2011 - 2020

30. 3. 2011

.....................................................

Zásahy JPO III. Velká Bíteš 2020

Požáry    

10

 

 
Dopravní nehoda    0
 

 
Technická pomoc     10
 

 
Prověřovací a taktické cvičení 2
 

 
Požární asistence    

Od roku 1787 - 2010

11. 12. 2010

DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

 

Požár – požární zásah na každé nežádoucí a nekontrolované hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo život

Z HISTORIE ZÁSAHŮ PŘI POŽÁRECH V NAŠEM MĚSTĚ

16. 10. 2010

Z HISTORIE ZÁSAHŮ PŘI POŽÁRECH V NAŠEM MĚSTĚ

Nyní si povšimneme požárů na Velkobítešsku od dob středověku až po současnost.

 

OHĚN, DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

 

Oheň a člověk, člověk a oheň. Nerozlučná dvojice. Příběh dlouhý a vzrušující jako život sám. Už kdesi na úsvitu dějin, dřív než kam