká Bíteš zasahovali jako první a společně s ostatními na požářišti strávili 27 hodin.

08.05.1981 – Požár lesního porostu u železniční tratě u zastávky Níhov.

07.04.1981 – Požár lnu, pálení klestí k.ú. obce Lesní Hluboké. Plocha cca 500 m2.

22.03.1981 – Požár lesa v katastru Níhov. Plocha požáru 250 x 250 m.

22.03.1981 - Požár mladého lesního porostu na tzv. „Planejšku“ u Jindřichova. Včasným zásahem nedošlo k rozšíření požáru a škody nebyly velké. Plocha požáru cca 300 x 150 m.

21.03.1981 – Požár trávy kolem trati u Lubenského mostu.

11.03.1981 – Požár osobního automobilu v garáži majitel Vojtěch Bohuslav Nová Ves 27

20.02.1981 – Zatopení bytu – prasklé potrubí bytovka č. 275 Velká Bíteš.

…………………………………………………………………………………………………..

 

1980 – Došlo k 33 výjezdům. Ve Velké Bíteši došlo ke 2 požárům a to: u pana Procházky a v opuštěném domě po Přichystalových.

02.12.1980 – Samovznícení uhlí v bytovce JZD Osová Bitýška č. 241.

21.09.1980 – Požár kolny při rodinnému domku Borovník č. 4.

05.09.1980 – Požár na sušce Osová Bitýška.

29.08.1980 – Požár stodoly u rodinného domku pana Kaly Tomáše, Žďárec 34.

29.08.1980 – Požár trávy v lese v k.ú. obce Řikonín cca 10 m2.

27.08.1980 – Požár stohu JZD Dolní Loučky.

22.08.1980 – Požár smetiště Chobůtky.

07.08.1980 – Požár nákladního auta + stohu slámy.

13.06.1980 – Požár trávy u trati.

02.06.1980 – Požár lesa Březina-Rapotice.

11.05.1980 – Požár trávy na drážním tělese v k.ú. obce Březské cca 700 m2.

11.05.1980 – Požár lesního porostu v prostoru nad I. Brněnskou strojírnou (rybník Skříňka).

16.04.1980 – Požár lesa Lubné osada Kutiny cca 20 ha, požářiště se nacházelo na 5-ti lokalitách v úseku Újezd u Tišnova, Řikonín, Kutiny, Lubné.

15.04.1980 – Požár lesa u nádraží Vlkov.

14.04.1980 – Požár lesa a trávy u dráhy v Řikoníně.

07.03.1980 – požár stodoly v asanačním pásu.

06.03.1980 – Požár lesa u nádraží Níhov.

03.03.1980 – I.BS – likvidace olejové havárie – ochrana porostů při zapálení uniklého oleje ze dne 22. II. 1980.

………………………………………………………………………………………………….

 

1979 – došlo k 11 výjezdům k požárům, z toho byl (1) jeden přímo ve Velké Bíteši.

 

08.12.1979 – Požár kolny a chléva u rodinného domku Františka Procházky, Kozí 148.

04.11.1979 – Požár stodoly ve Skřinářově. Majitelka Habánová Ludmila, Skřinářov 7.

27.10.1979 – Požár plev u posklizňové sušky JZD Rozvoj Osová Bitýška.

18.10.1979 – Požár stodoly Velkovýkrmen Křižanov, farma Heřmanov čp. 15.

11.10.1979 – Požár lesa v Křižinkově.

27.06.1979 – Požár obytného domku v Přibyslavicích u Doležalů.

05.06.1979 – Požár trávy u tratě mezi obcemi Březské a Níhov.

05.06.1979 – Znovu vznícení ohořelé strážní budky ve stanici Vlkov.

09.05.1979 – Požár lnu u Přibyslavic.

16.04.1979 – Zahoření suché trávy u Níhovského nádraží.

…………………………………………………………………………………………………..

 

1978 – došlo k 12 požárům a 2 technickým zásahům.

 

 

25.10.1978 – Požár vagónu s briketami.

26.09.1978 – Požár slámy Velkovýkrmny Velká Bíteš.

19.09.1978 – Požár stohu slámy JZD Osová Bitýška.

16.09.1978 – Požár strniště JZD Vlkov-Březské.

20.08.1978 – Požár slámy na poli u Košíkova. Majitel státní statek Velká Bíteš.

10.04.1978 – Požár lesa v k.ú. obce Vlkov. Jednalo se o požár trávy v lese v rozsahu 100 m2.

08.04.1978 – Hoření lesa v Košíkově, polesí Náměšť nad Oslavou.

07.03.1978 – Požár skládky smetí ve Velké Bíteši.

04.01.1978 – Požár auta ZR 55-32 u obce Přibyslavice.

…………………………………………………………………………………………………..

 

27.12.1977 – Požár u kotle ústředního topení, Nové Sady 51, Jadrný Zdenek.

02.07.1977 – Požár boudy na nářadí v osové, majetek ČSD.

26.06.1977 – Požár lesa. Majitel lesní závod Náměšť, polesí Křoví.

31.05.1977 – Požár sklepa v Přibyslavicích. Majitel Habán Tomáš.

04.05.1977 – Požár rodinného domku Březské.

………………………………………………………………………………………………….

 

Při členské schůzi konané dne 27. 7. 1976 velitel Jan Gireth informoval členy o velkém množství zásahů při požárech jejichž hlavní příčinou bylo velké sucho.

 

23.05.1976 - Požár uhlí na vagónu – Vlkov.

16.05.1976 - Požár lesa u Křoví.

-//-05.1976 - Požár lesního katastru obce Lesní Hluboké.

24.01.1976 - Čerpání vody Prokop.

-//--//-1976 – Požár autobusu ČSAD na náměstí ve Velké Bíteši. Příčina požáru – vadné naftové potrubí.

………………………………………………………………………………………………….

 

14.11.1975 - Požár autobusu ve Velké Bíteši.

12.11.1975 - Požár autobusu ČSAD na statku Křeptov.

31.10.1975 - Čerpání vody u mlýna Velká Bíteš.

20.10.1975 - Požár chaty v obci Lesní Hluboké.

12.10.1975 - Požár chaty v Lesním Hlubokém.

20.12.1975 - Požár auta TR 20-67 v Osové Bitýšce.

04.09.1975 - Čerpání vody v pekárně.

19.06.1975 - Požár sušky v Osové Bitýšce, příčina technologická závada výroby.

19.04.1975 - Zahoření uhlí v OP služeb Velká Bíteš.

14.04.1975 - Požár maringotky – Energetické závody, obec Vlkov na nádraží, příčina nesprávná obsluha topidla.

02.04.1975 – Požár lesního porostu v obci Skřinářov.

…………………………………………………………………………………………………

03.12.1974 - Čerpání vody První brněnské strojírně .

20.11.1974 - Požár auta ČSAD Kolín u Domášova.

13.11.1974 - Požár auta Maďarské lidově-demokratické republiky kamion u Křeptova.

28.09.1974 - Požár auta Škoda 706 u Jáchymova.

10.09.1974 - Čerpání vody na Poště.

13. a 14.07.1974 – Zásahy při záplavách při dlouhodobých deštích (pumpování sklepů, studní).

14.07.1974 - Živelná pohroma „zatopení sklepů“ pohostinství „pod Kopečkem“ ve Velké Bíteši.

13.07.1974 - Živelná pohroma „zatopení sklepů“ pohostinství „pod Kopečkem“ ve Velké Bíteši.

20.04.1974 - Požár vypalování trávy rybník „Hadr“ Velká Bíteš.

18.04.1974 - Požár lesa na letné u Hejtmánků.

11.04.1974 - Požár lesa Dolní Loučky.

06.04.1974 - Požár lesního porostu u Vlkova.

05.04.1974 - Požár lesního porostu u Vlkova.

04.04.1974 - Požár lesa u Níhova.

02.04.1974 - Požár skládka a suchá tráva – První Brněnská Strojírna.

02.04.1974 - Požár lesní porost na Rohách.

………………………………………………………………………………………………

 

 

05.09.1973 - Požár lesa v Níhově.

07.07.1973 - Požár v Osové Bitýšce (uhodil blesk).

04.07.1973 - Požár lesa v Níhově.

17.06.1973 - Požár lesa v Jinošově u tzv. „suché louky“. Požár vznikl neopatrným počínáním včelaře z Brna a za oběť mu padly asi 3 hektary lesa.

02.06.1973 - Požár v Radoškově.

05.05.1973 - Demolice domu č. 9 ve Velké Bíteši.

01.03.1973 - Požár vleku na dálnici.

02.02.1973 - Požár na dálnici.

………………………………………………………………………………………………

 

V tomto roce bylo 5 výjezdů k požárům.

 

 

12.10.1972 - Požár stohy slámy JZD Krokočín.

24.05.1972 - Požár včelínu Lesní správy v Náměšti nad Oslavou – polesí Košíkov.

24.05.1972 - Požár Ludvíkov.

25.03.1972 - Požár lesa u Přibyslavic.

17.01.1972 - Požár stohu slámy JZD Stanoviště.

12.01.1972 - Požár rodinného domku Weigl v Křoví.

………………………………………………………………………………………………

 

14.11.1971 - Požár dopravníku uhlí ze skládky do kotelny v První brněnské strojírně ve Velké Bíteši.

12.11.1971 - Požár rodinného domu v Přibyslavicích.

19.08.1971 - Požár koňského potahu státního statku ve Velké Bíteši při svozu slámy.

18.08.1971 - Požár v rodinném domu v Jáchymově – samovznícení uhlí.

17.08.1971 - Požár stohu u zemědělského objektu v Kuřimské Nové Vsi.

13.07.1971 - Požár rodinného domu v Osové Bitýšce (uhodil blesk).

12.07.1971 - Požár objektu drůbežárny ve Velké Bíteši.

15.06.1971 - Požár rodinného domku ve Vlkově.

17.05.1971 - Čerpání vody.

-//-01.1971 - Požár chaty v Níhově.

……………………………………………………………………………………………….

 

07.12.1970 - Požár chaty ve Velké Bíteši.

31.10.1970 - Požár stodoly (vepřína) JZD Bezděkov. Od volného elektrického vedení nad střechou objektu vlivem silného větru prošly jiskry skrz křidlici, od kterých se vzňala uskladněná sláma a seno na půdě. Přestože shořelo půl tohoto stavení, všechny zvířata se podařilo zachránit.

22.08.1970 - Čerpání vody.

01.06.1970 - Čerpání vody Jelínek Velká Bíteš.

24.05.1970 - Nové Sady (požár?).

11.05.1970 - Požár uhlí Vlkov.

08.05.1970 - Požár lesa Lesní Hluboké.

04.05.1970 - Čerpání vody ropovod

02.05.1970 - Čerpání vody.

26.04.1970 - Čerpání vody ve Velké Bíteši.

……………………………………………………………………………………………….

 

29.10.1969 - Hořela stodola u občana Leopolda Mazánka ve Velké Bíteši. Na příkaz předsedy MěNV byly k tomuto požáru povolány jak okolní sbory, tak i požárníci od veřejného požárního útvaru v Brně. Při tomto požáru zahynul syn majitele a sice udušením a popálením.

 

V roce 1969 došlo ve městě Velká Bíteš ke 3 požárům se škodou 13 300  Kčs.

