NA HASIČSKÉM BÁLE V RAKOUSKU

02. 12. 2018

NA HASIČSKÉM BÁLE V RAKOUSKU

 

Na letošní Mlynářské pouti pořádané „Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn“, v sobotu 23. června 2018, jsme se seznámili se starostou rakouské obce Seefeld-Kadolz Georgem Jungmayerem. Přijel s cca 40 krajany z Mikroregionu Pulkautal, jehož je předsedou. Nebylo to setkání náhodné, jelikož pan starosta podpořil za rakouskou stranu projekt Mlynářské pouti, podaný paní Vaňkovou z Dolního mlýna. Jednalo se o projekt v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, v němž účast Rakušanů byla podmínkou. Předběžně jsme se dohodli, že zvážíme možnost další pozvolné, nezávazné spolupráce. Příležitost se našla v rámci projektu „Tradiční bítešské hody 2019“, o jehož podporu ve stejném programu INTERREG žádá náš Klub kultury. Pan starosta Jungmayer nám pomoc přislíbil a podepsal partnerství, nutné pro tento přeshraniční projekt. Při naší návštěvě nám velitel místních dobrovolných hasičů M. Seidl předal pozvánku na jejich „Hasičský bál“.

Přes tradiční problémy se slíbenou účastí jsme nakonec vyjeli čtyři: ředitel ICaKK Josef Jelínek, David Dvořáček, záchranář a historik dobrovolných hasičů a já. Není to daleko, po hodině a čtvrt jsme byli na místě. Ples se konal v kulturním centru JUFA, skutečně impozantním zařízení, přestavěném z mohutného třípodlažního mlýna. Přivítali nás mladí hasiči v elegantních uniformách, v čele s místním velitelem Matthiasem Seidlem, velitelem okrsku Hollabrun a dalšími funkcionáři. Pro ples byl vyhrazen přiměřený prostor, s dlouhými stoly ve dvou podélných řadách pro asi 120 osob.

Po slavnostním zahájení a přivítání hostů následovalo předtančení, které nás zaujalo tím, že bylo secvičeno a provedeno místními dobrovolnými hasiči spolu s jejich dívkami, partnerkami či manželkami. Muži v nažehlených uniformách a děvčata ve výrazných červených kostýmcích, působili velice příjemně a přirozeně. Asi po hodině nás jako své „staré známé“ pozdravil starosta Jungmayer, který se vrátil ze služební cesty z Grazu. Hudba složená pouze z klávesisty a zpěvačky se prezentovala většinou taneční klasikou. Do programu byly vloženy různé společenské hrátky, ale všechno v domácí režii. O půlnoci následovala tombola.

Potom nás pan starosta pozval do „pekla“, kde obsluhovala stejná „červená“ děvčata místních hasičů. V nabídce byly především různé alko i nealko - koktejlové nápoje. Tam nás také starosta představil krajskému hejtmanovi z Hollabrunu, kterému se toto naše začínající partnerství velice zamlouvalo. Seznámili jsme se také s významným krajským funkcionářem žákovské kopané, s kterým jsme dohodli účast některého žákovského družstva na našem Mezinárodním žákovském turnaji. Čas byl neúprosný a po delším loučení, s přísliby možné budoucí spolupráce v různých oblastech, včetně pozvání na náš lednový Městský ples, jsme ve 2 hodiny odjeli domů.

Alois Koukola

Rubrika: Činnost sboru | Autor: Martin79
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: