KPO6

Encyklopedie

Být dobrovolným hasičem

Být dobrovolným hasičem, členem SH ČMS je důvod k hrdosti. A to z mnoha důvodů. Dobrovolní hasiči jsou nejpočetnějším občanským sdružením v ČR, ze všech občanských sdružení mají nejvíce dětí a mládeže ve svých řadách. Jejich pomoc spoluobčanům a státu při opravách techniky, údržbě vodních zdrojů a dalších veřejně prospěšných činnostech každoročně představují miliardové částky. To jsou však kvantitativní ukazatele, které jsou sice velmi významné, ale přesto nevystihují hlavní podstatu dobrovolnické činnosti. Nejdůležitější je způsob jakým je naplňováno poslání dobrovolného hasičstva , tedy pomoc bližnímu. Dobrovolníci se odlišují od ostatních svých spoluobčanů především tím, že nemyslí jen na sebe, ale myslí i na ostatní. Pomáhají a jsou připraveni pomoci spoluobčanům především při mimořádných situacích. Nestačí ale mít chuť pomáhat a věnovat svému dobrovolnému poslání potřebný čas. Musí mít především potřebné znalosti a dovednosti, které jim umožní zachraňovat životy, zdraví a majetek při mimořádných situacích. K tomu logicky potřebují i potřebné materiální vybavení a techniku. Vše na úrovni současné doby. Proto je třeba klást akcent na vzdělávání dobrovolného hasičstva, na vzdělávání smysluplné, přinášející skutečně zvýšenou odbornost účastníků vzdělávacích akcí. Je nutností využívat všech známých forem vzdělávání. Nezbytné ale je, aby začala převládat praktická činnost nad teoretickou v rámci vzdělávání.

Je třeba brát v úvahu, že vše se v této moderní době neobyčejně rychle rozvíjí, mění, neustále se objevuje něco nového. Týká se to i hasičských činností. K novým informacím se hasiči musí umět dostat.

Je v zájmu hasičů, aby také o výsledcích jejich snažení byla informována veřejnost. Je potřeba aby hasiči informovali veřejnost o svém poslání, o svých cílech, o svých aktivitách. Cílem této informovanosti je získat veřejnost na svoji stranu, přesvědčit veřejnost o smysluplnosti své existence. Nezbytná je i informovanost vzájemná, mezi SDH, jednotkami a dalšími organizačními složkami hasičů.

A právě pomoci hasičům naplnit výše uvedené potřeby mají nově vytvořené stránky www.prodh.cz. Cílem autorů je umožnit v podstatě všem hasičům a také jejich příznivcům, aby na těchto stránkách jednoduše, zdarma a bez hlubokých počítačových znalostí mohli prezentovat svoji činnost, svoje potřeby, jednoduše mohli poskytovat a získávat informace ze všech oblastí činností které jsou dobrovolným hasičům vlastní.

Sebelepší úmysly a snahy autorů nepovedou k vytýčenému cíly, pokud se masově, aktivně a plošně nebude tato možnost využívat. Proto vyzývám všechny hasiče, v zájmu rozvoje a zvýšení kvality naší vysoce lidsky a společensky potřebné činnosti, využívejme těchto stránek www.prodh.cz.


Úspěch a zdar Vám i těmto www stránkám přeje

Ing.Jan Karger
náměstek starosty SH ČMS
a ředitel ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele

Termoprádlo DEVOLD  |   Horolezecké vybavení  |   Stany JUREK, PINGUIN  |   Karimatky, spacáky  |   boty ASOLO  |   Batohy LOWE ALPINE - doživotní záruka  |   čelovly SILVA  |   slevy pro HASIČE