 

25.10.1969 - Požár uhlí Vlkov.

24.10.1969 - Požár uhlí Vlkov.

24.09.1969 - Čerpání vody Sokolovna.

09.08.1969 - Čerpání vody.

08.08.1969 - Požár 4 stodol JZD Čikov.

01.08.1969 - Požár vagónu Vlkov.

14.06.1969 - Čerpání vody.

30.05.1969 - Čerpání vody.

26.05.1969 - Na První brněnské strojírně ve zkušebně došlo k výbuchu a následnému požáru ve spalovacích komorách.

20.05.1969 - Požár u Jelínků Velká Bíteš.

07.04.1969 - Požár lesa Velká Bíteš.

06.04.1969 - Požár lesa u cihelny Velká Bíteš.

06.04.1969 - Požár dřevníku u ředitele Jílka a Jaroslava Forejta.

…………………………………………………………………………………………………

 

30.10.1968 - Požár chaty ve Vlkově.

25.10.1968 - Čerpání vody.

10.09.1968 - Požár v JZD Křoví, stavba nové bramborárny.

02.08.1968 - Čerpání vody.

25.07.1968 - Čerpání vody.

08.07.1968 - Likvidace požáru lesa u Domášova.

17.07.1968 - Čerpání vody městský národní výbor MNV.

16.04.1968 - Požár lesa u obce Hluboké u Přibyslavic.

………………………………………………………………………………………………….

 

16.12.1967 - Požár stohy slámy.

10.12.1967 - Požár v garáži u pana Nováčka v obci Nové Sady. Ze zápisu obce Nové Sady: Na vánoční svátky roku 1967 na Štěpána odpoledne v době č. 33 u Melkesů vypukl požár v garáži, avšak díky rychlému zásahu místních a bítešských hasičů se nerozšířil na další objekt. Shořelo nové osobní auto a motocykl. Požár vznikl při manipulaci s baterií.

25.10.1967 - Požár stodoly JZD v obci Přibyslavice.

25.09.1967 - Požár zemědělské usedlosti v Kuřimské Nové Vsi.

20.09.1967 - Čerpání vody městský národní výbor MěNV.

12.09.1967 - Čerpáni vody městský národní výbor MNV Pošta Velká Bíteš.

26.08.1967 - Požár kravína JZD Újezd.

28.07.1967 - Požár stodoly u Batelků, Karlov 64, Velká Bíteš který byl zapříčiněn bleskem. Požár v obci Jasenice, kde byla rovněž bleskem zasažena stodola. Odkud byla telefonicky jednotka odvolána k zákroku likvidace požáru do obce Kadolce, kde rovněž bleskem byla zasažena stodola s obytným domem. Na telefonickou výzvu byla osádky požárníků povolána k likvidaci požáru lesa v katastru obce Březka a Níhov.

08.07.1967 - Požár objektu státního statku v Křeptově.

8. července 1967 – Požár objektu státního statku v Křeptově. Shořela horní část Křeptovského dvora (velkostatku). Oheň vznikl od výfukové rezačky a rychle se rozšířil do půdního prostoru, kde bylo uskladněno seno. Následkem silného větru se rychle šířil. Hašení byl o obtížné a vyžádaly si velkého úsilí všech sborů. Spojenými silami a dostatkem vody se podařilo zachránit většinu přilehlých budov. Díky předvídavosti majitelů byly okolo velkostatku vybudovány čtyři protipožární rybníčky a vody na hašení bylo dostatek. Požár se nepodařilo uhasit úplně, poněvadž po shoření vazby hořelo seno, kterého na velkostatku bylo hodně. Hoření sena v nižších vrstvách nebylo možné zamezit, i když horní vrstva byla silně prolita vodou, a tak po nějaké době oheň opět pronikl nahoru. Hašení trvalo po tři dny a tři noci. Oheň byl definitivně uhašen až po rozebrání a odvezení sena.
Zasahovali dobrovolné hasičské sbory Ruda, Velké Meziříčí, Osová Bitýška, Jabloňov, Tasov, Velká Bíteš a Březejc. Přijeli i profesionální jednotky.

15.06.1967 - Čerpáni vody Pošta.

13.01.1967 - Požár vepřína v obci Vlkov

 

V roce 1967 se členové Mj ČSPO zúčastnili likvidace 7 požárů, kdy celková škoda na socialistickém i soukromém majetku činila 292 450 Kč.

…………………………………………………………………………………………………...

 

02.12.1966 - Čerpání vody Pošta.

05.11.1966 - Čerpání vody Spartak.

05.10.1966 - Čerpání vody Prokop.

26.09.1966 - Čerpání vody Pošta.

13.08.1966 - Čerpání vody Prokop.

30.07.1966 - Čerpání vody Pošta.

22.05.1966 - Požár Kuřimská Nová Ves.

21.03.1966 - Požár lesa.

 

1966 – Sbor se účastnil likvidace 7 požárů, kdy celková škoda na socialistickém majetku a soukromém činí 292 450 Kč.

……………………………………………………………………………………….

 

1965 -

……………………………………………………………………………………….

 

04.09.1964 – Požár v Kadolci.

20.04.1964 – Požár lesa.

-//--//-1964 – Osádka požárníků likvidovala požár stodoly Josefa Batelky, dále likvidace požáru hospodářských objektů JZD v Jasenici a stodoly v Kadolci způsobených bleskem. Rovněž provedla likvidaci lesního požáru v obci Březka a v Níhově.

………………………………………………………………………………………

 

V měsíci září 1963 osádka čerpala vodu  v závodě První brněnské strojírna

V měsíci červenci 1963 posádka požárníků likvidovala požár lesa u Skříňky, rovněž pak v měsíci srpnu likvidace požáru stodoly JZD v obci Ořechov.

 

Ráno dne 20. ledna 1963 vypukl požár v garáži u Prokopů, kde shořela dvě osobní auta. Byl velký mráz – 20°C, takže stroje ihned zamrzli. Voda ve vodovodu byla též nepřístupná (nebyl označen hydrant, musel se hledat pod sněhem a když se našel pod sněhem byl též zamrzlí).

…………………………………………………………………………………………….

 

1962 – Požár v Nových Sadech. Z kroniky obce Nové Sady: Ve žních roku 1962, dne 14. července před polednem vypukl požár v obytném domě č. 24 u Urbánků. Babička Marie Urbánková byla sama doma s vnukem Jindřichem. Chlapec přiběhl zvenku a křičí na babičku, že na střeše je ohýnek. Babička z toho leknutí se úplně zhroutila a ani rychle povolaný lékař ji již nepřivedl k vědomí. Zemřela. Na obytném stavení a na chlévech shořela střecha, dovnitř obydlí se oheň nedostal. Hašení požáru se zúčastnily hasičské sbory z Nových Sadů, Velké Bíteše a z Bezděkova. Oheň povstal od vadného komína.

 

……………………………………………………………………………………………

 

11.10.1961 – Požár lesa pod kopečkem.

14.03.1961 – Požár ve Křoví.

…………………………………………………………………………………………….

 

1960 –

……………………………………………………………………………………………

 

 

1959 – Požární sbor se zúčastnil 3 požárů a to ve Velkém Meziříčí, v Křoví a ve (1) Velké Bíteši. K dalším požárům byly voláni avšak nebylo třeba jejich pomoci.

 

1959 – Požár v Křoví.

 

1959 – Sbor se účastnil likvidace požáru pily ve Velkém Meziříčí, kam byl náš sbor povolán a kde též zasáhl. Po vyhlášení poplachu se ve velmi krátké době dostavilo do zbrojnice dostatečný počet členů a sbor vyjel. Požár byl v dopoledních hodinách, vznikl z neznámých příčin.

 

 20.03.1959 – Požár stodoly u sklenáře Františka Kubíčka, Za Loukama, Velká Bíteš 

…………………………………………………………………………………………………..

 

1958 –

 ……………………………………………………………………………………………….   

 

1957 –

 …………………………………………………………………………………………………

 

 1956 - Požár v Čikově. 

27.09.1956 - Požár lesa u obce Březské, 

…………………………………………………………………………………………………..

1956 – čerpání vody ze sklepa poštovního úřadu ve Velké Bíteši,

………………………………………………………………………………………………….  

1955 –

………………………………………………………………………………………………….

1954 – Hledání utonulé v Níhově.

…………………………………………………………………………………………………..

1953 – Požár v Prosatíně.

…………………………………………………………………………………………………..

1952 –

…………………………………………………………………………………………………

1951 –

………………………………………………………………………………………………….

1950 – Požární sbor v roku 1950 účastnil se u 5 požárů a to 2 Křoví, 1 Březí, 1 Přibyslavice a 1 Rapotice. Záchranných prací a to čerpání vody ze zatopených sklepů v 6 případech.

…………………………………………………………………………………………………

1949 – Sbor zasahoval u dvou požárů a to v Katově, kde hořela stodola pana Knoflíčka a v Křoví, kde hořela kůlna a výměnek pana Porupky. Při obou požárech sbor účinně zasáhl, což prý uznalo i obyvatelstvo obcí v nichž požáry byly.

………………………………………………………………………………………………….

1948 –

………………………………………………………………………………………………….

1947 –

…………………………………………………………………………………………………

06.04.1946 - Vypukl požár u pana Františka Neklapila – budova shořela, ale požár se na sousední budovy nerozšířil.

…………………………………………………………………………………………………

 Při bombardování Bíteše v měsíci dubnu a pak v měsíci květnu bylo zničeno:

Vyhořelo do základů obytných stavení

Vyhořelo hospodářských budov úplně

Bombami zničeno a rozmetáno domů úplně

Bombami zničeno částečně domů

Poškozeny střechy a krytina na domech a obytných místnostech

Poškozeny střechy na hospodářských budovách

Okna bombardováním úplně vybitá v domech

Okna částečně vybita bombardováním v domech

Částečně poškozeny domy

Částečně poškozeno hospodářských stavení

27

25

19

16

136

3

203

59

3

18

Některé rodiny pozbyly bombardováním celý svůj majetek a zachránily jen to, co měli členové rodiny té právě na sobě, anebo, co v rychlosti mohli odnést do bezpečí. Nemajíce pak větších úspor, nebohou při nynější drahotě ani pomysliti na to, aby si znovu svůj domek postavili, zařízení pořídili, oděv, obuv a prádlo opatřili. Jsou nuceni bydlit u svých příbuzných nebo sousedů.

 

09.05.1945 - V noci, když němci ustupovali z Bíteše zapálili tito němečtí vojáci dílny zámečnické a strojnické Václava Svobody čp. 208 u silnice meziříčské, nastoupivše dříve do všech aut a vojenských vozů, které tam byly v opravě, různých třaskavin, bomb, granátů. Silnými výbuchy těchto třaskavin byly pak všechny budovy i obytné stavení velice poškozeny. Co nezmohl oheň to dokončily výbuchy. Celková škoda strojírny Svobody i obytné budovy a zásob, jakož i vozů k opravám tam dodaných činí přes 20 milionů korun československých.

