KPO6

Pipravenost JSDH na likvidaci dopravnch nehod

Tento dotaznk bude soust diplomov prce, kter m tma: Pipravenost JSDH na likvidaci dopravnch nehod. Clem tto prce je formulovat poadavky na leny JSDH a navrhnout pln jejich odborn ppravy.


Dkujeme za V zjem


Ing. Jan Karger, nmstek starosty SH MS, editel H Jnsk Koupele

 1. Funkce v jednotce:

 2. Kategorie jednotky:
 3. Kraj:


 4. Pedurenost jednotky k zchrannm pracm pi silnin DN:
 5. Zasahovala nkdy Vae jednotka u DN?


 6. Dostavila se nkdy Vae jednotka k DN jako prvn?


 7. Provdla nkdy Vae jednotka vyprotn osob pi DN?


 8. Poskytovala nkdy Vae jednotka prvn pomoc v souvislosti s DN?


 9. Jestli jste nkdy byl v situaci, kdy bylo zapoteb pi zsahu komunikovat s pmm astnkem DN, vdl jste vdy, jak sprvn postupovat (co je vhodn kat apod.)? 10. Informoval Vs nkdy nkdo bhem kurz i odborn ppravy, jak sprvn komunikovat s astnky DN?


 11. Mte zjem o informace, kter by se tkaly sprvn komunikace s astnky DN?


 12. Myslte si, e m Vae jednotka dostatenou odbornou ppravu v oblasti poskytovn prvn pomoci?


 13. Absolvovali lenov Va jednotky specializan kurz vyproovn zrannch osob z havarovanch vozidel (VZOHV) nebo kurz posdek rychlch zsahovch automobil (RZA)? 14. Jak probh odborn pprava na DN ve Va jednotce?
 15. Odborn pprava na DN svpomoc v rmci Va jednotky, podle Vs:

 16. Odborn pprava na DN svpomoc v rmci Va jednotky obsahuje ron piblin: 17. Odborn pprava na DN ve spoluprci s HZS kraje, podle Vs:

 18. Odborn pprava na DN ve spoluprci s HZS kraje obsahuje ron piblin: 19. Mte monost si zajistit dostatek podklad pro teoretickou a praktickou st (vraky aut apod.) odborn ppravy na DN?
 20. Vypluj pouze VJ nebo VD JPO II nebo JPO III – Probrali jste tmatiku DN na zkladnm kurzu pro velitele (V-40) nebo na cyklickm kurzu pro velitele (V-16)?

 21. Vypluj pouze VJ nebo VD JPO V – Probrali jste tmatiku DN na zkladnm kurzu pro velitele (V-24) nebo na cyklickm kurzu pro velitele (V-24)?

 22. Vypluj pouze S JPO II nebo JPO III – Probrali jste tmatiku DN na zkladnm kurzu pro strojnky (S-40) nebo na cyklickm kurzu pro strojnky (S-16)?

 23. Vypluj pouze S JPO V – Probrali jste tmatiku DN na zkladnm kurzu pro strojnky (S-16) nebo na cyklickm kurzu pro strojnky (S-16)?

 24. Kdyby byly na internetu pstupn aktuln materily od HZS kraje pro odbornou ppravu na DN, vyuvali byste je?


 25. Ocenil byste vykolenho lovka - garanta, kter by zajioval v rmci kraje nebo zemnho odboru odbornou ppravu JSDH na DN?


 26. M Vae jednotka monost vyzkouet si 24-hodinovou slubu na stanici HZS R?


 27. Vyuila Vae jednotka nkdy tuto monost?


 28. Vae jednotka disponuje tmto vybavenm:
Do�lo k chyb�m!!!

Intern� chyba v datab�zi. Kontaktujte pros�m autora str�nek.
Dotaz: DELETE FROM autorizace WHERE date < '1642326595'
Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)

Intern� chyba v datab�zi. Kontaktujte pros�m autora str�nek.
Dotaz: SELECT * FROM autorizace WHERE (id = 'kpo8fr2b8jfli71gfuff40pbi3') AND (date >= '1642326595') AND (ip = '52.23.215.230') ORDER BY date LIMIT 1
Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)

Termoprdlo DEVOLD  |   Horolezeck vybaven  |   Stany JUREK, PINGUIN  |   Karimatky, spacky  |   boty ASOLO  |   Batohy LOWE ALPINE - doivotn zruka  |   elovky SILVA  |   slevy pro HASIE