09.05.1945 - Po 8 hodině ranní bombardována Bíteš opětně a nejvíce. Bílými světelnými raketami dávali Rusové, dlící již v Bíteši, svému letectvu, které je provázelo, znamení, že je vše bezpečno, když tu pojednou zazářila ve vzduchu raketa červená. Omyl? Německá msta? Neštěstí bylo rázem hotovo. Ruská letadla počala těžkými bombami zasypávati město a vrhati na ně i bomby zápalné. Těžce zasaženo bylo Náměstí, Růžová ulice, Kozí ulička. Na Náměstí zapálen byl dům Jaroslava Večeře č. 88, Stará pošta, Mořice Rudolfa čp. 89, v němž zabito bylo 5 osob, dům Antonína Bláhy čp. 90, které nejen vyhořely, ale bombami byly i demolovány. Třaskavými bombami úplně demolován byl dům Žofie Schneibergové čp. 2 a v něm těžce zraněna Hela Robotková a vážně poraněna Františka Robotková. Také Ant. Schneiberová a její dítě zraněny. Vedlejší dům Karla Mužíka, Náměstí čp. 1 demolován  ze dvou třetin. V Růžové ulici zapálen dům pekaře Františka Fialy a vyhořel úplně s hospodářskými budovami. Třaskavými bombami pak demolován byl dům obchodníka Ludvíka Mužíka Růžová ulice čp. 152, kde mnoho kupeckého zboží bylo zničeno (Pražírna kávy firmy L. Mužík Velká Bíteš). V  téže ulici Růžové zápalnými bombami zapálena byla kolna a stodola při domě Antonína Zelinky a obytná budova částečně poškozena bombou tříštivou. Vyhořela také řada stodol při domech K. Kuby čp. 138, Jana Robotky čp. l39, Jana Svobody čp. 140, kde také kolna zbořena, Františka Loukoty čp. 141, Františka Ostřihanského čp. 142. Obytné stavení Františka Navrátila čp. 144 zničeno bombou tříštivou a stodola ohněm po bombě zápalné. Hrozných a velikých škod nadělalo bombardování také v Hrnčířské ulici. Pěkný domek Josefa Jelínka vyhořel do základů i se všemi hospodářskými budovami, podobně i sousední dům Františka Tunky čp. 120 podlehl témuž osudu. Do základů vyhořelo také stavení Antonína Večeře čp. 125 rolníka i se všemi vedlejšími budovami. Při domě Dr. Soběslava Sýkory, zvěrolékaře čp. 127 demolován byl staletý hradební taras, shořela úplně veliká kůlna a zničena nadzemní pumpa. U domu Huberta Kozy, sedláka a rolníka, Hrnčířská ulice čp. 129 vyhořel zadní hospodářský trakt do základů a u jeho souseda, Josefa Rouše, rolníka čp. 130 vyhořely chlévy, stodola, kůlna a ve sklepním krytu zabita byla bombou jeho manželka. Tříštivými bombami zasaženo a rozbito bylo stavení Karla Gamby úplně a také stavení jeho souseda Josefa Čejdy čp. 124 i s hospodářskými budovami. Na druhé straně Hrnčířské ulice demolováno bylo stavení Jana Tesaře, koláře čp. 95, dosti značně a po druhé vyhořel domek Roberta Vodičky – druhá jeho polovice. Ranním bombardováním byla také hodně postižena Kozí ulička, kde shozeno bylo značné množství bomb zápalných i tříštivých. Při domě Antonín Bartoška bylo tříštivou bombou rozbito skladiště u silnice a demolována střecha nad obytným stavením. Obytné stavení Karla Večeře čp. 156 rozbito úplně a zbořena mu také kolna. Také stavení Hynka Loukoty čp. 157 bylo bombami rozbito i s hospodářskými budovami. Také sousední dům Natálie Ráčilové čp. 159 byl zcela demolován a u vedlejšího domku J. Kotačky čp. 190 rozbořen štít a průjezd a celá střecha poškozena. Přímým zásahem bomby rozbito bylo úplně stavení Jana Pospíšila čp. 161 a oba staří manželé  v něm zabiti. Sousední stavení manželů Kalinových, po zásahu zápalnou bombou vyhořelo do základů. Fosforové bomby zasáhly i sousední stavení Františka Bryma a celá jeho rolnická usedlost čp. 164 do základů vyhořela a pouze klenuté místnosti neprohořely. Před stavením Josefa Marka čp. 167 veliká bomba, která zastihla právě kanalizační rouru a utvořila před budovou veliký kráter, vybuchla tak prudce, že celé stavení i přilehlé hospodářské budovy rozetřásla a roztrhala, takže vše bude nutno přestavět. Druhá taková bomba vybuchla před protějším stavením Vojtěcha Pešky čp. 171 a poškodila značně přední část obytné budovy.

 

08.05.1945 - Ve večerních hodinách došlo po bombardování k dalším požárům, jimiž byly postiženy domy číslo 120, 119, 125. O půlnoci způsobilo letectvo bombardováním požáry domů číslo 5 (Obecní dům), číslo 6, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 65, 253, 205, 66, 88, 89 a 90. Většinou zachvátil oheň i hospodářské příslušenství domů (kůlny, chlévy, dílny). Celková škoda byla značná.

 

 

08.05.1945 - O 11 hodině dopoledne přiletělo několik ruských letadel a bombardovala město. Zasažen byl dům řezníka Cyrila Jeřábka na Náměstí (podruhé již) a pak dům Spořitelny v dvorním traktu.

8. května 1945 - O 10 hodině večer byla Bíteš osvětlena velkým světelným padákem a hned nato bombardována zápalnými bombami. Zapáleny byly domy: Hynka Valacha č. 20, Raimunda Brázdy č. 65, Václava Jelínka č. 65, a Karla Kozy u něhož nacházela se prodejna firmy Baťa č. 66 a pak také dům Vladimíra Sedláka, knihaře.

Všechny tyto domy vyhořely úplně i s hospodářskými budovami a také Baťova prodejna i se skladem obuvi. Po nějaké chvíli zapáleny ještě domy: Palírna č. 5 s obchodem Hospodářského družstva, Míly Jelínka, obchodníka č. 8, Jakuba Hladíka, řezníka a uzenáře č. 9, Antonína Macháčka, obchodníka č. 16, Boh. Krči, obchodníka č. 17, Karla Veleby č. 21, Cyrila Dobrovolného č. 22 a opětně Vladimíra Sedláka č. 68. Také tyto domy byly ohněm téměř úplně zničeny. Jen domě č. 5 Palírna vyhořelo jenom prvé poschodí předního traktu. O 1/2 1 hodině v noci padla zápalná bomba na dům Vladimíra Kotíka, kde shořela celá střecha obytného stavení. Teprve mezi 4 a 5 hodinou ranní nastal klid… rozednívalo se.

 

 

27.04.1945 - V pátek bylo několik německých pancéřových aut v Tyršově ulicí a v Lánicích porůznu ukryto. Tu o 1/2 6 hodině večer přiletělo nad město několik ruských letadel a bombardovala jednak zápalnými bombami jednak z kulometů ostřelovala město. Zapálená byla stodola Josefa Šilhana v Růžové ulici č. 137 a z letadla zastřelen byl na meziříčském mostě Leo Krča z Prahy, který v Bíteši dlel u příbuzných na návštěvě. Vracel ze právě na kole domů a na mostě zasažen byl střelou do břicha a v půl hodině skonal. Ve 3/4 na 6 bylo druhé bombardováni téhož dne a to ze 2x 12 letadel, jimiž shozen byl na Bíteš koberec bombový, který však většinou padl do luk podél potoka od mostu meziříčského na východ. V noci téhož dne byly shozeny na město bomby zápalné, kterými zasažen byl dům Roberta Vodičky v Hrnčířské ulici č. 94 a stodoly domů v téže ulici.

27. dubna 1945 - Byly obdobným způsobem zapáleny stodoly v Růžové ulici a pak stavení Huberta Kozy, sedláka z Hrnčířské ulice na čísle 129. V tutéž dobu způsobilo letecké bombardování požáry v domech číslo 172, 173 a 163. Při posledních požárech nemohl hasičský sbor již zasáhnout, protože automobilovou stříkačku odvezli němečtí vojáci ke Křoví a druhá byla poškozena střepinami bomb. Později téhož dne způsobilo bombardování požáry domů a stodol čísle 138, 139, 140, 142, 143 a 144. V tutéž dobu vznikly bombardováním požáry domů v Janovicích.

K nejstatečnějším zásahům sboru se bude vždycky počítat záchrana civilních obětí na sklonku druhé světové války.

 

25.04.1945 - Téhož dne v noci o hodinu později vznikl od zápalné letecké střely nový požár v Lánicích v čísle 43 u Tomáše Smutného.

 

25.04.1945 - Ve středu přijelo do Bíteše několik německých tanků a nákladních aut se střelivem a kolem Bíteše umístěno a skryto bylo několik protiletadlových a polních děl. Rusové o tom zvěděli a v noci asi o 10 hodině přiletělo několik letadel ruských a bombardovalo město poprvé. Zasaženo bylo stavení Matěje Cahy v Lánicích č. 58 a bombou usmrcen byl sám majitel domu,  který meškal na dvoře. Dům byl z části rozmeten, vrata domovní hozena přes silnici na protější dům a v okolních domech vytlučena tlakem vzduchu okna a poškozena krytina. Druhá bomba padla do zahrady Jana Rosendorfa v téže ulici v č. 66 a demolovala tam jeho drůbežárnu a líheň. Ostatní bomby dopadaly na kamennou dlažbu státní silnice a vybuchly poškodivše na nejbližších domech zdivo, krytinu a vybily okna. V noci téhož dne právě ve 12 hodin shozeny další dvě bomby právě na Náměstí, jimiž zabit byl ředitel Hospodářského družstva František Balák (střepinami do břicha), a poraněn na hlavě štábní kapitán Boh. Tepera. Kolem 2 hodiny v noci bombardováno opětně Náměstí, demolována na něm Míly Jelínka benzínová pumpa, poškozeny hodiny na radnici, vytlučeno mnoho oken, poškozena krytina střech a otlučena omítka několika domů. Téže noci spadlo též několik bomb zápalných, které zapálily stodolu ve mlýně Františka Smutného, ve které shořelo mnoho obilí na mletí a několik strojů.

1944 –

…………………………………………………………………………………………………..

 

1942 –

26. dubna 1943 - Úder blesku způsobil požár ve dvou obcích současně. Ve dvoře velkostatku Osová zapálil blesk střechu nad stájemi a silážní kolnu se zásobami píce.

 

K záchranným pracím přijelo 10 hasičských sborů, jež položily celkem 3000 m hadic. I když se jim podařilo zachránit přilehlé budovy, byla způsobena škoda kolem 600 000 Korun.       Ve Vlkově hořely současně po úderu blesku 4 stodoly a obytné stavení číslo 29 Františka Novotného. Sedmi přítomným hasičským sborům se nepodařilo budovy zachránit. Také zde byla způsobena celková škoda ve výši 600 000 Korun.

………………………………………………………………………………………………

 

1941 –

……………………………………………………………………………………………….

 

1940 –

………………………………………………………………………………………………

1939 – V následujících letech evidence zásahů chybí.

………………………………………………………………………………………………

07.12.1938 - Zúčastnil se náš sbor s autostříkačkou požáru v Křoví. Hořelo stavení pana Švandy na další stavení se požár nerozšířil. Účast 4 bratří, velení náčelník Bokr.

………………………………………………………………………………………………

14.08.1937 - Byla bleskem zapálena kolna bratra Františka Kopečka. Účast 25 bratří, velel bratr Bokr. Požár se na další budovy nerozšířil.

08.11.1936 – Požár v Přibyslavicích – účast 10 bratří.

Dle Statistiky technické činnosti za rok 1937 sbor Velká Bíteš dle svého náčelníka Jana Bokra zasahoval u jednoho místního požáru, při přespolních sbor nezasahoval.

07.11.1936 – Hořely saze v komíně paní Fikrové vedle obecní školy /zbytečný poplach/.

25.09.1936 - Požár 2 stodol ve Březí u pana Vařilka, účast 6 bratří, velel bratr Valach.

15.09.1936 - Požár kolny v Přibyslavicích u pana Doležala, účast 11 bratří, velel bratr Valach.

22.07.1936 - Požár domu a hospodářské budovy v Níhově u pana Bělocha, účast 9 bratří, velel bratr Bokr.

15.07.1936 - Požár mlýnu a obytného stavení v Křoví u pana Porupky, účast 11 bratří, velel bratr Valach.

14.07.1936 - Vyhořel mlýn, sbor vyjel ale od Křižinkova se vrátil, účast 7 bratří, velel bratr Fikr.

14.06.1936 - Požár obytného stavení v Osové Bitýšce u pana Sedláka – účast 8 bratří, velel bratr Vilém Jirák.

 

Dle Statistiky technické činnosti za rok 1936 sbor Velká Bíteš dle svého náčelníka Jana Bokra u místního požáru nezasahoval, při přespolních sbor zasahoval při 3 požárech a účastnil se 2 požárů kde nezasahoval.

…………………………………………………………………………………………………

 

04.10.1935 – Požár stavení pana Veselého v Zálesné Zhoři, Bítešský sbor byl volán, ale nezasahoval – účast 11 bratří, velel bratr Nedoma.

19.08.1935 – Požár obytného stavení u pana Hudečka ve Křoví – účast 14 Bítešských hasičů s motorovou stříkačkou, velel bratr Nedoma.

1935 – Požár stohu slámy v Milešíně.

………………………………………………………………………………………………….

 

18.08.1935 - Požár obytného stavení v Milešíně, účast 9 bratří, velel bratr Vilém Jirák.

26.07.1935 – Požár pily v Ořechově u pana Veverky – účast 5 Bítešských hasičů s autostříkačkou, velel bratr Vilém Jirák.

23.07.1935 – Požár v Katově – vyhořelo obytné stavení pana Fice, účast 5 bratří, velel bratr Fikr.

24.05.1935 - Byly postiženy průtrží mračen s krupobitím nebo povodní na Bítešsku některé obce. Větší škody byly toho dne způsobeny v Čikově, Jindřichově, Jestřabí, Krokočíně, Košíkově, Březí a kolem Velké Bíteše.

………………………………………………………………………………………………….

26.10.1934 - Požár stodoly a přístavku u pana Bělocha v Níhově, účast 6 bratří, velel náčelní Valach.

23.10.1934 - Místní požár dvou stodol u bratra Antonína Tučka, účast téměř celý sbor, velel podnáčelník Nedoma.

02.10.1934 - Požár v domě pana J. Ondráka, stolaře ve Velké Bíteši, hořelo obytné stavení a stolařská dílna, účast téměř celý sbor, velel náčelník Valach.

18.09.1934 - Požár stodoly v Tasově u pana Pospíšila, účast 8 bratří, velel náčelník Valach.

15.09.1934 - Požár ve stodole pana Fikra za kostelem ve Velké Bíteši, účast téměř celý sbor, velel náčelník Valach.

25.06.1934 - Požár stodoly ve Vlkově, účast 15 bratří, velel podnáčelník Nedoma.

16.05.1934 - Požár 3 obytných stavení v Bohdalově, účast 6 bratří, velel bratr Vilém Jirák.

07.05.1934 - Požár obytného stavení u pana Nováčka ve Stanovištích, účast 11 bratří, velel podnáčelník Nedoma.

13.03.1934 - Požár obytného stavení na půdě u pana Jana Vildomce v Křižínkově č. 5, účast 13 bratří, velel podnáčelník Nedoma.

…………………………………………………………………………………………………..

23.11.1933 - Požár v Rozseči.

20.11.1933 - Požár obytné budovy a stodoly u Františka Vaška v Roseči č. 14. Dostavilo se 9 bratří, velení měl podnáčelník Šilhan. Stříkačky nebylo použito, ježto nehrozilo nebezpečí. Shořelo obytné stavení asi od vadného komína.

04.11.1933 - Požár stavení (hostinec) u pana Raimunda Nováčka, Stanoviště č. 1. Požár vznikl od vadného komínu. Z Velké Bíteše se účastnilo 12 bratří, motorové stříkačky nebylo použito a bratři pomáhali při ostatních pracích. Požár byl lokalizován závodní autostříkačkou ze Zastávky (Automobilová stříkačka typ Škoda 505/II Dobrovolného závodního požárního sboru Rosické báňské společnosti).

22.10.1933 - Bítešstí hasiči se účastnili likvidace požáru na parní pile a skladu dřeva bývalého velkostatku v Křižanově – účastnilo se 13 bratří, velení měl bratr Vilém Jirák. Bylo upotřebeno 200 metrů hadic. Auto dal k dispozici pan Malý. Požár vypukl z neznámé příčiny.

05.08.1933 - Požár stodoly mimo dům statkáře pana Františka Kopečka ve Velké Bíteši č. 173. Stodola shořela se všemi stroji a nářadím. Upotřebeno bylo 220 metrů hadic. Přítomen byl skoro celý sbor. Velení měl náčelník bratr Valach. Z přespolních se dostavily sbory v tomto pořadí: Košíkov (13 bratří), Přibyslavice (13 bratří), Bezděkov (10 bratří). Přespolních strojů nebylo použito, ježto nehrozilo nebezpečí. Hlídku přes noc měl podnáčelník Nedoma a 7 bratrů. Požár byl založen úmyslně. Při hašení byli zraněni bratři Veselý a Havlát.

29.07.1933 - Za velké bouře bleskem bylo zapáleno obytné doškové stavení pana Františka Peciny v Bezděkově. Dostavilo se 23 bratří. Upotřebeno bylo 260 metrů hadic. Velení měl náčelník Valach.

13.07.1933 - Požár stodoly od blesku v Hlubokém.

18.04.1933 - Velký požár. Vydalo se na cestu s autem bratra Fuchse 13 bratří. Velel náčelník Valach. Požár byl v Nové Vsi, proto se vrátili. Lehlo popelem obytné stavení.

13.01.1933 - Požár v Křižínkově. Dostavilo se 11 bratří. Velení měl podnáčelník Nedoma. Upotřebené 360 metrů hadic. Po návratu dalo sušení zmrzlých hadic mnoho práce. Lehlo popelem obytné stavení s příslušenstvím paní Velebové. Auto dal bratr Karel Fuchs.

………………………………………………………………………………………………….

17.11.1932 - Likvidoval hasičský sbor z Velké Bíteše rozsáhlý oheň, který vznikl ve skladu dřeva Jindřicha Ráčka u starého nádraží ve Velkém Meziříčí. Dostavilo se 6 bratří, velení měl náčelník. Sbor dojel se stříkačkou až na místo požářiště, ale jelikož byl požár již zdolán nestříkali.

29.10.1932 - Požár stodoly v Přibyslavicích-Otmarově č. 9 u paní Albíny Štočkové. Účast 9 bratří, velel bratr náčelník.

26.10.1932 - Požár stodoly v Březské. Účast 8 bratří, velení měl bratr Nedoma.

19.10.1932 - Velký požár mlýna v Náměšti nad Oslavou. Dostavilo se 7 bratří, velení měl bratr Nedoma, vyjeli do Jindřichova, pro velkou vzdálenost požáru se vrátili.

26.05.1932 - Požár domku ve Vlkově č. 22, u pana Františka Novotného, cestáře. Dostavilo se 11 bratří. Velení měl bratr náčelník.

14.04.1932 - Požár tří domů, jedné stodoly, tří chlévů a dvou kůlen v Přibyslavicích. Účast 14 bratří.

…………………………………………………………………………………………………

15.09.1931 - Sbor vyjel k požáru ve Skřinářově. Hořela tam stodola, ale když se oheň zmenšil, tak se bratří z Vlkova vrátili. Dostavilo se 9 bratří.

18.08.1931 - Vypukl velký požár v Křižínkově o 10 hodině. Dostavilo se 7 bratří. Požár se rychle rozšířil takže se tam bratří zdrželi po celý den. Lehli popelem 3 stavení a 5 stodol (2 domy, 3 stodoly a 2 kůlny).

24.06.1931 - Za velké bouře blesk zapálil stoh slámy pana Jocha. Dostavilo se 26 bratří. Z kroniky obce Nové Sady: Dne 24. července 1931 bleskem byl zapálen velký stoh slámy na záhumení č. 4 majitele Jana Jocha. Místní hasičský sbor rychle přispěchal a oheň se dále nerozšířil. Sbor hasičů z Bíteše a Enkenfurtu (Bezděkova) přijel ku pomoci.

…………………………………………………………………………………………………

 

30.10.1930 - Byla po deštivém počasí čerpána voda ze sklepů 6 domů ve Velké Bíteši a v podsklepení zdejšího kostela.

20. června 1931 - Byl pozorován požár o 9 hodině ráno. Dostavilo se 6 bratrů. Požár byl až v Rozseči. Tak se z Vlkova vrátili.

12.10.1930 - V 61/2 hodině ranní vypukl požár ve dvoře Krevlickém. Za velení bratra náčelníka se k požáru se dostavilo 23 bratrů. Shořela střecha nad stájemi, mnoho obilí a sena bylo zničeno.

18.07.1930 - V 7 hodin večer byl viděn požár nad Jinošovem. Dostavilo se k požáru 14 bratrů. Bratři se z Jinošova vrátily, neboť byl požár až v Jedově.

18.07.1930 - V 11 1/2 hodině večer byl viděn požár ve Sklenářově (Skřinářově). Dostavilo se k požáru 10 bratrů. Požár byl velký, shořely čtyři obytné stavení a tři stodoly.

09.07.1930 - Požár ve Skřinářově – účastnilo se 10 bratří.

04.07.1930 - Požár v Křižínkově – účastnilo se 6 bratří.

04.07.1930 - V 2 1/2 hod raní byl pozorován velký požár v Křižanově. dostavilo se 6 bratrů.

13. března 1930 - V 5 hodin večer byl velký požár ve Sklenářově (Skřinářově), dostavilo se

15 bratří. Velení měl bratr Nedoma II podnáčelník. Lehly popelem až do základů tři obytné stavení.

………………………………………………………………………………………………

 

Tak je vidět, když nějaký požár je zpozorován, že se bratři rychle a v plném počtu do skladiště dostaví. Někdy není možné by všichni jeli autem k požáru. To je vidět jak jsou bratři obětaví a čilý a dávám jim všem srdečný dík a přeji zbožně mnoho zdarů.

Hynek Valach-náčelník

 

26.12.1929 - Byl požár domu čp. 29 v Košíkově u Rybníčků, přítomno 10 bratrů. Pro velkou zimu nešla tak dobře motorová stříkačka. Shořelo stavení pana Rybníčka až do základů. Bylo zabráněno rozšíření požáru na sousední dům čp. 31

Do roku 1929 SDH účinkovalo při 32 místních a 43 přespolních požárů. Dle jiných materiálů do roku 1929 sbor vyjel k 67 požárům, 45 ve Velké Bíteši, 40 v jiné obci, 50 požárů bylo v noci. Celkem při požáru pracovalo 1440 mužů a hašením strávili 201 hodin.

 

27.09.1929 - Byl požár v Křižanově, přítomno 17 bratrů. byli jsme povolání telefonicky, že tam hoří v zámku stáje, že je ohrožen zámek. Taky se tam naše motorka osvědčila.

 „Ze 17 bratří, kteří byli k ohni připraveni nemohlo pro přetížení auta více odjeti než pouze 12 bratrů, ostatní museli zůstati zpět“.

 

22.09.1929 - Byl požár v Březce, přítomno 17 bratrů, tam se naše motorová stříkačka osvědčila. Tlačila vodu z rybníka až na Dufkovo stavení, bylo to asi 450 metrů.

 

17.09.1929 - Byl velký požár v Heřmanově, přítomno 16 bratrů, tam se opět motorová stříkačka osvědčila.

 

11.09.1929 - Byl požár v Zálesní Zhoři, přítomno bylo 11 bratrů, tam se naše motorová stříkačka osvědčila.

 

 

05.09.1929 - Byl požár 2 stoh slámy a kůlny na Veselce u hájenky ve Březce (Jáchymov), přítomno 7 bratrů. Tam jsme neměli motorovou stříkačku, neb byla na opravu dána.

 

01.09.1929 - Byl velký požár v Jedově, 14 bratří se dostavilo. Bratr Karel Fuchs dal auto. Naše snahy nebyli nic platný, poněvadž tam nebylo vody.

 

15.06.1929 - Vypukl požár u Josefa Vrbky ve Velké Bíteši, bylo přítomno 32 bratrů. Tam se ukázalo jakou má motorová stříkačka výkonnost.

…………………………………………………………………………………………………

16.08.1928 - O 12 1/2 v poledne chytla se stodola bratra Batelky Ludvíka. Jak se bratři přičinily, to bylo vidět, byla tam moc namáhavá práce, když se měla voda do takového kopce a daleko dostat. Dostavil se k ohni zbor přespolní z Přibyslavic. Účast 11 bratrů.

 

04.07.1928 - Vypukl v Nových Sadech požár. Dostavilo se 18 bratrů do skladiště moc rychle. Bohužel nemohli jsme dostat žádné koně. Dostali jsme koně od paní Jelínkové, ale již byl požár zdolán, neboť hořela stodola slámy.

………………………………………………………………………………………………….

1927 - Místní požár za celý rok nebyl žádný. I žádný přespolní oheň nebyl hlášen ani pozorován.

…………………………………………………………………………………………………..

1926 - Byla hlášena v Osové Bitýšce velká voda při průtrži mračen, vyjelo 6 bratrů.

 

21.11.1926 – „Pozorovaný požár v Meziříčí (Velkém) jelo tam osm bratří se stříkačkou do které ochotně bratr Fuchs zapůjčil koně“. Požár byl pozorován daleko, takže z Vlkova byli nucení se vrátil.

 

19.06.1926 - Od obecní správy byl povolán hasičský sbor, s vědomím, že má přijít velká voda. Na tom základě jsem obstaral veškerou bezpečnost, 6 bratrů bylo v úplném výzbroji, aby pozorovali nehrozí-li někde nebezpečí.

Hynek Valach-náčelník

…………………………………………………………………………………………………..

04.10.1925 - Večer vypukl oheň v Jinošově. Mužstvo bylo nachystáno k odjetí, jen jsme neměli koně.

…………………………………………………………………………………………………..

1924 – „K požáru v Jinošově sbor se nedostavil ač členstva se sešlo hojně. Ježto než se sehnali koně oheň dodělával“.

1924 - Místní oheň nebyl, 1 planý poplach, venkovský oheň v obci Březka, chytlo se u Hladíka, nedojelo se.

…………………………………………………………………………………………………

1923 - Místní oheň nebyl. Venkovské ohně: 2x Skřinářov, jeden menší a podruhé větší. Pak se jelo do Lubného a nedojelo se. Poplach do Radoškova.

………………………………………………………………………………………………….

11.07.1922 - Požár v Nových Sadech (Nebštychu) chytlo se stavení pana Jocha po udeření blesku, tam byl náš sbor ještě čilí, přijel zavčas do nejhoršího. Účastnilo se 19 mužů.

Z kroniky obce Nové Sady: Dne 12.07.1922 odpoledne přišla bouře. Při této bouři udeřil blesk do domu Františka Jocha č. 26 a zapálil střechu obytného stavení a kůlny a zabil mu ve chlévu jednu krávu. Usilovnou prací a pohotovostí zdejšího hasičského sboru, ač byl silný vítr, na těsně sousedící stavení Jana Marka č. 3 se oheň dál nerozšířil. Též občané rychle dováželi vodu z rybníčka Hladovce. Mimo střechy a píce, co měl František Joch na půdě, jiné jemu neshořelo, neboť vše měl ohnivzdorně postaveno.

 

05.05.1922 - Požár v Křoví, kde shořela chaloupka pana Sladkého, která byla pod doškem, takže než přijel náš sbor byla mimo nebezpečí, že se ani obrané práce neúčastnil. Účast 13 mužů.

…………………………………………………………………………………………………..

1921 - Požár nebyl žádný.

…………………………………………………………………………………………………..

17.04.1920 - Požár v Lánicích v pana Jaroše číslo 49 založen, oheň se podařilo lokalizovat pouze na to samotné číslo ač byl dost nepříznivý vítr. Dostavili se Nebštych a Přibyslavice. Nebštych byl ještě činným však již byl oheň lokalizován. Oheň první zpozoroval bratr J. Holánkem.

Pak byl oheň v Čikově, sbor se nedostavil, pro hroznou bouři nebylo koní a pak z opatrnosti aby se něco nestalo v místě, když se hrozná bouře utišila pak již bylo pozdě.

…………………………………………………………………………………………………...

1919 - Byly požáry dva, v Újezdě a Křižínkově.

…………………………………………………………………………………………………..

1918 - Při požárech sbor nepůsobil, tolik vyjel k požáru do Velkého Meziříčí, ale následkem lokalizování temnějšího požáru se vrátil.

…………………………………………………………………………………………………

1917 - Požárů nebylo.

………………………………………………………………………………………………..

1916 - Požáru se sbor, bohu díky, také tento rok zúčastnit nemusel. Patrně asi žháři narukovali.

………………………………………………………………………………………………….

1915 - Požáru se sbor v tomto roce nezúčastnil.

…………………………………………………………………………………………………

1914 - Požár ve Velké Bíteši.

19.02.1914 - Sbor se zúčastnil likvidace požáru ve Březce s 14 členy.

………………………………………………………………………………………………….

26.11.1913 - Požár obytného stavení č. 10 pana Jana Krčmy v Březkách. Později se požár rozšířil na dům č. 9 pana Josefa Procházky, dále zničil dva chlévy a tři kolny se zásobami. Oheň vznikl od komína.

23.05.1913 - Sbor působil při požáru stohu slámy ve Velké Bíteši, účast 21 členů SDH.

14-15. května 1913 - Požár 8 obytných domů 2, 3, 4, 5. 19, 20, 21, 22 a 6 stodol v Jindřichově.

………………………………………………………………………………………………….

 

02.05.1912 - Sbor působil při lesním požáru v Jindřichově (10 členů).

 

25.03.1912 - Sbor působil při přespolním požáru v Křoví (10 členů). Dne 25.03.1912 o 1/2 10 hodině v noci vybouřeno bylo obyvatelstvo obce Křoví hasičskou trubkou ze spánku. Hořela hospoda Jana Ráčka čp. 15 a díky hasičům i okolnosti, že nepanoval vítr, byl požár lokalizován. Stavení bylo pod dochem. Nyní má tvrdou krytinu a v téměř čase byly došky vyměněny v čp. 14, 23, 29, 71. „Docha“ stále v obci Křoví ubývá.

 

31.01.1912 - Požár stavení číslo 179 ve Velké Bíteši na „Malé Straně“. Při zásahu byl mráz 12-15 °C pod nulou a všechna voda byla zamrzlá. Účast 45 členů SDH.

 

29.01.1912 - Požár 3 domů a 2 kůlen ve Velké Bíteši č. 181 a 182 na „Malé Straně“. Při zásahu byl zraněn jeden hasič. Při hašení byl mráz asi – 15°C pod nulou. Účast 43 členů SDH.

…………………………………………………………………………………………………...

05.12.1911 - Požár vznikl o půl 6 hodině  ve  Příhodově stodole na „Psí hoře“ ve Velké Bíteši, který nejen že přiléhajících 5 slámou krytých stodol zničil, ale i celému městu, hlavně však Malé Straně zkázu hrozil.

Nebylo dostatek vody, a proto omezili se hasiči na hájení ohrožených stavení. Vrchním velitelem byl náčelník z Velké Bíteše bratr Hustý, jemuž se ku pomoci přispěchavší sbory z Nebštycha, Přibyslavic, Bitýšky a Křoví ohlásily. Účast 40 členů.

 

06.11.1911 - Sbor působil při požáru v Hodově.

09.09.1911 - Sbor působil při lesním ohni v „Ježovském“.

09.08.1911 - Sbor působil při požáru v Dolních Loučkách. Oheň vznikl nevysvětlitelným způsobem na dvoře domku číslo 13 a poněvadž toho času bylo velké sucho, stavení většinou kryta dochem a plna píce a obilí, pak silný východní vítr, rozšířil se požár úžasnou rychlostí na stavení čís. 14, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 46 a 50 a zničil 11 obytných stavení s chlévy a jinými přístavbami a 11 stodol. Požár byl lokalizován při hořícím stavení číslo 50. Sbor Bítešský se dostavil jsa vzdálen přes 3 hod. cesty.

19.07.1911 - Sbor působil při lesním ohni nad Hlouškovým mlýnem.

10.07.1911 - Sbor působil při požár lesa.

1911 - Sbor působil při jarním rozvodnění se potoka „Bitýška“.

………………………………………………………………………………………………….

1910 – Požár Dolního mlýna Velká Bíteš. Požár vznikl neopatrností děvečky. Majitelé rodina Bonitasova.

04.06.1910 - Požár stodoly v Záblatí č. 6 pomoc 12 Bítešských hasičů.

02.06.1910 - Sbor působil při požáru ve Křoví – účast 20 členů.

02.03.1910 - O 8 1/2 hodině večer vypukl z neznámé příčiny v předměstí Malá Strana“ ve stodole „Na Sádkách“ náležející sousedu Kožinovi, dřevěné, slámou kryté, a následkem nepříznivých okolností, silného povětří, nedostatku a vzdáleností vody, strávil v krátké době dalších devět stodol bezprostředně vedle sebe po větru se nalézajících, dřevěným dochem krytých, které náležely sousedům: Nedomovi (2), Brymovi, Rieglerovi, Večeřovi, Budínovi, Sobotkovi, Pavlovcovi a vdově Dufkové. Místní sbor v nejkratší možné době přispěchal se 3 stroji a ostatním potřebným nářadím na žároviště. Příchod jeho byl nemálo ztížen tím, že nebylo k dostání přípřeže resp. kočích, neboť kde kdo běžel buďto přímo na místo požáru anebo nalézal se právě na divadelním představení zde v městě hrající společnosti paní Stehlíkové; dále pak tím, že členové sboru sami rozměklou a blátivou silnicí stroje namáhavě ku odlehlému místu vléci museli. Nemálo též přístup k samotnému žárovišti znemožňovala silnice v bezprostřední blízkosti mimo hořící stodoly vedoucí a zahradní oploštění, jehož odstranění teprve volný průjezd strojům k vodě umožněn byl. Nedostatek vody v blízkosti ohniště odčiněn tím, že v rybníčku opodál požároviště se nalézajícím prokopána hráz a tak teprve příkopem silničním dostatek vody přiváděn byl. Na pomoc přijely sbory z Nebštycha, Březí, Přibyslavic, Křoví a z Osové Bitýšky a všechny bez rozdílu usilovnou a vydatnou prací svojí nám pomohly ničit moře plamenů až do úplného jeho zdolání. Všechny sbory se řádně ohlásily a na místě jim místním náčelníkem vykázaném řešily svůj úkol klidně a rozvážně. Daleko po půlnoci rozjížděly se unaveny ku svým domovům. Místní sbor pak zesílenou hlídkou po celou noc a druhého dne úlohu svou ukončil. Vrchní velení měl Karel Hustý z Velké Bíteše. Stříkaček pracovalo 7 a rozvinulo 300 metrů hadic.

Škody způsobeno za 15000 Korun, která je z polovice hrazena pojistkami u Hasičské, Terstské, Slávie a Vídeňské pojišťovny. Ve prospěch pohořelých podniknuta v městě sbírka, jež i s příspěvkem obce vynesla přes 1000 Korun. V divadle zpráva o ohni způsobila ruch. Dříve však přítomnými hasiči postaráno o volný odchod a také herci neztratili duchapřítomnosti, ač vědomost již měli, ale hráli dále až do ohlášení požáru. I tu třeba opatrnosti a snad lépe by bylo, kdyby se řeklo obecenstvu, kde hoří. Jinak nepředložený takový výkřik mohl by v zápětí míti hrozné následky. Při požáru utrpěli 3 hasiči úraz, z nichž 2 zůstali v domácím ošetřování, a toliko jeden v lékařském a ohlášen podporovací pokladně v Rosicích. Účast 49 bratří.

…………………………………………………………………………………………………..

02.08.1909 - Požár ve Křoví č. 18 – účast 5 hasičů z Velké Bíteše, ale činnost pro uhájení hořící chalupy místním sborem nerozvinul.

…………………………………………………………………………………………………...

23.09.1908 - Sbor se účastnil požáru v Křoví, ale musel se vrátit, jelikož další nebezpečí pominulo.

22.03.1908 - Sbor se zúčastnil požáru v Nebštychu, sbor nezasahoval protože další nebezpečí pominulo.

13.07.1908 - Sbor se zúčastnil požáru 6 obydlených domů + 1 poškodil  a to 3, 4, 5, 11, 12. 19, 13 a 2 stodol, jednoho chléva a 5 kůlen v Přibyslavicích se 2 stříkačkami a 31 muži. Uplatnil se zde znamenitě, tak že jeho činnost byla pochválena v novinách.

…………………………………………………………………………………………………..

1907-1918 V těchto letech zúčastnil se sbor několika požárů v místě a mnoha v okolí.

Od svého založení do roku 1908 likvidoval Velkobítešský sbor 23 požárů ve městě.

…………………………………………………………………………………………………..

24.07.1907 - Požár 4 stodol a 1 kupeckého krámu v Osové Bitýšce (horní hospoda).

29.10.1907 - Požár stohu slámy v obci Březka „na Krevlicích“. Příčina zápalky dětí hrajících si se sirkami. Dne 29. října 1907 shořel v Krevlicíc sbor slámy, 30 kroků dlouhý, 15 kroků široký od dvora 110 kroků vzdálený, jenž obsahoval všechnu slámu žitnou a ječnou z letošní sklizně nájemce dvora p. Singra v Krevlicích. Zapálily děti hrající si se sirkami. Škoda 5600 Korun hrazena pojištěním.

06.08.1907 - Požár 2 stodol u stavení číslo 10 ve Velké Bíteši předměstí Janovice po uhození bleskem. Při zásahu byli zraněni dva hasiči.

19-20. června 1907 - Požár chlévů v obytném stavení v Krokočíně č. 20.

…………………………………………………………………………………………………..

1906 Sbor působil při 3 požárech.

5-6.09.1906 - O půl 6 odpoledne vypukl oheň ve stohu u stavení občana J. Musila v Záblatí a strávil domy č. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 9, 10; 8 stodol a 9 chlévů (pro velké sucho nebezpečný požár). Zde vypomáhali Bíteští hasiči.

…………………………………………………………………………………………………..

1905 - Sbor působil při požáru v Pánově.

…………………………………………………………………………………………………..

23.08.1905 – V Lánicích ve Velké Bíteši shořely dva domy.

1905 Sbor účinkoval při 2 požárech.

…………………………………………………………………………………………………..

29.10.1904 - Sbor účinkoval při požáru v Křoví.

04.061904 - O 11 1/4 hodin v poledne neznámým způsobem vypukl oheň ve Velké Bíteši, předměstí Janovice a zachvátil dvě stavení se všemi hospodářskými budovami. Ačkoliv Janovice od města jen loukami a potokem na polední stranu jsou oddělené, nebyl dřív oheň ve městě zpozorován až na pokřik asi o 11 1/2 hodině. Na dané poplašné znamení ve městě dostavil se rychle hasičský sbor velkobítešský nejkratší cestou, nedbaje obtíží neschůdnosti, na místo požáru, rychle zřídil stroje a rozložil hadice v tom nejpotřebnějším okamžiku hrozícího nebezpečí pro sousední stavení a protější domky všeobecně slámou kryté a jen 10 metrů od ohně vzdálené. Velké štěstí nám přálo, že právě v tu dobu vál vítr od severní strany a hnal celý plamen do polí, takže při dosti malé změně větru, celé předměstí Janovické ano i na západní stranu ležící Malá Strana ohrožené bylo, neboť mezi protějšími domky od hořících budov byl již tak silný žár, že sotva na místě kom se mohlo vydržet a jen dosti malým opožděním stříkačů, které rychle pak spoustu vody chrliti počaly, oheň by se býval na všechny strany rozšířil. Pro první hájení, nežli stříkače dojíti mohly, účinkovaly vydatně berlovky pana Vincence Seky a Mgr. Adolfa Ženatýho, lékárníka, kteří osobně v první této pomoci znamenitého úspěchu poskytovali, začež jim vyslovují uznání a srdečné díky. Následkem velkého přičinění hasičského sboru velkobítešského za společné pomoci některých občanů velkobítešských, pak přibyvší obci nebvštesské se stříkačkou, oheň v nepoměrně krátké době uhašen byl. K ohni dostavily se cizí sbory hasičské z Křoví, Přibyslavic, Březí, Osové Bitýšky a Holubí Zhoře dosti rychle, ale ježto oheň již úplně obmezen byl, nebylo potřebí, aby se činné účastnily. Za laskavou ochotu této při jejich rychlém dostavení vyslovuji obci Nebštesské za spolupřispění tak i jmenovaným hasičských sborům srdečné díky. Pojištění činí jen malicherný obnos 1416 Korun, škoda páčí se asi na 9100 Korun.

 

Dále též sobě za povinnost kladu srdečné díky vysloviti občanstvu velkobítešskému, při tomto ohni spoluúčinkujícímu, kteří bez hluku, křiku, všeho poroučení a rozkazování vzorně působili a svou pomocí hasičskému sboru přispěli, jakož i p. Vojtěchu L. Marzymu, řediteli měšťanské školy za jeho spolupůsobení přikladení hadic a čerpání vody pomocí jeho žáků.

Jan Vorel, náčelník hasičského sboru

18. července 1904 - Sbor účinkoval při požáru v Březce (8 domů).

Poslední zhoubný požár v oblasti soudního okresu bítešského. Pohromu popsal podle různých pramenů tamní rodák archivář PhDr. Jiří Petrlík a jeho poznatky jsou obsahem volně podané následné zprávy, kterou považujeme za paměť pro budoucí časy.

            „Stalo se ve středu dne 3. srpna 1904, kdy krátce před 11. hodinou se na kůlničce u domu číslo 18 objevily plameny. Tento požár je v obecní kronice obce Nové Sady zaznamenán takto: „O žních v půl desáté dopoledne v domku čp. 18 patřícímu Františku Burianovi, vznikl oheň. Děti manželů Burianových, tříletý Antonín a čtyřletá Gustina si udělali oheň pod kůlnou a v krátko době se oheň rozšířil na celé stavení. Větrem se oheň šířil na další stavení. Pak přišla vichřice a hořící došky zapalovaly další stavení. Ve 12 hodin byla celá obec v plameni. Tyto se ve velmi krátké době rozšířily po doškových střechách okolních domů tak, že během dvou hodin hořela celá vesnice. Lidé byli většinou na poli, takže když doběhli domů, mohli máloco zachránit. Část hovězího dobytka a koní se podařilo zachránit, ale vepřový dobytek a drůbež, většinou uhořely. Ničivému živlu padlo za oběť 29 domů. Ušetřeno zůstalo jen 5 stavení – 2 na spodním a 3 na horním konci. Příčinou katastrofy byla hra čtyřletého chlapce se zápalkami. Hašení se zúčastnily všechny hasičské sbory z blízkého i vzdáleného okolí, avšak bez valného úspěchu, protože v ohnivé záplavě byl zamezen přístup k objektům a byl naprostý nedostatek vody. Zasahovalo 13 hasičských sborů z okolí, mezi nimi i hasičský sbor z Velké Bíteše. Tolik obecní kronika.

            Úřední zpráva uvádí, že domy, stodoly, stáje a jiné hospodářské budovy byly spáleny až do základů, shořelo veškeré svezené obilí a seno, na dvorech leželo uhynuté hospodářské zvířectvo a v zahradách čněly ohořelé kmeny stromů.

Obyvatelé Nebštycha přišli o všechno a vyhlídky do budoucna byly chmurné. Obec potřebovala pomoc. Proto občané Velké Bíteše a okolních vesnic přiváželi na vozech materiální pomoc. Okresní hejtmanství ve Velkém Meziříčí vypsalo peněžní sbírku, která ovšem nemohla pokrýt vzniklé škody. Nebštych se jen zvolna a v delším časovém údobí zotavoval z této pohromy.“ Následkem toho bylo založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1907. Náborů členů se ujali Jan Joch čp. l4, František Kučera čp. 5, a řídící učitel Karel Hustý z Velké Bíteše.

            Smutnou událost si představenstvo obce připamatovávalo zobrazeném hořícího domu na úředním razítku s datem 3. 8. 1904.

13.04.1904 - Sbor účinkoval při požáru domu v Enkefurtě /Bezděkov/.

1904 Sbor účinkoval při 5 požárech.

………………………………………………………………………………………………….

28 08.1903 - Sbor účinkoval při požáru v Přibyslavicích.

27.03.1903 - Sbor účinkoval při požáru ve Velké Bíteši.

………………………………………………………………………………………………….

27.08.1902 - Sbor účinkoval při požáru v Přibyslavicích.

25.06.1902 - Sbor účinkoval při požáru ve Velké Bíteši.

………………………………………………………………………………………………….

05.10.1901 - Sbor opět účinkoval při požáru v Jáchymově (celkem 6 domů).

15.08.1901 - Sbor účinkoval při požáru v Jáchymově.

22.07.1901 o 3 hodině odpoledně vypukl v obci Březka požár. Při likvidaci pomáhali také hasiči z Velké Bíteše.

03.07.1901 - Sbor účinkoval při požáru ve Březce.

03.02.1901 - Požár v Hrnčířské ulici. Sbor se dostavil, ale oheň již byl uhašen. Oheň tento povstal v kůlně, v které mimo vytlučené slámy již asi 2 otepy strojem vymlácené slámy hořely a plamen již až k patru, na kterém seno bylo uloženo sáhli. Právě v tom domě, který jen jako nájemný dům je, bydlí také hasič (kronikář Karel Novák), který, když druhými domácími lidmi vyvolán byl, pospíchal do kůlny a obě hořící otýpky slámy ven vynesl a vodou z putýnky uhasil. Nebýt právě tohoto hasiče doma, mohl oheň celou zadní část tohoto domu zničit. Rozšíření tohoto ohně nebylo se tak obávat, aniž to sousední domy nově vystaveny též po ohni ohnivzdorné jsou.

15.01.1901 - Sbor účinkoval při požáru ve Velké Bíteši, na Malé Straně v Janovicích. Janovice je část města mezi silnicí Náměstkou a Zastáveckou, domy vesměs slámou kryté až na hostinec, na kterém je křidlice. Tato část byla vždy sama mezi sebou pro tento pád velmi nebezpečná a mělo se vždy za to, že kdyby tam oheň jednou vznikl, že nebude žádné pomoci, že vše za oběť padne, ano i lidské životy, poněvadž mezi domky jsou velmi nepřístupné a úzké cesty mezi ploty dvorů při domech, tak že kdo jednou v místa ta přišel, vždy jaksi nemile dojat byl. V tomto místě právě hořel domek slámou krytý i s kůlničkou a asi na 1 metr od něho vzdáleny 2 stodoly též slámou kryté a plné ještě nevymláceného obili.

…………………………………………………………………………………………………..

28.10.1900 - Sboru účinkoval při požáru v Jáchymově (7 domů).

05.08.1900 – Sbor se dostavil k požáru ve výměnkářské chalupě čp. 27 v Křoví, avšak nemusel již zasahovat.

06.09.1900 - Sbor účinkoval při požáru ve Velké Bíteši v domě číslo 86.

Na znamení trubky přispěchal sbor namísto požáru, kde na dvoře naznačeného domu pod střechou nad stájemi koňskými a kůlnou pro hospodářská stavení a vozy vznikl a tak rychle se zmáhal, že pro malou chvíli opomenutí se mohl rozšířit. Rychlým zakročením hasičského sboru ve Velké Bíteši, který v několika málo minutách se s stříkačkami na místo dostavil a pak neohrožeností náčelníka, který se proti všemu poroučení, radění, křiku a hluku, rázně opřel nedbaje, že u některých takových poučitelů ale žádných pomocníků v nemilost upadajíce, jednal a tím další šíření ohně zamezil, což pak pomohlo a pak mnoha občanů uznání došel. Při tomto požáru pracovali 3 místní stříkačky, asi se 240 metry hadic. Velmi zdatně působily 2 berlovky pana Seky a pana lékárníka Hurky, kteří vždy tu každému ohni velmi pilně a neochabně pracují, než stříkačky své proudy chrliti mohou. Podotknouti se musí, že na stáji a kůlně, až zděna je a křidlicí kryta, jen dřevěný strop byl, bez mazanice nebo dlažby. Na kůlně nalézala se pak sláma a staré rozdělané sudy od piva a to vše by shořelo a oheň se rozšířil, kdyby strop byl prohořel. Větší část střechy křidlicové zůstala ale zachráněna, krovy všechny něco málo ohořely, půda neprohořela a příčkami oddělené místo, jen z té strany upálené bylo, takže oheň na spojené dřevníky se usilovným pracováním zamezil.

18.08.1900 - Sbor účinkoval při požáru ve Březce.

26.021900 - Sbor účinkoval při požáru v Bíteši v Hrnčířské ulici.

…………………………………………………………………………………………………..

Říjen 1899 - Sbor účinkoval ve Velké Bíteši při požáru stodoly v Hrnčířské ulici.

10.10.1899 - Pomáhali dobrovolní hasiči z Velké Bíteše při likvidaci požáru stavení č. 4 v Přibyslavicích.

02.10.1899 - Sbor účinkoval při požáru v Přibyslavicích.

…………………………………………………………………………………………………..

Za 25 let trvání sboru tedy do roku 1898 sbor zasáhl přímo ve Velké Bíteši jedenáctkrát, hlavně při požárech stodol a dostavil se k hašení požárů do těchto obcí: Březí, Čikov, Jáchymov, Milešín, Holubí Zhoř, Nové Sady, Březské, Deblín, Přibyslavice.

…………………………………………………………………………………………………...

1898 až 1902 V těchto letech účinkoval sbor při 13 požárech.

1898 - Požáry neuvedeny.

…………………………………………………………………………………………………...

29.11.1897 - Vzňal se oheň u pana Antonína Kotíka č. 19 barvíře ve Velké Bíteši.

4 a 5. 11.1897 - „V noci dne 4 na 5 listopadu t.r. o půl 1 hod. volati slyším: hoří! hoří! Při tomto volání probudě se ze svého spánku, vidím, jak město naše úplně rudou září osvětleno jest, v tom již také slyším hasičskou trubku v ulicích a u hasičské budovy ku pomoci a k pevné práci hasiče svolávati.

Co možno nejrychleji jsem se oblékl a spěchal jsem na náměstí. Tu  teprve spatřil jsem nedaleko mého domu z č. 12 plamenové jazyky vzhůru šlehati a střechu v úplném plameni a nejenom že se oheň na zadní straně stavení šíří nýbrž že již také sousední stavení č. 1 šindelem kryté od hořícího domu přihrazděné zachvacuje, ano, i protější dům č. 10 též šindelem krytý, hořeti počíná. Při tomto nemilém dojmu vybízím každého přichvátavšího, aby do hasičského skladiště spěchal a hasičům při dopravení stříkaček a náčiní nápomocen byl. Ačkoliv hasičské skladiště do mírného kopečku za kostelem dosti vzdálené jest, dostavili se přec stříkačky v  této pozdní době dosti rychle namísto, tak že od poplachu asi ve 20 minut se stroji pracovati se mohlo. Mezi dopravou a zřízením stříkaček, již celé zadní části domu č. 2 hořely, ano i zadní části domu č. 13 šindelem kryté a připojené, též ohněm zachváceny byly, taktéž i střecha protějšího domu č. 10 šindelem krytá, asi 4 metry vzdálená, od silného žáru hořeti počala. Co nejrychleji možná vedli se hadice takto: od stříkačky číslo 1 do domu číslo 13 do prvního poschodí na verandu spojenou ku obydlí, pak dřevěné pavlače, aby se oheň dovnitř k obydlí, pak na dřevěnou pavlač nedostal a tím na hlavní budovu nerozšířil. Hadice od stříkače č. 3 vedli se ku domu č. 10, na kterém již střecha hořela a také již asi na 1 metr úplně do půdy prohořela, kterou se pomocí majitele a obyvatelů zevnitř a hájením z venku dům tento úplně zachránit a tím dalšímu šíření ohně na sousední stavení šindelem kryté zamezil. Hadice z dvoukolového stříkače vedené byli ku již hořícímu stavení č. 11, v němž půda úplně slanou naplněná byla a hořela, by protější dům č. 196 šindelem krytý asi 3 metry vzdálený silným žárem zaujat nebyl; pak na zadní straně domů č. 11. Hadice od stříkače č. 2 vedené přes zahrady a cestu do zadní části domu č. 13, by dřevěná, šindelem krytá kůlnice, uhlím a dřívím naplněná asi půl 2 metru od hořícího stavení vzdálená se zachránila, neb při dosti malém opomenutí oheň i na sousední stavení šindelem kryté, rozšířiti se mohl. Anť od jihovýchodní strany dosti silný vítr vál, pak s druhé strany silný žár byl, mohl se oheň na dvě strany rozšířiti, ale usilovnou prací podařilo se hasičského sboru přec dalšímu šíření ohně zameziti asi po 1 hodině oheň tento lokalizovati. Obě berlovky velmi dobrou službu konaly. Když se přes všechno pak chladně rozvažuje, jak tento oheň již pozdní noční dobu, kde občanstvo ještě v prvním spánku pohrouženo bylo, teprve zpozorován byl, když střecha již v plném plamenu stála a oheň další budovy zasahoval, tu každý posoudí, ano i od znalců při vyšetřování škody uznáno bylo, jaká namáhavá práce o zamezení tohoto ohně se stala. Jen u nás máme takové kritikáře, kteří myslí, že všemu rozumí, všechno umí posoudit, z hasičů posměchy tropit a je hanobit, jim rozkazovat a poroučet, aniž by při tom svou rukou ku pomoci přispěli, takoví znají povinnosti hasičů, ale povinnosti jejich jsou tytéž. Nesmysl, aby hasičovi, zdaliž by nedohlédnutím nějaká překážka (což se každému může státi) se stala, v práci přispěli, upozornili je bez křiku a hluku, podporovali, to neuznávají, jen když sami sebe, jak pracovali, co zachránili, třeba ruce v kapsách měli, veřejně chlubiti se mohou; u takových snad by měl každý hasič asi půl hodiny napřed před vypuknutím ohně připraven státi.

Že stesky takové ve více obcích jsou jest známo; ale jak se u nás některé takové moudré hlavy proti hasičům zachovávají, a to jen ze zášti osobní přesahuje všechny meze, protož by bylo záslužno, takové hajitele, kteří se dostavují ne k práci, nýbrž aby hasiče tupili a tím zmatek působili, uveřejniti, aby pro budoucnost pochopili, když nechtějí svou pomocí řádně přispěti, tak aspoň aby hasiče od svého spoluobčana a zachovalého souseda po druhé netupili a nehanobili a tu myšlénku pojmuli, „nevím, zdaliž v tom nejbližším okamžiku sám jeho pomoci potřebovat nebudu“.

1897 - „K ohni se náš sbor dostavil dvakrát a sice dne 5. a 29.11.1897 ve Velká Bíteši“.

…………………………………………………………………………………………………...

16.11.1896 - Požár jednoho obytného a hospodářského stavení v Přibyslavicích.

 

01.02.1896 - Sbor účinkoval při požáru ve Velké Bíteši, na Malé Straně č. 191, při kterém jedno obytné a hospodářské stavení padlo.

1896 sbor účinkoval při 2 požárech.

…………………………………………………………………………………………………..

28.07.1895 – „Ku ohni se sbor náš dostavil jen jednou a sice do Holubí Zhoři, kde 4 stavení a 6 stodol za oběť padlo“.

………………………………………………………………………………………………….

1894 - Sbor účinkoval při požáru na „Malé Straně“ v Bíteši.

…………………………………………………………………………………………………

1893 – Sbor zasahoval při ohni v Deblíně, při kterém 26 domů, pak 12 (11) stodol shořelo.

…………………………………………………………………………………………………...

1893 – Sbor se účastnil při požáru v Jasenici.

12.06.1893 – Sbor náš se dostavil k ohni do Jáchymova, shořely 2 domy.

1893 sbor účinkoval při 2 požárech.

…………………………………………………………………………………………………

Ještě na sklonku minulého století byla možnost rychlého rozšíření případného požáru relativně veliká. Statistika uvádí, že ve městě bylo 271 domů, z toho jen 60 domů krytých křidlicí, 126 šindelem a zbytek, tj. 85 mělo krytinu doškovou. Přesto již nedošlo k většímu ohni, jistě v důsledku všestranného rozvoje v kultuře bydlení a v neposlední řadě v organizované požární prevenci a v účinném lokalizování a likvidaci požárů, na které se podíleli dobrovolný hasiči z Velké Bíteše.

…………………………………………………………………………………………………..

06.11.1892 - Požár na náměstí. Hořely čtyři domy (stodoly) v Hrnčířské ulici a sice č. 133, kde oheň povstal, č. 132, 4. 134 a č. 135, pak dům č. 90 naproti počal již taky hořeti.

 

PROSTRANSTVÍ  ZVANÉ  „TRŽIŠTĚ“

            Zkratka o jednom památném místě, které již neslouží svému původnímu určení.

 

            Není nikde jinde, než před kulturním domem. Tvoří je přístupové a příjezdové komunikace lemované trochou zeleně, pár stromků v parčíku, vpravo hřbitovní zeď, vlevo silnice a u ní jedna z posledních stodol v Bíteši, dva domy a v pozadí škola. Dříve to bylo místo užitečné a známé. Mělo svou funkci, která příslušela k městu, právě tak jako řada dalších prostranství. Název „Tržiště“ se ještě dnes užívá. V každém případě to byla část města před hradbami, skoro se jich dotýkala. Pro stavbu domů se tento prostor nehodil, občané dávali přednost místům při tehdejších komunikacích. Také blízkost hřbitova odrazovala.

A tak se časem začaly na prostranství tehdy ještě bez názvu, stavět stodoly a stodůlky místních zemědělců. Bylo to blízko jejich příbytků uvnitř hradeb a povozy s nákladem sjely obojími „Valy“. Kostelní nebo Hrnčířskou ulicí k domům hospodářů třeba i bez potahů. Postačily dobré brzdy, „šlajfy“. Ono to tehdy bylo zcela jiné než dnes. To by potřebovalo dlouhé vysvětlování. Tak tedy stodoly stály, jedna vedle druhé a mezi nimi jen uličky, co by vůz projel. Bylo jich kolem padesáti, všechny ze dřeva, krytina z došků nebo šindele a jen některé měly zděné pilíře. Potom přišel rok 1892 a vše se změnilo. Dejme slovo pamětníku a očitému svědku: „Bylo to dne 2. září 1892 okolo 5. hodiny odpoledne, kdy jsem byl vyburcován v práci pokřikem, že hoří, a sice mezi stodolami. Spěchám ihned na označené místo. Netrvalo déle než asi 10 minut a již se dostavila první stříkačka na místo požáru. Rozvinuty hadice k předpokládaným zdrojům vody, na prvním místě ke „kašínce“ v Hrnčířské ulici, tato však byla prázdná. Louže u hasičské zbrojnice byla v důsledku parného léta zcela vyschlá. Do kašen na náměstí nevystačily hadice, tak jsme byli úplně bez vody.

Než se kdo nadál, bylo v plamenech šest stodol při sobě stojících a krytých došky, jinak úplně dřevěných. V ohnivém žáru jsme se nemohli udržet a tak jsme postupovali na místo, kde cesta dělí další stodoly, ale vše bylo marné. Strhávání střech nepomohlo, neboť stodoly byly vesměs napěchované svezeným obilím. Při tomto počínání někteří hasiči sotva vyvázli životem, tak rychle se oheň šířil. Ani nebylo možno zachránit zavěšené lezecké žebříky. Než minulo dalších 20 minut, stálo 34 stodol v jednom moři plamenů. V tomto neštěstí jsme neviděli žádné ochrany pro stodoly. Lidé volali: Chraňte město a domy! Proto poslední učiněno a se zoufalým úsilím strhována poslední stodola, již v těsné blízkosti domů a kostela byla. Tu byla dodána první voda v lejtách a podařilo se zamezit dalšímu šíření ohně a jej lokalizovat. Byl to pohled zdrcující, tím více pro hasiče, kteří spěchali ku pomoci a viděli svou celoroční práci v hrstku popele obrácenou a jen několik pilířů, kouřem očazených, tam jako na poušti stálo. Čeho jsme se každého roku u těchto seskupených stodol obávali, stalo se letošního roku skutkem“. Zranění 2 hasiči: Pakosta Josef a Špaček Jan.

Tak zapsal poslední velký oheň v Bíteši sám náčelník hasičů Jan Vorel.

Plocha za hřbitovem se požárem uvolnila. Městská rada porokovala a obnovení stodol již nedovolila. Totiž, přesněji řečeno, stavět mohli jen ti, jichž majetek stával na okrajích celého prostranství. A tak jsme do nedávné doby viděli několik stodol, již zděných, porůznu v dějišti toho velkého ohně. Popelem lehlo 34 stodol, jedna stržena.

Opis z knihy protokolů obecního zastupitelstva E d I roku 1892 bod I. strana 223 Vyhořely stodoly za kostelem. Pohořelým dáno dříví.

 

30.08.1892 - Sbor působil při lesním požáru ve Březském. Les patřil lesnímu panství panu Jindřichu hraběti z Haugwiců.

………………………………………………………………………………………………….

1891 – Požáry neuvedeny.

…………………………………………………………………………………………………

Po roce 1890 vyhořelo stavení dolního mlýna a tzv. valchy na zplsťování vlny pro účely punčochářské živnosti. Mlýn vlastnil bítešský punčochář Josef Bonitas.

 

09.09.1890 - Sbor byl při ohni 2 stodol obilím naplněných v Nebštychu (Nových Sadech). Sbor se tam vyznamenal, že ač vedlejší stodoly, ano i celá obec, slámou krytá jest, se oheň nerozšířil.

…………………………………………………………………………………………………..

1888-1889 - Požáry neuvedeny.

…………………………………………………………………………………………………..

04.04.1887 - Sbor působil při požáru 5 domů i s hospodářskými staveními v Holubí Zhoři.

…………………………………………………………………………………………………..

1886 - Požáry neuvedeny.

…………………………………………………………………………………………………...

1885 - Sbor působil při požáru v Milešíně.

05.11.1885 - Požár stodoly na „Loukách“ u Jana Konečného číslo 35, při němž utrpěl hasič Svoboda úraz na pravém palci a obdržel podporovací hasičské nemocenské za 8 dní, který byl neschopen k práci 8 zlatých podpory.

22.11.1884 - Požár v Hrnčířské ulici, vyhořeli tři domy s hospodářskými staveními.

1885 sbor byl u 2 ohňů:

………………………………………………………………………………………………….

1883 - Sbor působil při požáru v Jáchymově, který téměř celý vyhořel (shořelo 5 domů).

…………………………………………………………………………………………………

08.11.1882 - Požár 3 domů s hospodářskými stavení v Lánicích

1882 - Sbor dále působil při požárech ve Březí a v Čikově. 1882 byl zdejší hasičský sbor u přespolního ohně a je v městském archivu přípis od hejtmanství z 27. května 1882 jímž se sboru poukazuje částka 5 zlatých za povoz. Starostou sboru tehdy byl Vincenc Seka.

…………………………………………………………………………………………………...

1881 - Požáry neuvedeny.

…………………………………………………………………………………………………...

24.08.1880 se Velkobítešský hasičský sbor účastnil likvidace velkého požáru v Osové Bitíšce, při němž lehla popelem celá dolní strana městečka. Škoda byla tehdy značná, protože shořely i stodoly naplněné sklizenou úrodou.

28.05.1880 - Vypukl oheň na faře a farské stodoly Velkobítešské v noci při kterém se hasiči dobře ukázali a oheň uhasili a proto jim tehdejším hejtmanem velkomeziříčským bylo vysloveno uznání a to zvláště veliteli Eduardu Vorlovi, pak Františku Kolesovi, Janu Klimšovi, Josefu Beranovi, Josefu Procházkovi a Františku Šipovi.

 

1874-1880 Požáry neuvedeny.

Od založení sboru hasičského až do roku1880 denník požární veden nebyl.

…………………………………………………………………………………………………...

1873 - Sbor působil při velkém požáru v Bíteši v Hrnčířské ulici.

…………………………………………………………………………………………………..

16. září 1872 - Sbor působil poprvé u ohně 3 stodol na „Valech“.

 

 

POŽÁRNÍ DENNÍK HASIČSKÝ

 

Od této části se budou uvádět požáry a živelné pohromy, na jejichž likvidaci se podíleli Bítešstí dobrovolní hasiči, od roku 2000 zasahovala zásahová jednotka obce, a to v místě i v sousedních obcích. Nejsou zde uvedeny požáry ve Velké Bíteši, které likvidovali hasiči z povolání – příslušníci Okresního veřejného požárního útvaru a Hasičského záchranného sboru bez účasti dobrovolných hasičů.   V průběhu své historie zasahoval SDH mnohokrát, přesná evidence zásahů při požárech a jiných mimořádných událostech není vedena.

16. července 1872 - Založen spolek hasičský.

 

Menších požárů bylo v průběhu staleté historie města Velké Bíteše pochopitelně několik desítek. Před založením hasičského sboru jsou o nich rukopisné zmínky hlavně na okrajích knih – biblí a misálů – sporadicky se vyskytují i v některých městských písemnostech. Stručný záznam je dokladem, že nešlo o požár zhoubný. Po roce 1872 byly všechny požáry, byť sebemenší, přesně evidovány.

 

1871 Oheň na radnici v Bíteši.

1870 vyhořel dům Kristiána Ondráka číslo 156.

Roku 1869 byl oheň za kostelem a strávil 3 domy Ošmery číslo 113, Hnátka číslo 112 a Rohovského číslo 114. Roku

1860 – Za kostelem shořely tři domy

1859 - Požár za kostelem, vyhořely 3 domy.

 

Roku 1836 se vrchnost ptala na krytinu domů ve Velké Bíteši. Odpověď dává tušit, že nebezpečí šíření případného požáru není zdaleka znemožněno:

 

KRYTINA

Městská část

Křidlice

Šindel

Došky

Náměstí, Hrnčířská a kostelní ulice

45 domů

82 domů

32 domů

Lánice

-----

20 domů

25 domů

Janovice a Růžová ulice

2 domů

10 domů

25 domů

CELKEM

47 domů

112 domů

82 domů

 

1787 – byl vydán „Patent císařský o hašení ohně“.

 

 

Rubrika: Požáry a události | Autor: Martin79
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: